IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Ministerul Apărării al RM
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice16
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice12/439/10
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 62
43 publicatii cu CZU (69.4%)
4 publicatii cu DOI (6.5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 6 ORCID (23.1%),
1 Google Scholar ID (3.8%),
2 Scopus Author ID (7.7%)
Brevete Tabelul(0)
H-index autori
Proiecte Tabelul(3)
Lista publicaţiilor - 62. Descărcări - 660. Vizualizări - 28209.
Articole în reviste din RM - 48. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Îmbunătăţirea activităţii decizionale din cadrul sistemului de securitate naţională prin prisma reperelor bibliografice internaţionale de cercetare a fenomenului decizional
Solomon Oleg
Studii naționale de securitate
Nr. 2(4) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activity of the outpatient center of the ministry of defense in COVID-19 pandemic conditions
Marfin Andrei , Cîrlan Sergiu , Dumitraş Vasile
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 20 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea armatei naționale prin prisma implementării principiilor generale ale serviciului militar
Coropcean Ion
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. Tipogr. „Notograf Prim”. 8-14.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul decizional administrativ între abordările normativă și descriptivă: reflecţii analitice
Solomon Oleg
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Print-Caro. 104-107.
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul OSCE în prevenirea conflictelor
Sosin Artur
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6. 2021. Chişinău. Tipogr. „Notograf Prim”. 266-269.
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telemunca între opțiune și necesitate: reflecții analitice
Solomon Oleg
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(185) / 2021 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-87. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

E-guvernare: reflecții analitice
Solomon Oleg
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Primului Război Mondial asupra gândirii și practicii militare
Coropcean Ion
COHORTA
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţia secretarului general din cadrul administraţiei publice a Republicii Moldova: aspecte comparative
Solomon Oleg
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medical and social aspects of floods and their medical risk management
Dumitraş Vasile , Cîrlan Sergiu , Marfin Andrei , Croitoru Cătălina , Ciobanu Elena
One Health and Risk Management
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul punctului medical avansat în calamități
Bulgac Anatolie , Dumitraş Vasile , Cîrlan Sergiu , Marfin Andrei
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. USMF. 84-84.
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Benchmarking in the public sector: a usefull management tool or just a simple theory
Solomon Oleg
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forţele armate ale Republicii Moldova în sistemul de asigurare a securităţii militare: dimensiunea funcţională
Manolache Constantin , Gaiciuc Victor
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Primului Război Mondial asupra gândirii și practicii militare
Coropcean Ion
COHORTA
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții istorico-juridice cu privire la activitatea mercenarilor
Drăgulean Alexandru , Albu Natalia
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(14) / 2019 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile umane militare versus şcoala sociologică de gândire managerială: convergenţe sau divergenţe
Solomon Oleg
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea militară a Republicii Moldova – element esenţial al securităţii naţionale
Gaiciuc Victor , Manolache Constantin
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(22) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea spaţiului aerian în contextul noilor ameninţări aerospaţiale
Chetraru Sergiu , Cebotari Svetlana
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(21) / 2019 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transcendenţa procesului decizional administrativ de la abordarea clasică către cea inovativă
Solomon Oleg
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 196-205.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții analitice cu privire la procesul decizional militar
Solomon Oleg
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 62