IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii", 5
Bălți, Moldova, 18 octombrie 2019
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 5
Locul publicării: Bălți, Republica Moldova
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 352
ISBN: 978-9975-3302-8-2
CZU: 37.0:378(478) E 19
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (423)Studiul artelor, culturologie (9)Psihologie (87)Sociologie (16)Ştiinţe fizico-matematice (6)Tehnică (3)Filologie (4)Biologie (1)Istorie (2)Economie (1)Drept (2)