IBN
Close
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVW
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-14 14:21
Topul autorilor >
Colegiul de redacţie >
Vizibilitate internațională >

Numere înregistrate

  2018  (2 din 4)
  2017  (4 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (4 din 4)
  2009  (4 din 4)
  2008  (4 din 4)
  2007  (4 din 4)
  2006  (4 din 4)
  2005  (1 din 4)
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Categoria:
  • C (2018.02.01-2020.01.31)
  • C (2016.05.26-2016.12.16)
  • C (2013.06.27-2016.05.25)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2018
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole5861244901570
Volume5116807196
Total6371412971766
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Vizualizări   306Descărcări   6Vizitatori unici   61

Conţinutul numărului de revistă

Cuprins 1-2
Psihologia protestelor colective: aspecte introductive 3-18
Cojocaru Natalia
Творчество в системе высшего профессионального образования 19-28
Листопад А.
Подготовка будущих воспитателей к формированию основ компьютерной грамотности у дошкольников 29-36
Мардарова И.
Specificul influențelor educative în procesul dezvoltării elevului de vîrstă școlară mică și a pubertății 37-43
Vinnicenco Elena
Природа системности профессионально-педагогических знаний и предпосылки ее формирования у будущих педагогов дошкольного образования 44-48
Кононенко Н.
Личностные предпосылки проявления насилия в педагогической деятельности 49-56
Ковалева Елена
Современная информационная образовательная среда: к проблеме концептуализации феномена 57-62
Листопад Н.
Reprezentarea socială a familiei din Republica Moldova: diferențe de gen 63-69
Cazacu Daniela
Asistența psihologică a adolescentului, victimă a violenței în școală 70-76
Olărescu Valentina, Bălan Constantin Răzvan
The influence of leadership communication on school teachers’ job satisfaction 77-89
Sanduleac Sergiu, Căpăţînă Tatiana
Interdependența dintre stilurile de învățare și tipurile de inteligență la studenții de la specializarea Psihologie 90-96
Covaci Mihai, Jelescu Petru
Studiul comparativ al empatiei la adolescenti 97-107
Racu Iulia, Popa Maria
Отношение к экстремизму в подростковом возрасте 108-116
Синицару Лариса
Autorii noștri 117-117
Recomandari pentru autori 118-118