IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-26 15:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 4)14
  2019  (4 din 4)47
  2018  (4 din 4)48
  2017  (4 din 4)41
  2016  (4 din 4)56
  2015  (4 din 4)65
  2014  (4 din 4)45
  2013  (4 din 4)47
  2012  (4 din 4)41
  2011  (4 din 4)39
  2010  (4 din 4)42
  2009  (4 din 4)41
  2008  (4 din 4)41
  2007  (4 din 4)43
  2006  (4 din 4)40
  2005  (1 din 4)10
imagine

pISSN: 1857-0224
eISSN: 1857-4432
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Categoria:
  • B (2019.04.19-2023.04.18)
  • C (2018.02.01-2019.01.31)
  • C (2016.05.26-2016.12.16)
  • C (2013.06.27-2016.05.25)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista ştiinţifică trimestrială „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil, menită să oglindească rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei și asistenței sociale.

Revista apare trimestrial, cu un tiraj de 100 de exemplare, beneficiind de distribuire gratuită în mediul universitar şi în reţelele de biblioteci din ţară în varianta printată și fiind accesibilă și în variantă electronică pe pagina oficială a revistei.

Activitatea revistei este coordonată de către un Colegiu de redacţie în componenţa a 15 persoane, din care fac parte cercetători de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi de la alte instituţii de învăţământ superior şi academice din ţară, precum şi din România, Ucraina, R. Belarus, Elveția.

Revista a fost fondată în noiembrie 2005 de către facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Revista este cu acces deschis (Electronic Open Access Journal)

Accesul Deschis la publicaţiile din revistă este susţinut de iniţiativele internaţionale de la Budapesta, Berlin şi Bethesda. În Republica Moldova, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, fondatoarea revistei „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială”, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză.

Revista „Psihologie. Pedagogie Specială. Asistență socială” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul universitar.

Publicarea articolelor elaborate este gratuită. Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr.AT03/11 din 23 aprilie 2009.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2005 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6602319574708271
Volume58614581374
Total7182934156082

Vizualizări   1148Descărcări   26

Conţinutul numărului de revistă

Psihologia protestelor colective: aspecte introductive 3-18

CZU: 316.485.22:316.625

Cojocaru Natalia
Творчество в системе высшего профессионального образования 19-28

CZU: 378.036

Листопад А.
Подготовка будущих воспитателей к формированию основ компьютерной грамотности у дошкольников 29-36

CZU: 373.211.24:004

Мардарова И.
Specificul influențelor educative în procesul dezvoltării elevului de vîrstă școlară mică și a pubertății 37-43

CZU: 373.3

Vinnicenco Elena
Природа системности профессионально-педагогических знаний и предпосылки ее формирования у будущих педагогов дошкольного образования 44-48

CZU: 373.211.24

Кононенко Н.
Личностные предпосылки проявления насилия в педагогической деятельности 49-56

CZU: 37.015.3+316.485.6

Ковалева Елена
Современная информационная образовательная среда: к проблеме концептуализации феномена 57-62

CZU: 373.211.24

Листопад Н.
Reprezentarea socială a familiei din Republica Moldova: diferențe de gen 63-69

CZU: 316.356.2(478)

Cazacu Daniela
Asistența psihologică a adolescentului, victimă a violenței în școală 70-76

CZU: 159.922.8+37.015.3

Olărescu Valentina, Bălan Constantin Răzvan
The influence of leadership communication on school teachers’ job satisfaction 77-89

CZU: 371.135:331.101.3

Sanduleac Sergiu, Căpăţînă Tatiana
Interdependența dintre stilurile de învățare și tipurile de inteligență la studenții de la specializarea Psihologie 90-96

CZU: 37.037

Covaci Mihai, Jelescu Petru
Studiul comparativ al empatiei la adolescenti 97-107

CZU: 159.922.8+316.6-053.6

Racu Iulia, Popa Maria
Отношение к экстремизму в подростковом возрасте 108-116

CZU: [316.613.43:316.35+316.628]-053.6

Синицару Лариса