Психологические аспекты взаимосвязи воображения и тревожности в младшем школьном возрасте
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
182 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-02-07 20:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922+159.94 (1)
Psihologie (699)
SM ISO690:2012
РАКУ, Жанна. Психологические аспекты взаимосвязи воображения и тревожности в младшем школьном возрасте. In: Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială . 2017, nr. 2(47), pp. 101-109. ISSN 1857-0224.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Numărul 2(47) / 2017 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432

Психологические аспекты взаимосвязи воображения и тревожности в младшем школьном возрасте

CZU: 159.922+159.94
Pag. 101-109

Раку Жанна
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 12 iulie 2017


Rezumat

This article presents the results of a study about the interrelation between imagination and anxiety in school children. Many children are characterized by high and very high school anxiety. Children have a negative attitude to individual communication with the teachers. Many children have reproductive imagination. In the study a correlation is established between general anxiety and level of imagination at school children.

Articolul este dedicat studiului relației dintre imaginație și anxietate la elevul mic. Pentru o mare parte a elevilor din clasele primare sunt caracteristice nivelul înalt și foarte înalt de anxietate școlară. Copiii au atitudine negativă față de comunicarea individuală cu profesorul. La majoritatea copiilor din clasele primare imaginația este reproductivă. În studiu a fost stabilită corelația semnificativă dintre anxietatea generală și nivelul imaginației la copii din clasele primare.

Статья посвящена изучению взаимосвязи между воображением и тревожностью в младшем школьном возрасте. Для значительной части младших школьников свойственна высокая и очень высокая школьная тревожность. Дети отрицательно относятся к индивидуальному общению с учителем. У большинства младших школьников воображение является воссоздающим. В исследовании установлена значимая корреляция между общей тревожностью и уровнем воображения у младшего школьника.

Cuvinte-cheie
общая тревожность, школьная тревожность, воображение, младший школьный возраст