IBN
Închide
Popescu Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2022 - 3

Determinantele psihologice ale stării de bine la adulți și copii
Popescu Maria , Cojocaru Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-617-2.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența în vontextul ecosistemului educațional din Republica Moldova
Popescu Maria1 , Cepraga Lucia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аspecte psihosociаle şi cognitive în relаțiile interpersonаle
Popescu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Învățărea online pe timp de pandemie online
Popescu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1.
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală la elevii din ciclul gimnazial și liceal
Popescu Maria , Cojocaru Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologica și deprinderile sociale in instituțiile de învațamânt
Popescu Maria , Cojocaru Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul reprezentărilor sociale în era globalizării
Popescu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-269-6.
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Inteligența emoțională și socială
Popescu Maria , Cojocaru Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea subiectivă de bine, satisfacţia muncii şi persistenţa motivaţională la cadrele didactice din învăţământul primar
Popescu Maria , Negură Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Dezvoltarea abilităților de comunicare nonviloentă la elevi
Popescu Maria , Pleşca Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învățământul primar
Popescu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Persistenţa motivaţională la cadrele didactice şi factorii ei de influenţă
Negură Ion , Popescu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Comunicarea asertivă în mediul școlar
Popescu Maria , Sîrbu Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tendințe moderne în psihologia practică
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-370-6.
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea metodelor didactice moderne în vederea optimizării activității de predare-învățare
Popescu Maria1 , Grebeniuc Ecaterina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul de Excelență în Transporturi
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(47) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 July, 2017. Descarcări-53. Vizualizări-1169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii privind reprezentarea socială a muncii la diverse categorii profesionale
Popescu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Bătrănețea: povară, boală sau dar al vieții?
Popescu Maria , Rață Dorin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-34. Vizualizări-1108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Întrebări în legătură cu obiectul de reprezentare „Munca învăţătorului”
Popescu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a muncii la cadrele didactice din învăţământul primar
Popescu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura reprezentării sociale
Popescu Maria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea din omidă în fluture
Popescu Maria , Olaru Cristina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-1251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22