IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Colocviul "Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective",
Chișinău, Moldova, 4-5 mai 2017
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Responsabili de ediție: Rusnac S., Zmuncila L.
Locul publicării: Chișinău
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 120
ISBN: 978-9975-3168-4-2
CZU: 316.6:378 (478-25) (082)=135.1=111=161.1 P 97
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2017  10
Disponibil în IBN: 27 iulie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Pedagogie (1)Psihologie (5)Sociologie (9)