IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-10 09:39
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)72
  2020  (2 din 2)77
  2019  (3 din 2)93
  2018  (2 din 2)54
  2016  (3 din 3)41
  2015  (3 din 3)66
  2014  (4 din 3)141
imagine

pISSN: 2345-1106
eISSN: 2587-358X
Vector European
Categoria:
  • C (2019.07.09-2021.07.09)

Revista Vector European constituie o publicaţie ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socio-economice şi umanistice. Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor PHD la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole54422364285005243171
Volume1920028940
Total5632436709440

Vizualizări   1319Descărcări   99

Conţinutul numărului de revistă

Inalienabilitatea convențională în materie civilă

5-10

CZU: 347.23

Bîtca Ion

Autorităţile publice ca subiect în exercitarea suveranităţii

10-13

CZU: 342

Cerba Valeriu , Pascalu Ina

Considerații despre serviciile pentru copiii cu comportament deviant

13-16

CZU: 343.224.1

Ioniţă Diana

Procedura de stingere a obligaţiei fiscale în Republica Moldova

16-20

CZU: 336.225.64(478)

Gulca Lilia

Aspecte legislative din Uniunea Europeană, Republica Moldova și România, privind tipologia și cadrul juridic al reorganizării societăților comerciale prin fuziune și dezmembrare

21-26

CZU: 347.7(4+478+498)

Lupaşco Vera

Cauzele şi profilactica pruncuciderii în contextul medicinii legale

26-31

CZU: 340.6:343.622

Ostrovari Petru , Baltaga Victor , Sliurovschii Eugeniu

Bănuiala rezonabilă și actul de sesizare

32-35

CZU: 343.1

Pîntea Andrei

Analiza prevederilor legale privind statutul consiliului municipal chișinău în calitate de locator în cadrul contractului de locațiune a încăperilor nelocuibile

35-40

CZU: 351.778.5:347.453

Popa Radu

Participarea la procesul civil a autorităţilor publice pentru a depune concluzii

40-42

CZU: 347.91./95

Prisac Alexandru , Corjan Angela

Sistemele judiciare naționale în fața ordinii juridice

42-48

CZU: 341.4

Toncoglaz Maxim

Considerente istorice privind implementarea principiului supremației dreptului european în raport cu dreptul național

48-54

CZU: 342(478)

Toncoglaz Maxim

Классификация и упорядочивание принципов и направлений правового регулирования в области охраны здоровья и безопасности труда (на примере Республики Молдова и Азербайджанской Республики)

54-60

CZU: 613/614(478+479.24)

Насирли Эмиль , Сосна Борис

Реформа юстиции в Республике Молдова: за и против

60-65

CZU: 34(478)

Пушкаш Виктор

Specificul comerțului exterior al Republicii Moldova

66-69

CZU: 339.5(478)

Duhlicher Grigore

Planificarea financiară a întreprinderii

69-73

CZU: 658.14

Duhlicher Grigore

Zorii sec. XXI invocă paradigma noii oportunitați informaționale

74-78

CZU: 004

Elkrinawi Khalid

Premise pentru construirea modelelor de prognoză, evaluare și control a resurselor forestiere și optimizarea gestionării pădurilor

78-81

CZU: 630

Idriceanu Cătălin Ionel

Aspecte conceptuale privind reglementarea lobbysmului la nivel internațional și național

82-87

CZU: 328.184

Mantaluța Aliona

Turismul ca reflecție a transformărilor lumii contemporane

87-92

CZU: 338.48

Mandra Mariana , Iliescu Valentin Adrian , Kabaha Salam

Economia țărilor OCDE în „apa liniștită a golfului” 2020

92-96

CZU: 339.9

Rimah Haj

The actual sturcture of higher education study (the Moldavian & israeli case)

96-100

CZU: 378(478+569.4)

Menin Alon

The specificity of business culture on the international level

100-103

CZU: 339.5

Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim

Маркетинговый подход к управлению бизнесом на основе экологических ценностей поколения Z

103-107

CZU: 504.06

Катунина Наталья , Курьянова Екатерина

Особенности дифференциации затрат в сельскохозяйственных организациях

107-111

CZU: 332.2

Пармакли Дмитрий , Грибов Андрей

Экспортная деятельность субъектов хозяйствования: сущность и особенности

111-116

CZU: 339.56

Сорока Лариса , Ивченко Елена

Intervenții psiho-socio-educaționale în lucrul cu preadolescenții cu comportament deviant

117-122

CZU: 316.624-053.2

Alexandrov Iurii , Diţa Maria

Dimensiuni de bază ale relației părinte-copil

122-128

CZU: 37.018.1

Averin Viaceslav , Lungu Victoria

Formarea profesională prin prisma psihoterapiei integrative

128-133

CZU: 159.923

Cojocaru Aurelia

Managementul dezvoltării carierei profesionale ca dimensiune a educaţiei permanente

133-138

CZU: 37.048.4

Davidescu Elena

Anxietatea la copii

139-142

CZU: 942-053.2

Diţa Maria , Matran Tatiana

Educaţia şi managementul: context de interferenţă psihosocială

142-150

CZU: 37.07

Dodon Daniela

Managementul psihologic al reabilitării deficitului cognitiv post accident vascular cerebral

150-155

CZU: 616.831.005.1

Glavan Aurelia , Vîrlan Maria

Modele și strategii de consiliere psihopedagogică a familiei

156-164

CZU: 37.018.1

Micleuşanu Zinaida

Aspectele psihologice privind realizarea puterii politice

164-167

CZU: 32

Pîrţac Grigore

Aspecte evolutive privind complexitatea identității etnice la adolescenții imigranți

168-172

CZU: 159.922.4

Roșca Tatiana

Cunoașterea particularităților psihologice de vârstă ale adolescenților de înșiși adolescenții, cât și de părinții lor în scopul prevenirii conflictelor dintre ei

172-178

CZU: 159.922.8

Saracuţa Victoria

Stresul şi particularităţile manifestării lui în mediul mamelor care au în îngrijire copii cu afecţiuni neuromotorii

178-186

CZU: 159.942:376.3

Şleahtiţchi Mihail , Gavriliţă Lucia

Marketingul social: concept, caracteristici, principii şi tendinţe

186-190

CZU: 364.1/8

Tintiuc Tatiana , Moroz Tatiana

Abordarea marketingului educaţional între ştiinţă şi artă

190-197

CZU: 37.0

Tintiuc Tatiana

Dimensiunea psihologică în procesul de negocieri – rolul și impactul emoțiilor

197-200

CZU: 159.942

Troian Vlada , Cozărescu Mihaela