IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei",
Cahul, Moldova, 5 iunie 2015
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.2
Locul publicării: Cahul, Republica Moldova
Editura: Tipografia Centrografic
Anul publicării: 2015
Numărul de pagini: 451
ISBN: 978-9975-914-98-7
ISBN: 978-9975-88-000-8
CZU: 082:378=135.1=161.1 P 52
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 iunie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (72)Filologie (257)Biologie (28)Istorie (181)Economie (242)Pedagogie (367)Medicină (17)Psihologie (122)Sociologie (104)Ştiinţe politice (69)Tehnică (74)Ştiinţe agricole (13)Drept (277)Studiul artelor, culturologie (29)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (7)Administrare publică (37)Filosofie (6)Chimie (20)Geologie şi Mineralogie (2)