IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei",
Cahul, Moldova, 7 iunie 2017
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Vol.II
Locul publicării: Cahul
Editura: Tipografia „CentroGrafic” SRL, Cahul
Anul publicării: 2017
ISBN: 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3
CZU: 082:378.4(478-21)=00 P 52
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 19 iunie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (22)Tehnică (29)Ştiinţe agricole (5)Chimie (6)Biologie (4)Economie (54)Drept (64)Pedagogie (101)Medicină (4)Sociologie (26)Ştiinţe politice (13)Administrare publică (10)Filologie (55)Istorie (41)Filosofie (1)Studiul artelor, culturologie (7)Psihologie (22)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)