IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
RORISNIGRIDWikiDataWikipedia
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (5129): education (39), educaţie (27), personality (18)

Reviste/manifestări ştiinţifice552
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice34/113182/314
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1968
834 publicatii cu CZU (42.4%)
74 publicatii cu DOI (3.8%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 83 ORCID (23.9%),
39 Google Scholar ID (11.2%),
12 Scopus Author ID (3.4%)
Brevete Tabel(4)
H-index autori
Proiecte Tabel(9)
Monografii Tabel(8)
Contribuții în monografii Tabel(5)
Lista publicaţiilor - 1985. Descărcări - 40738. Vizualizări - 1206783.
Articole în reviste din RM - 682. Publicaţii la conferinţe din RM - 1236. Publicaţii peste hotare - 50.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 4
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 4
 • 2.2.Contribuții în monografii - 5
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 56
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 38
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 149
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 432
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 5
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 10
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 24
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 98
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1077
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 54
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 15
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.4.Note (suport) de curs - 3
 • 9.5.Cursul universitar - 2
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 3

2024 - 49

Abordarea transdisciplinară a romanului druțian Clopotnița
Luchianciuc Natalia
Limba Română
Nr. 5-6(295-296) / 2024 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 7 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amprenta timpului în creația lui Constantin Stamati
Balţatu Ludmila
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 25-30.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice privind cercetarea parteneriatului educaţional grădiniță – familie în contextul educaţiei actuale
Vrabie Silvia
Concepția rezultantei: importanța teoretică și practică
Ediţia 1. 2024. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 91-102.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Building communicative competence: teaching functional language
Para Ina
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 55-70.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buna-credinţă în raporturile de muncă – între standard şi îndatorire
Donos Evlampie
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(68) / 2024 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 17 May, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica criminalistică a infracțiunilor de șantaj
Jitariuc Vitalie
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. II. 2024. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 53-58.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-12. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasele de moștenitori legali în noua reglementare a Codului civil
Chironachi Vladimir
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. II. 2024. Bălți. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 95-103.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele profesorului în epoca digitalizării
Axentii Ioana Aurelia
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 71-79.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflict versus educație în sala de clasă
Mihăilescu Natalia
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 178-189.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deportările din 5-6 iulie 1949 în județul Cahul
Chiciuc Ludmila
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. . 117-118.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului
Cornea Valentina
Cluj, 2024 / ISBN 978-606-37-2241-7
Disponibil online 17 July, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul social – probleme și soluții
Donos Evlampie
Intellectus
Nr. 1 / 2024 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 18 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidence and the Object of Probatorium in Criminal Cases: Features, Particularities and Regulation
Jitariuc Vitalie , Hegheș Nicoleta-Elena
RAIS Journal for Social Sciences
Vol. 8, Nr. 1 / 2024 / ISSN 2574-0245 / ISSNe 2574-1179
Disponibil online 31 May, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii dezvoltării creativităţii la elevi
Axentii Victor
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2024. Comrat. "A&V Poligraf". 44-48.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghid cu privire la participarea părților în apelul penal
Calendari Dumitru , Jitariuc Vitalie
Chişinău, 2024 / ISBN 978-9975-180-88-7
Disponibil online 27 June, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încheierea și rezilierea conractului individual de muncă în cazul funcționarului public cu statut special
Saitarlî Natalia
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 9. 2024. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 129-142.
Disponibil online 4 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea teoriei inteligențelor multiple în procesul de învățământ diferențiat
Axentii Ioana Aurelia , Barbă Maria
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2024. Comrat. "A&V Poligraf". 36-43.
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul dezvoltării moștenirii legale în Republica Moldova
Chironachi Vladimir
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 9. 2024. Cahul. Tipografia "Centrografic”. 55-59.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Judiciar tracelogy and its expertise
Jitariuc Vitalie , Rusu Vitalie
București, 2024 / ISBN 978-606-26-1916-9
Disponibil online 24 June, 2024. Descarcări-12. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura – pretext pentru deschiderea spre artele frumoase
Țurcanu Valentina , Grosu Liliana
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 49-54.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1985