IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1954): etc. (15), local public authorities (12), local elected person (7)
Reviste/manifestări ştiinţifice524
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice24 / 7886 / 150
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (17 ORCID,
8 Google Scholar ID,
3 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(3)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 1137. Descărcări - 8039. Vizualizări - 318062.
Articole în reviste din RM - 548. Publicaţii la conferinţe din RM - 577. Publicaţii peste hotare - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Determinarea problemelor principale și evaluarea situației privind ocuparea forței de muncă în regiunea de sud a Republicii Moldova
Vicol Iulia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 64-67.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea privind realizarea obiectivului financiar de maximizare a profitului la întreprindere
Şchiopu Irina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 57-63.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translation strategies: an overview
Puşnei Irina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 18-21.
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 59

Învăţarea în mediile incluzive
Manea Adriana Denisa, Barbă Maria
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 29-33.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi structurale ale unităţilor frazeologice cu componente zoonime în limba engleză
Banu-Dandiş Felicia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul geneticii judiciare și a biologiei moleculare în practica de drept
Cojan Constantin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 116-120.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rоlul pаrlаmentul Republicii Mоldоvа în reаlizаreа suverаnității pоpоrului
Gîrneţ Ilie
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The stream of consciousness in ‘the portrait of a lady’ by Henry James
Colodeeva Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 437-443.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea constructivistă în contextul filosofiei contemporane
Axentii Ioana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 79-84.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea parteneriatului școală-familie – premisă a educației de calitate
Cojocari-Luchian Snejana
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău. 458-465.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale învățării active
Vîșcu Irina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 184-187.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele generale ale relațiilor REPUBLICII Moldova cu România
Blaşcu Olesea
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 324-331.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva repere documentare privind arterele de comunicație din sudul Moldovei I. Vadul Oancei
Croitoru Costin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 203-207.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributions to the history of the Romanian vocabulary: names of Polish coins that circulated in Moldova. II. Poltorac / Polturac / Potor
Croitoru Costin
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of several hybrid drying methods used to obtain red beetroot powder
Ceclu Liliana, Nistor Oana Viorela, Andronoiu Doina Georgeta, Mocanu Gabriel-Dănuț, Barbu Viorica Vasilica, Maidan Anastasia, Rudi Ludmila, Botez Elisabeta
Food Chemistry
Nr. 310 / 2020 / ISSN 0308-8146
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea instrumentarului de implicație a managementului financiar întru realizarea obiectivelor financiare la întreprindere
Şchiopu Irina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 225-232.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea instrumentelor managementului financiar pentru realizarea obiectivelor financiare ale întrepinderii
Botnari Nadejda, Şchiopu Irina
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. Performantica. 49-60.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea estetică a conștiinței ecologice
Cojocari-Luchian Snejana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 85-91.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disciplina școlară educație tehnologică în ciclul primar și rolul ei în dezvoltarea personalității elevului de vârstă școlară mică
Lungu Polina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 176-183.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul local al Basarabiei în timpul administrării țariste reflectat în opera lui Alexandru Boldur
Lungu Polina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 May, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1137