IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (2547): education (17), etc. (15), local public authorities (12)
Reviste/manifestări ştiinţifice533
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice26/81109/196
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 1383
455 publicatii cu CZU (32.9%)
13 publicatii cu DOI (0.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (30 ORCID,
10 Google Scholar ID,
3 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(3)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 1383. Descărcări - 13919. Vizualizări - 530817.
Articole în reviste din RM - 583. Publicaţii la conferinţe din RM - 784. Publicaţii peste hotare - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 48

„Poarta Focșanilor” - punctul slab al apărării nato pe flancul de Est. O perspectivă istorică
Croitoru Costin
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. Universitatea Agrară. 14-21.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul şi criticul literar Haralambie Corbu
Grosu Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 239-242.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accepțiunea juridică a răspunderii administrativ-patrimoniale în domeniul vamal în Republica Moldova
Bodlev Sergiu
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 120-125.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actele notariale şi administraţia publică locală în contextul evoluţiei legislative şi doctrinare din Republica Moldova
Schin George-Cristian
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a VII-a. 2021. Chişinău. Tipografia «Print-Caro». 332-337.
Disponibil online 19 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situației în domeniul statutului consumatorului pe piața energetică a Republicii Moldova
Donos Evlampie , Stici Silvia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 66-91.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of algebraic properties of matrix to the study of normal modes of vibration in molecules
Bîclea Diana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 293-297.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of irony translation. The case of Bridget Jones’ s Diary
Puşnei Irina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 296-302.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea formării cadrelor didactice în spiritul educaţiei inclusive
Vrabie Silvia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 56-65.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumul trecutului în turismul transfrontalier: cazul Raionului Cahul, Republica Moldova
Cornea Sergiu
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. Performantica. 119-134.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporary business social responsibility policy
Todos Irina
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. Serviciul Editorial-Poligrafic al ASEM. 280-285.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultul rădăcinilor în scrierile lui Alecu Russo
Balţatu Ludmila
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 219-221.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea problemelor principale și evaluarea situației privind ocuparea forței de muncă în regiunea de sud a Republicii Moldova
Vicol Iulia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 64-67.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul stării potențialului financiar (studiu empiric în baza materialelor întreprinderii „Apă-Canal Cahul” S.A.)
Şchiopu Irina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 218-228.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni psihopedagogice ale formării/dezvoltării competenţei de lucru cu copiii aflaţi în situaţii de risc la studenţi în procesul de formare profesională iniţială
Radu Corina
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. Centrul Editorial „Univers Pedagogic”. 114-118.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia circulara ca paradigma a dezvoltarii sustenabile
Popa Andrei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 206-212.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația și migrația funcționează în sinergie
Pasat Aurel-Octavian
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 162-181.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație și deschidere interculturală întrun cadru educațional postmodernist
Axentii Ioana , Ducevschi Svetlana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 42-46.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epistemele metodologiei educației
Pâslaru Vlad , Axentii Victor
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 250-254.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea privind realizarea obiectivului financiar de maximizare a profitului la întreprindere
Şchiopu Irina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 57-63.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția teoriilor etice în retrospectivă
Mihăilescu Natalia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 73-77.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1383