Domeniul de vârf al psihologiei sociale contemporane
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
323 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-03 22:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6 (500)
Psihologie socială (453)
SM ISO690:2012
ŞLEAHTIŢCHI, Mihail. Domeniul de vârf al psihologiei sociale contemporane . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2016, nr. 3(42), pp. 132-135. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461

Domeniul de vârf al psihologiei sociale contemporane

CZU: 316.6
Pag. 132-135

Şleahtiţchi Mihail12
 
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 14 noiembrie 2016


Rezumat

Evoluţia psihologiei sociale ţine, la modul cel mai direct, de valorificarea conceptului de reprezentare socială. În ultimii ani, tot mai mulţi specialişti în materie de interacţiune umană constată că anume acest concept, şi nu oricare altul, exprimă în cea mai mare măsură spiritul unui domeniu de cunoaștere care este chemat să demonstreze unitate, concentrându-se, în același timp și în egală măsură, asupra „prezenței reale sau fictive a altor persoane” și asupra „interpretării pe care o dau oamenii caracteristicilor obiective ale environmentului”, asupra „interacțiunii dintre indivizi” și asupra „societății sau culturii în toată complexitatea lor”, asupra „grupurilor umane” și asupra „problemelor care afectează un mare număr de actori sociali”, asupra „naturii umane” și asupra „construcției sociale a realității”.

The evolution of social psychology is the result of the valorisation of the concept of social representation. In recent years, a growing number of specialists in human interaction concluded that namely this concept expresses the spirit of a certain field of knowledge, that has the goal to show unity, focusing equally and in the same time on the „real or fictional presence of other people” and on the „interpretation of the objective characteristics of the environment given by people”, on the „society or culture in their complexity”, on the „human groups” and also on the „problems which affect a large number of social actors”, on the „human nature” and on the „social construction of reality”.

Cuvinte-cheie
transformare socială,

psihologie socială, reprezentări sociale