IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(525) pentru indicele czu "316.6"
Manipulatori şi activizatori în guvernare
CZU : 316.6:323.2
Patraşcu Dumitru, Andrieş-Patraşcu Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 3(71) / 2011 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământul şl mentalitatea
CZU : 37.017.92+316.64:17.02
Patraşcu Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 3-4(64) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adolescentul contemporan versus violenţa şi agresivitatea socială
CZU : 316.624-053.6+37.015.3
Tacu Mariana, Pâslaru Vladimir
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(63) / 2010 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abandonaţi acasă... (Aspecte ale dezvoltării psihosomatice a adolescenţilor)
CZU : 316.612-053.6+37.018.1
Mînăscurtă Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia, televiziunea şi slabiciunile omeneşti
CZU : [316.658+316.774]:37
Albu Gabriel
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(40) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţti şi strategii de ajustare a comportamentului la situaţii dificile de viaţă
CZU : 316.6:37.015.3
Cobîleanscaia Larisa
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(38) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empatia între intelegenţă şi întelepciune
CZU : 159.942+316.61
Potâng Angela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Socializarea şi inculturaţia-forme de perpetuare şi modificare a valorilor
CZU : 37.015.3+316.61
Rusnac Svetlana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(35) / 2006 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liceul ca instituţie de socializare a adolescenţilor
CZU : 373.5:316.614-053.6
Fekete Adela-Corina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Euri, elite şi evaluări
CZU : 316.613:159.92/.95
Hadârcă Ion
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(34) / 2005 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea psihopedagogică a relaţiilor adolescenţi - părinţi
CZU : 37.018.1:316.61-053.6
Cuzneţov Larisa
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(12) / 2002 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profiul psihosocial al copiilor instituţionalizaţi
CZU : 376.6:316.6
Iurchevici Iulia
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(11) / 2002 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea axiologică a adolescenţilor în şcoala de elită
CZU : 37.017:316.6-053.6
Ţîbuleac Ala
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(8) / 2001 / ISSN 1810-6455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности этнической самоидентификации детейи подростков г. Кишинева
CZU : 316.6:39-053.2/.6(478)
Иванова Нина
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale vocabularului specific al populaţiei Republicii Moldova între comunicare şi identitate
CZU : 316.66+316.77
Prisac Lidia
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mentalitatea maselor: constatari,sugestii
CZU : 316.6(091)+94(47)
Bulmaga Leonid
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(4) / 2006 / ISSN 1857-2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты социальных установок старшеклассников
CZU : 316.61-057.87+37.015.3
Донога Людмила
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oбраз жизни как условие психического развития: эволюционный взгляд на проблему
CZU : 316.62:37.03
Букун Николаe, Анцибор Людмила
Univers Pedagogic
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale socializării copiilor de vârstă timpurie
CZU : 373.2:316.614
Cemortan Stela
Univers Pedagogic
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii şi indicatorii favorizanţi în adaptarea studentului la procesul de învăţământ superior
CZU : 378.14:316.614-057.87
Ţărnă Ecaterina
Univers Pedagogic
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 525