Despre importanţa modificării practicilor sociale
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
191 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-05 09:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6 (442)
Psihologie socială (399)
SM ISO690:2012
ŞLEAHTIŢCHI, Mihail. Despre importanţa modificării practicilor sociale. In: Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective. 4-5 mai 2017, Chișinău. Chișinău: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2017, pp. 64-71. ISBN 978-9975-3168-4-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective 2017
Colocviul "Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective"
Chișinău, Moldova, 4-5 mai 2017

Despre importanţa modificării practicilor sociale

About the importance of changing social practices


CZU: 316.6
Pag. 64-71

Şleahtiţchi Mihail
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 13 iunie 2018


Rezumat

Rezistențele care apar în timpul transformării reprezentărilor sociale pot fi în cele din urmă rupte. Aceasta devine o realitate de fiecare dată când apar anumite practici sociale care sunt răspândite, vizibile, active, profitabile, recurente, extrem de frecvente și ușor de recunoscut și în deplină conformitate cu noile imperative ale vremii. Într-un context atât de important, schimbarea reprezentării devine consecința unei supuneri comportamentale, ea devine consecința unor circumstanțe care ne determină să găsim o cale de a stabili un univers consistent, uneori inaccesibil ca urmare a unei contradicții între fapt și rațiune.

The resistances that appear during the transformation of social representations can ultimately be broken. This becomes a reality every time certain social practices which are widely spread, visible, active, profitable, recurrent, extremely frequent, and easily recognizable and in full conformity with the new imperatives of the time, appear. In such an important context, the change of the representation becomes the consequence of a behavioral submission, it becomes the consequence of certain circumstances that make us find a way to establish a consistent universe, sometimes inaccessible as a result of a contradiction between fact and reason.

Cuvinte-cheie
reprezentări sociale,

practici sociale, schimbarea reprezentării sociale