IBN
Close

82Publicaţii

448Descărcări

31065Vizualizări

Şleahtiţchi Mihail Nicolae
Cuvinte-cheie (153): reprezentare socială (14), reprezentări sociale (8), analiza structurală a reprezentării sociale (7)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 74. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

O intervenție secvențială în mitologia transmiterii
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul şi particularităţile manifestării lui în mediul mamelor care au în îngrijire copii cu afecţiuni neuromotorii
Şleahtiţchi Mihail, Gavriliţă Lucia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub semnul schimbării: știința psihologică în metamodernitate
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Era reprezentarilor sociale
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(52) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 18 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liderii – un obiect incontestabil al procesului de reprezentare socială
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liderul și mulțimea: o abordare din perspectiva teoriei reprezentărilor sociale
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nexus
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(50) / 2018 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palierele nexus în reprezentarea socială a liderilor
Şleahtiţchi Mihail
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prototipicalitate și categorialitate în studiul reprezentărilor sociale.
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Americană din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thêmata, gândirea ştiinţifică și reprezentarea socială
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

De la polimorfism la inexistenţa ortodoxiei. O perspectivă asupra criteriilor de identificare a obiectului reprezentării sociale
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(47) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 12 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre importanţa modificării practicilor sociale
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evocare: vocaţia de psihosociolog a lingvistului Dumitru Irimia
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Limba Română
Nr. 5-6(241-242) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 13 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liderii ca obiect al reprezentării sociale
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liderii în dinamica reprezentării sociale: premise
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanica invidiei
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(49) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mens agitat molem. O viziune de ansamblu asupra resorturilor care fac posibilă reprezentarea socială a liderilor
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(48) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema obiectului reprezentării sociale: preocupări și soluții
Şleahtiţchi Mihail
Academia de Administrare Publică
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Domeniul de vârf al psihologiei sociale contemporane
Şleahtiţchi Mihail12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nevoia de o altă psihologie socială
Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 82