IBN
Închide

470Publicaţii

4093Descărcări

279838Vizualizări

Mişin Igor272Rojnoveanu Gheorghe81Zastavnitchi Gheorghe74Şor Elina61Vozian Marin59Kusturov Vladimir53Paladii Irina52Gagauz Ion44Mişina Ana40Berliba Sergiu39Gheorghiţa Vadim33Lescov Vitalie31Suman Ala30Kusturova Anna28Guţu Eugen27Dolghii Andrei26Pleşco Elena26Beschieru Eugeniu25Şcerbina Romeo24Gurghiş Radu23Istrate Viorel23Crăciun Ion22Cernat Mircea22Bunic Gheorghe17Danci Alexandru17Ghereg Anatolie15Suman Serghei14Ţînţari Stanislav13Zaharia Sergiu13Şcerbatiuc-Condur Corina13Ignatenco Sergiu12Gafton Victor12Mahovici Igor12Conţu Ghenadie11Ghidirim Nicolae11Malcova Tatiana10Vizitiu Aliona9Balan Sergiu9Bodrug Nicolae9Iacovleva Iraida8Revencu Sergiu7Cârciumaru Petru7Ciutac Ion6Condratchi Eugeniu6Zagadailov Diana6Vasiliev Veaceslav6Beuran Mircea6Gladun Eugen5Cuţitari Irina5Spataru Vasile5Guzun Sergiu5Muravca Alexei5Cereş Victoria4Petrovici Virgil4Boghean Gheorghe4Revencu Dan4Ababii Ion3Beschieru Traian3Donscaia Anna3Chemencedji Inga3Gudumac Eva3Strelţov Liuba3Vlad Ion3Manea Vladmir3Russu Sergiu3Capcelea E.3Brînza Mariana3Cazacu Dumitru3Cupcea Marianna3Ciubotaru Anatol2Antoci Lilian2Calistru Anatol2Conţu Oleg2Grossu Iulian2Onufrei Ion2Cernîi Anatolie2Gornea Filip2Ţîple Ilie2Ciobanu Natalia2Zastavniţchii Mariana2Mednicov Lorena2Tugui Natalia2Canariov M.2Ionesii P.2Chifa Daniela2Tuciac Carolina2Plămădeală Svetlana2Şapovalov Igor2Smolniţchi Roman2Calancea Alexandru2Godoroja Vitalie2Lupaşcu Aliona2Manolache Ala2Gladun Vladislav2Chisacova Marina2Cucuta Boris2Gherasim Mihaela2Corobcean Nadejda2Sidorenco Alina2Gladun Nicolae1Gudumac Valentin1Ţîbîrnă Constantin1Tagadiuc Olga1Eţco Constantin1Ciobanu Gheorghe1Dadu Constantin1Axenti Alin1Berliba Elina1Caraman Anatolie1Catrinici Victor1Cazacov Vladimir1Ceban Emil1Gîlea Angela1Oprea Andrei1Oprea Valentin1Anghelici Gheorghe1Corcimaru Ion1Eţco Ludmila1Mazur Minodora1Şincarenco Irina1Bernic Vladimir1Cheptanaru Eduard1Bolocan Maxim1Ureche Andrei1Maniuc Liviu1Vlasov Veaceslav1Linga Oleg1Arpentin Gheorghe1Glavan Nicolae1Manea Valeriu1Bordian Victoria1Brânză Maria1Dănilă Alina1Melnic Tamara1Florea Liliana1Baltaga Ruslan1Condrasov Alexandru1Bragaru Artur1Vozian Ion1Conarev Mihail1Rusu Serghei1Spânu Virginia1Balan Eugenia1Grejdianu Tudor1Duda Boris1Anestiadi Vasile1Barnaciuc Sergiu1Ciocanu Mihail1Cojocari Alexandru1Clim Alexandru1Klim Alexandru1Bragaru Aliona1Vascan Alexei1Frunze Gh.1Pogonea Sergiu1Chiper Diana1Cebotari Felicia1Jilin Vladimir1Cotorobai Elena1Capcelea Eugen1Galben Sergiu1Naforniţa Iurie1Costantinică Olga1Cebotaru Veceslav1Ponetenco Dumitru1Chirov Igor1Coltuc Oleg1Constantinica O.1Lucanin Alexandr1Zaharia Serghei1Aneste Eduard1Verebcean Marina1Vasilev Veaceslav1Oprea Vasile1Prisăcaru Ion1Brînză Marcela1Ungureanu Sergiu1Ursu Alexandr1Ghimpu Victoria1Maloghin Vasile1Cazacu Simion1Şchiopu Victor1Zastavneţchi Gheorghe1Frunza Gh.1Munteanu Sergiu1Suman Lidia1Popa Catalin1Cernei Vadim1Popa Cristina1Chetruş D.1Cebotari Veaceslav1Beresteanu S.1Lotocovschi Dan1Ivanov I.1Venter M. D.1Carstea P.1Dimcevici Poesina Nicoleta1Melnic Tamara1Mirciu Oleg1Iscenco Anna1Suman Maia1Malyshev E.1
Arta Medica 118Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale103Chirurgia (București, Romania)46Journal of Surgery14Archives of the Balkan Medical Union Supliment13Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”12Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”11Curierul Medical10Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского7Медицинский вестник Юга России6Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină 5Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases5Moldovan Medical Journal4European Journal of Trauma and Emergency Surgery4Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova3Romanian Journal of Gastroenterology2World Journal of Surgery2Доказательная гастроэнтерология2Gastroenterological Endoscopy2The Journal of the American Association of Gynecologic Laparoscopists2Medicina stomatologică 1Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia1Viszeralmedizin: Gastrointestinal Medicine and Surgery1Клінічна анатомія та оперативна хірургія1Journal of Gastrointestinal Cancer1Annali italiani di chirurgia1Polski Przeglad Chirurgiczny1Current health sciences journal1Zentralblatt für Chirurgie1Diseases of the Esophagus 1Journal of Gastrointestinal Surgery1International surgery1Surgery Today1European Surgery 1Endoscopy1Эндоскопическая хирургия1Ginecologia.ro1Surgery, Gastroenterology and Oncology1Hepatology International1Romanian Journal of Morphology and Embryology1Hepato-Gastroenterology1Евразийский Онкологический Журнал1Колопроктология1Инфекции в хирургии1Украiнский журнал молоiнвазивноi та ендоскопичноi хiрургii1Медицинский Вестник МВД России1Medical Science Monitor1
Ghidirim Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Mendeley profile
Scopus Author ID
Google Scholar ID
Wikipedia

Articole în reviste din RM - 268. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 178.
Publicații indexate în SCOPUS - 74. Teze/Rezumate în culegeri - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 60
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 108
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 68
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 28
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 48
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 74
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 56
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 10
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 48
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 4

2023 - 12

Abdomenul acut postbariatric
Balan Sergiu , Revencu Sergiu , Revencu Dan , Conţu Ghenadie , Ghidirim Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 20 January, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acute biliary ileus - a rare complication of gallstones
Ghidirim Gheorghe , Strelţov Liuba , Suman Ala , Lescov Vitalie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza rezultatelor tratamentului pacienților cu leziuni duodenale transferați pe linia aviasan
Lescov Vitalie , Ghidirim Gheorghe , Berliba Sergiu , Beschieru Eugeniu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apendicectomie laparoscopică la gravide: studiul pilot
Şcerbatiuc-Condur Corina , Suman Ala , Suman Maia , Ghidirim Gheorghe , Suman Serghei , Berliba Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 12 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte USG in diagnosticul traumatismului in i trimestru de sarcina
Ghidirim Gheorghe , Kusturov Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația severității lezionale ale duodenului și mecanismul traumei în politraumatism
Lescov Vitalie , Ghidirim Gheorghe , Berliba Sergiu , Beschieru Eugeniu , Gafton Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul și tratamentul colecistitei acute calculoase în sarcină
Suman Ala , Mişin Igor , Berliba Sergiu , Suman Serghei , Ghidirim Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ileusul biliar acut - o complicatie rara a litiazei biliare
Berliba Sergiu , Ghidirim Gheorghe , Strelţov Liuba , Suman Ala , Lescov Vitalie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura etiologica a traumatismului la gravide
Ghidirim Gheorghe , Kusturov Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul al simfiziolizei postpartum
Ghidirim Gheorghe , Paladii Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul chirurgical oprimal în apendicita acută la gravide
Suman Ala , Mişin Igor , Suman Serghei , Ghidirim Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 118, Nr. R / 2023 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 29 June, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Volvulus al vezicii biliare
Ghidirim Gheorghe1 , Malcova Tatiana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina2 , Şor Elina13 , Mişin Igor13
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 October, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

Aspecte ale traumatismului asociat la gravide
Ghidirim Gheorghe1 , Paladii Irina1 , Kusturov Vladimir12 , Kusturova Anna12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 117, Supl. nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leziunea de splină indusă de colonoscopie
Ghidirim Gheorghe , Şcerbatiuc-Condur Corina , Istrate Viorel , Mişin Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Journal of Surgery
Nr. 1(18) / 2022 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul hemoragiilor severe la pacientul chirurgical, în chirurgia non-cardiacă: protocol clinic national (ediția III) PCN-250
Şandru Serghei , Belîi Adrian , Rojnoveanu Gheorghe , Cojocaru Victor, Croitoru Gheorghe, Ghidirim Gheorghe , Boleac Diana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/12/PCN-252-1.pdf
Disponibil online 23 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markerii inflamatori în managementul patologiei acute chirurgicale la gravide
Ghidirim Gheorghe1 , Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Suman Ala12 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 117, Supl. nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode actuale de tratament a traumatismului în nastere ale inelului pelvin
Ghidirim Gheorghe , Kusturov Vladimir , Paladii Irina , Kusturova Anna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 117, Supl. nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cojocaru la 80 ani
Ghidirim Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(61) / 2022 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 18 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pancreatita acută la adult: protocol clinic naţional PCN-398
Ghidirim Gheorghe , Rojnoveanu Gheorghe , Revencu Sergiu, Gagauz Ion, Berliba Sergiu, Gurghiş Radu , Boleac Diana , Plămădeală Svetlana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
Chișinău, 2022 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2022/03/PCN-398-Pancreatita-acută-la-adult.pdf
Disponibil online 29 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politrauma gravidelor in accidente rutiere
Ghidirim Gheorghe1 , Paladii Irina1 , Kusturov Vladimir12 , Kusturova Anna12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 117, Supl. nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentului ileusului intestinal aderential acut in chirurgia de urgenta
Berliba Sergiu12 , Ghidirim Gheorghe12 , Lescov Vitalie12 , Gheorghiţa Vadim12 , Vlad Ion12 , Mirciu Oleg12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 117, Supl. nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты лечения перитонита у больных с острой артериальной мезентериальной ишемией с использованием лапаростомии
Крэчун Ион1 , Гидирим Георгий1 , Шор Элина12 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев
Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2075-6895
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 19

Appendicular volvulus in pediatric patients
Shor Elina , Malcova Tatiana , Ghidirim Gheorghe , Mishin Igor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apendicitei acute la gravide prin prisma scorul Karaman
Ghidirim Gheorghe , Suman Ala , Mişin Igor , Şcerbatiuc-Condur Corina , Suman Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Appendiceal intussusception
Ghidirim Gheorghe1 , Malcova Tatiana1 , Shor Elina1 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
Journal of Surgery
Nr. 2(17) / 2021 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale în conduita gravidelor cu traumatism al aparatului locomotor
Paladii Irina1 , Kusturov Vladimir12 , Kusturova Anna1 , Malcova Tatiana1 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 1(78) / 2021 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 23 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conduita gravidelor cu traumatismul centurii pelviene
Ghidirim Gheorghe1 , Paladii Irina1 , Kusturov Vladimir1 , Kusturova Anna12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credința, într-o armonie deplină cu Rațiunea
Ghidirim Gheorghe , Cereş Victoria , Suman Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza hepatică
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Şor Elina12 , Mişina Ana3 , Mişin Igor12 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea severitatii traumatismului pelvinului la gravide
Ghidirim Gheorghe , Paladii Irina , Kusturov Vladimir , Kusturova Anna
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondatorul școlii științifice de medicină alternativă și complementară. Academicianul Victor LACUSTA la 70 de ani
Ghidirim Gheorghe , Cereş Victoria , Gîlea Angela , Şincarenco Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gallbladder torsion
Ghidirim Gheorghe1 , Malcova Tatiana1 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Shor Elina1 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
Journal of Surgery
Nr. 3(17) / 2021 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipoma gastrică gigantă
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Şor Elina12 , Gheorghiţa Vadim12 , Mişin Igor12 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitatile tratamentului fracturii oaselor pelviene in politraumatism
Ghidirim Gheorghe1 , Kusturov Vladimir12 , Paladii Irina1 , Kusturova Anna12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radiodiagnostic accuracy in pregnancy trauma
Paladii Irina , Kusturov Vladimir , Ghidirim Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarcina splenica primara
Şor Elina12 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Mişin Igor1 , Mişina Ana3 , Ghidirim Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scorul Karaman vs ripasa în diagnosticul și tactica chirurgicalã la gravide cu apendicitã acutã
Ghidirim Gheorghe , Suman Ala , Mişin Igor , Şcerbatiuc-Condur Corina , Suman Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Second look laparatomy in the treatment of acute mesenteric venous ischemia
Crăciun Ion , Ghidirim Gheorghe , Mishin Igor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsiunea apendicelui vermiform la adulti
Ghidirim Gheorghe , Malcova Tatiana , Şor Elina , Mişin Igor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 116, Supl. nr. 1 / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инвагинация червеобразного отростка
Шор Элина12 , Гидирим Георгий1 , Малкова Т.12 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев
Съезд хирургов Юга России
Ediţia 7. 2021. Пятигорск. .
Disponibil online 3 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перекрут червеобразного отростка
Гидирим Георгий1 , Щербатюк-Кондур Корина12 , Малкова Т.12 , Шор Элина12 , Мишин Игорь12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт срочной медицины, Кишинев
Вызовы современности и неотложная медицина 5-й Съезд врачей неотложной медицины (к 10-летию создания МОО НПО ВНМ и научно-практического Журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»)
Ediţia 5. 2021. Moscova. ISBN 978-5-6041708-6-1.
Disponibil online 2 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 19

Chirurgia autohtonă la 75 ani
Ghidirim Gheorghe , Suman Ala , Cereş Victoria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(76) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complicated Meckel diverticulum during pregnancy
Ghidirim Gheorghe12 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Suman Ala1 , Mishina Anna3 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine,
3 Institute of Mother and Child
Journal of Surgery
Nr. 2(16) / 2020 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conduita gravidelor cu fracturi ale aparatului locomotor
Paladii Irina , Kusturov Vladimir , Kusturova Anna , Ghidirim Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Device for external fixation of the ribs
Ghidirim Gheorghe , Kusturov Vladimir , Mishin Igor , Kusturova Anna
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 23 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File de istorie a chirurgiei Basarabene postbelice
Şcerbina Romeo , Ghidirim Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Vol. 115, Supl. nr. 1 / 2020 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea strategiei de tratament al leziunilor inelului pelvin la pacienții politraumatizați
Kusturov Vladimir , Ghidirim Gheorghe , Rojnoveanu Gheorghe , Kusturova Anna , Gornea Filip
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gastric lipoma: evolution and treatment
Ghidirim Gheorghe12 , Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
Journal of Surgery
Nr. 3(16) / 2020 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 14 September, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria USMF „Nicolae Testemițanu” prin prisma rectorilor săi
Ghidirim Gheorghe , Şcerbina Romeo
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management în politraumă
Paladii Irina , Kusturov Vladimir , Kusturova Anna , Ghidirim Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 470