IBN
Închide

89Publicaţii

514Descărcări

63913Vizualizări

Cimpoi Mihai
Cuvinte-cheie (150): adevăr (4), truth (3), organicism (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 81. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 20
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 26
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 29
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2022 - 4

Caragiale și teatrul absurdului
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Conferința științifica „Ion Luca Caragiale și personajele sale emblematice” (170 de ani de la naștere)
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-3387-8-3.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inegalabilul în toate. Academicianul Eugen DOGA la 85 de ani
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba literară ca „limbă exemplară” în viziunea lui Eugeniu Coșeriu și Silviu Berejan
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răul în imaginarul mitopo(i)etic
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Intertext
Nr. 2(60) / 2022 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

O sinteză cronologică a vieții științifice
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugeniu Coșeriu: absurditatea esențială
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folclorul și valorile imaginației
Cimpoi Mihai12
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-6-9 (PDF).
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

De Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare Academia și-a desemnat laureații
Cimpoi Mihai1 , Condraticova Liliana2
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maiorescu şi Eminescu, maiorescianism şi eminescianism
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O panoramă a istoriei filosofiei românești
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orizonturi – un roman al introspecției
Cimpoi Mihai , Aniţoi (Ionesi) Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sfera erosului în narațiuni
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

„Biografia interioară” a lui Mihai Eminescu
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartea vieţii lui Mihai Eminescu
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(299-300) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-49. Vizualizări-1041
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sub formă mitopo(i)etică. M. c. Nicolae DABIJA la 70 de ani
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Cimpoi despre Cimpoi sau mărturisiri de jurnal intim
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu din perspectiva Centenarului Marii Uniri
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu în lumina (şi în „luminişul”) lui Heidegger 
Cimpoi Mihai1 , Paleologu-Matta Svetlana2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea din Zürich
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eminescu sau despre absolut
Cimpoi Mihai1 , Conte del Rosa2
1 Institutul de Filologie al AŞM,
2 Universitatea „La Sapienza“
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epigrame de Mihai Cimpoi
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam. ACORDURI SENTIMENTALE Instantanee filosoficeşti şi logiceşti cu Ion Ungureanu
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-1397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mișcarea culturală basarabeană – formatoare a ideii de Unire
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Goma – Doctor Honoris Causa al AȘM
Duca Gheorghe1 , Cimpoi Mihai2 , Şleahtiţchi Maria1
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-2341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Instituţionalizarea literaturii şi ştiinţei literare
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O reuniune mondială a eminescologilor
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectiva exegetica Anatol Codru
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un volum de sinteză
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Publicistica: între doctrinarism și proza d e idei
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 17 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un congres al scriitorilor cu impact istoric
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea culturii universale in reprezentarea lui Eminescu
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(40) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea limbii române literare şi scriitorii în optica acad. Silviu Berejan
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Barocul Cantemirian şi barocul postmodernist
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 November, 2014. Descarcări-23. Vizualizări-1162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginarul poetic al lui Dumitru Matcovschi (schemele liniare, ritmice şi ciclice)
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 May, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitorul Paul Goma in actualitatea imediată
Corcinschi Nina , Beşleagă Vladimir , Vrabie Diana , Vakulovski Alexandru , Stănilă Moni , Pilchin Maria , Ciobanu Mircea , Ciobanu-Tofan Alina , Cimpoi Mihai , Şleahtiţchi Maria , Burlacu Alexandru , Ţurcanu Andrei , Grati Aliona
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 2(36) / 2014 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-1324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Anul 1812 în proiecțiile vizionare eminesciene
Cimpoi Mihai
Academy of Sciences of Moldova
Europenizarea: faţetele procesului
Chişinău: "Tipografia-Sirius" SRL, 2013. ISBN 978-9975-57-064-0..
Disponibil online 12 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihail Dolgan: epistolarul erotic eminescian
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spiridon Vangheli şi valorile copilăriei. Turnul dorului
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(270) / 2013 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 March, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Academicianul Gheorghe Duca – om, savant şi bărbat al cetăţii
Cimpoi Mihai , Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(2) / 2012 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anul 1812 în proiecţiile vizionare eminesciene
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română, „Casă a fiinţei noastre”
Cimpoi Mihai
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(26) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-979
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un istoric literar „de frontieră”– Nicolae Bileţchi la 75 de ani
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(260) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 7

Eminescu şi Caragiale: tentaţia Centrului existenţial
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(26) / 2011 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heraclitismul şi „Devenirea rea”
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(254) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română, „casă a fiinţei noastre”
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română, „Casă a fiinţei noastre”*
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(258) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul po(i)etic eminescian
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 12 / 2011 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rebreanu şi Dostoievski (modelul „albiei adânci”)
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(256) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-40. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 6

Eminescologia şi modelul Bohr
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 1-4(24) / 2010 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ion Heliade Rădulescu în viziunea lui Nicolae Corlăteanu
Cimpoi Mihai
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
Limba Română
Nr. 1-2(175-176) / 2010 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paul Goma: întoarcere la Ithaka
Cimpoi Mihai
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 89