IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   400
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-29 04:58
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 4 / 2023  (4 din 4)29    CZU
 2023  (4 din 4)113    
Nr. 4(71) 29CZU
Nr. 3(70) 29CZU
Nr. 2(69) 27CZU
Nr. 1(68) 28CZU
 2022  (4 din 4)114    
Nr. 4(67) 30CZU
Nr. 3(66) 28CZU
Nr. 2(65) 25CZU
Nr. 1(64) 31CZU
 2021  (4 din 4)116    
Nr. 4(63) 31CZU
Nr. 3(62) 30CZU
Nr. 2(61) 28CZU
Nr. 1(60) 27CZU
 2020  (4 din 4)124    
Nr. 4(59) 27CZU
Nr. 3(58) 32CZU
Nr. 2(57) 31CZU
Nr. 1(56) 34CZU
 2019  (4 din 4)135    
Nr. 4(55) 35CZU
Nr. 3(54) 33CZU
Nr. 2(53) 33CZU
Nr. 1(52) 34CZU
 2018  (4 din 4)142    
Nr. 4(51) 33CZU
Nr. 3(50) 36CZU
Nr. 2(49) 31CZU
Nr. 1(48) 42CZU
 2017  (4 din 4)149    
Nr. 4(47) 37CZU
Nr. 3(46) 39CZU
Nr. 2(45) 40CZU
Nr. 1(44) 33CZU
 2016  (4 din 4)166    
Nr. 4(43) 37CZU
Nr. 3(42) 43CZU
Nr. 2(41) 46CZU
Nr. 1(40) 40CZU
 2015  (4 din 4)163    
Nr. 4(39) 41CZU
Nr. 3(38) 38CZU
Nr. 2(37) 42CZU
Nr. 1(36) 42CZU
 2014  (4 din 4)172    
Nr. 4(35) 40CZU
Nr. 3(34) 38CZU
Nr. 2(33) 45CZU
Nr. 1(32) 49CZU
 2013  (4 din 4)169    
Nr. 4(31) 38CZU
Nr. 3(30) 47CZU
Nr. 2(29) 42CZU
Nr. 1(28) 42CZU
 2012  (4 din 4)160    
Nr. 4(27) 64CZU
Nr. 3(26) 10CZU
Nr. 2(25) 31CZU
Nr. 1(24) 55CZU
 2011  (4 din 4)200    
Nr. 4(23) 38CZU
Nr. 3(22) 38CZU
Nr. 2(21) 66CZU
Nr. 1(20) 58CZU
 2010  (4 din 4)197    
Nr. 4(19) 76CZU
Nr. 3(18) 42CZU
Nr. 2(17) 38CZU
Nr. 1(16) 41CZU
 2009  (4 din 4)158    
Nr. 4(15) 38CZU
Nr. 3(14) 40CZU
Nr. 2(13) 42CZU
Nr. 1(12) 38CZU
 2008  (3 din 4)109    
Nr. 4(11) 35CZU
Nr. 3(10) 34CZU
Nr. 1-2(9) 40CZU
 2007  (3 din 4)101    
Nr. 4(8) 57CZU
Nr. 2-3(7) 27CZU
Nr. 1(6) 17CZU
 2006  (1 din 4)32    
Nr. 3-4(5) 32CZU
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (27.05.2022-27.05.2026)
  • B (18.07.2017-18.07.2021)
  • B (21.07.2014-21.06.2017)
  • B (27.06.2013-27.06.2014)
  • C (30.04.2009-26.06.2013)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole25202928739568312137401
Volume671187255025
Total2587304746461856

Vizualizări   2225Descărcări   58

Conţinutul numărului de revistă

Declarația Președintelui Academiei de Științe a Moldovei, Cu privire la dezvoltarea științei în noile condiții de reformare 7-9

CZU: 001.89(478)

Duca Gheorghe
Sesiunea a XXI-a extraordinară a Asambleei Academiei de Științe a Moldovei 10-10
Tofan Eugenia
Noi membri ai Academiei de Științe a Moldovei 11-11
Tofan Eugenia
Conferința Societății Matematice din Moldova – un omagiu academicianului Vladimir Andrunachievici 12-13

CZU: 001.89:51(478)(63)

Caşu Alexei , Cojocaru Svetlana
Prin patrimoniul cultural ne menţinem identitatea 14-15

CZU: 008(478)(063)

Condraticova Liliana
Comemorarea victimelor deportărilor staliniste la Academia Română 16-18

CZU: 94(478)

Petrencu Anatol
e-Infrastructura RENAM – platforma interoperabilă de colaborare, resurse şi servicii informaţionale în cercetare şi educaţie 19-26

CZU: 004:[001.891+37.0](478)

Bogatencov Petru , Secrieru Grigore , Tighineanu Ion
Elaborarea modelelor economice în baza balanţelor interramurale 27-32

CZU: [330.45:519.8+338.12.017](478)

Naval Elvira
Dinamica rezonatorului nanomecanic cuantificat, cuplat cu un sistem de atomi artificiali 33-35

CZU: 53:621.375.8+535.317.2

Cârlig Sergiu , Macovei Mihai
Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii 36-42

CZU: 338.51:620.8(478)

Duca Gheorghe , Postolati Vitali , Tîrşu Mihai , Grodeţki Mihail , Stratan Alexandru , Gutium Tatiana
Noi nanomateriale electronice multifuncționale 43-47

CZU: 539.2:621.38

Ghimpu Lidia
Modelarea materialelor organice cu eficiență termoelectrică ridicată 48-51

CZU: 621.362.1

Casian Anatolie
Starea de depozitare și metodele de remediere a mediului ambiant contaminat cu Poluanți Organici Persistenți 52-57

CZU: 504.064.2:632.95

Spătaru Petru , Spînu Oxana , Spataru Tudor , Povar Igor
Atlasul digital Temperatura aerului și cantitățile de precipitații atmosferice din bazinul râului Prut 58-64

CZU: 551.58:004

Nedealcov Maria , Răileanu Valentin , Apostol Liviu
Variabilitatea expresiei unor gene asociate cu patologiile cardiovasculare 65-70

CZU: 577.21:616.1

Duca Maria , Palii Ina , Galea-Abdușa Daniela
Materia organică din solurile Moldovei și măsuri de sporire a fertilității 71-77

CZU: 631.4(478)

Andrieş Serafim
Erodabilitatea cernoziomurilor obișnuite din moșia Negrea, raionul Hâncești 78-82

CZU: 631.4(478)

Cojocaru Olesea
Considerații asupra profilului exportatorilor moldoveni de produse agroalimentare 83-87

CZU: 338.439.5:339.564(478)

Coşer Cornel , Cimpoieş Liliana
Imaginea Republicii Moldova în calitate de destinație turistică printre greci 88-97

CZU: 338.48(478+495)

Cazacu Stela
Părăsirea timpurie a sistemului educațional: factori și grupuri de risc 98-104

CZU: 316.74:37.014.5(478)

Gagauz Olga , Buciuceanu-Vrabie Mariana , Pahomii Irina
Tendinţe fonetice şi morfologice ale graiurilor moldovenești vorbite pe teritoriul Republicii Moldova 105-110

CZU: 811.135.1'28'342'366(478)

Spînu Stela
Perspectiva interculturală în predarea limbilor străine 111-114

CZU: 37.035:81'243

Negrescu-Babuş Inna
Ion Vatamanu: poezia ca experiență și experiment 115-119

CZU: 821.135.1-1(478).09

Burlacu Alexandru
Alexei Marinat: amintiri dintr-o copilărie transnistreană 120-126

CZU: 821.135.1-3(478).09

Sîrbu Inga
Leon Donici: parabola tragică a refugierii politice 127-131

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Şimanschi Ludmila
Leon Donici-Dobronravov și Opera basarabeană (130 de ani de la nașterea scriitorului) 132-134
Dănilă Aurelian
Fondul organologic românesc din epoca veche și cea medievală: atestări arheologice 135-139

CZU: 904:781.24(498)

Ghilaş Victor
Puterea terapeutică a cuvântului rostit 140-145

CZU: 398.3/4

Grădinaru Natalia
Convergențe sintactice și axiologice în creația lui Vladimir Palamarciuc 146-151

CZU: 75(478)(092)

Spînu Constantin
„Ceea ce am dat – îmi aparţine”. Din amintirile despre tata. 120 de ani de la naşterea acad. Ion G. Dicusar (1897–1973) 152-155

CZU: 001.891:63(478)(092)

Dicusar Alexandr
Botanist de talie internațională. In memoriam acad. Andrei Negru (1937-2017) 156-157

CZU: 58(478)(092)

Cantemir Valentina
O importantă contribuție la studiul istoriei contemporane a românilor 158-160

CZU: 94(478)(092)

Enciu Nicolae
Un congres al scriitorilor cu rezonanţă istorică 161-165

CZU: 821.135.1(478).09

Cotelnic Teodor
Istoria și cultura populației găgăuze într-o lucrare de sinteză 166-167

CZU: 94(478=512.165)

Xenofontov Ion
Interogaţii pedagogice, pastile de gândire pentru specialistul de azi şi de mâine 168-169

CZU: 37.0

Ghicov Adrian
Un reper bibliografic substanțial pentru studierea variației lingvistice 170-172

CZU: 811.135.1'27'28

Negrescu-Babuş Inna
Arta metalelor din Basarabia: un studiu complex 173-175

CZU: 739.4(478)(091)

Teodorescu Elena-Sidonia
Un cercetător de frunte în domeniul oenologiei. Academicianul Boris Gaina la 70 de ani 176-179

CZU: [63+663.2](478)(092)

Tighineanu Ion , Furdui Teodor , Tudorache Gheorghe
Distins savant în fiziologia plantelor. Academicianul Gheorghe Șișcanu la 85 de ani 180-181

CZU: 58(478)(092)

Furdui Teodor , Duca Gheorghe
Un ilustru savant din breasla energeticienilor. Academicianul Vitalie Postolati la 80 ani 182-184

CZU: 62(478)(092)

Duca Gheorghe , Tighineanu Ion , Ursachi Veaceslav