IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-12-23 19:45
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)27
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20791501710270041933188
Volume56652363100
Total2135156694630104

Vizualizări   1311Descărcări   77

Conţinutul numărului de revistă

Sesiunea a XV-a a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei 3-4
Tofan Eugenia
Reformarea cercetării ştiinţifice – imperativ acut al societăţii 5-8

CZU: 001.89(478)

Duca Gheorghe
„Voi duce cu mine în România onoarea şi reputaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei” 9-9
Tofan Eugenia
Profesorul Ion Petrescu – Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 10-12

CZU: 001.89:378(478)(092)

Belostecinic Grigore
Reputaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei, garantată de managementul său performant 13-14

CZU: 001.89(478)

Petrescu Ion
Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate din Republica Moldova: 1 ianuarie 2013 15-24

CZU: [001.818+001.891](478)

Canţer Valeriu, Toma Simion, Minciună Vitalie, Bileţchi Lucia
Evaluarea ştiinţei moderne: cu -metrii vechi şi/sau noi? 25-38

CZU: 001.89(478)

Cojocaru Igor
Politica conducerii RSS Moldoveneşti în domeniul învăţământului în perioada 1944-1953. „Şcoala nouă” de sorginte sovietică 39-48

CZU: 37(478.9)(091)"1944-1953"

Pasat Valeriu
Politica culturala din RSS Moldovenească: între discursul identitar românesc şi promovarea „moldovenismului” 49-51

CZU: 008(478)

Burlacu Valentin

Competitivitatea şi inovarea în contextul Integrării Europene

52-61

CZU: [33+001.895]:339.92:061.1UE

Belostecinic Grigore
Planificarea strategică în suportul dezvoltării comunităţilor locale 62-64

CZU: 338:005.511

Stratan Alexandru
De la economia cunoaşterii – la „economia imaginaţiei creative” 65-73

CZU: 330.8

Moldovan Dumitru
Сначала социальная среда, сознание и креативность создали самого человека, а не труд, как писал Энгельс 74-79

CZU: 612.01

Фурдуй Теодор
Nanotehnologii nelitografice în Moldova 80-84

CZU: 53.06:62

Tighineanu Ion
Viziuni conceptuale manageriale, financiare şi de estimare din perspectiva ştiinţei academice 85-90

CZU: 336.531.2:001.891(478)

Mereuţă Ion
Actualitatea implementării şi fortificării sistemului de farmacovigilenţă 91-95

CZU: 615.2

Ghicavîi Victor, Ţurcan Lucia, Podgurschi Lilia
Procedeu de prognozare a riscului de dezvoltare a cancerului glandei tiroide 96-98

CZU: 001.895:616.44-006

Popescu Victor
Terapia celulară în infertilitatea tubară determinată de boala inflamatorie pelvină 99-101

CZU: 618.1-089

Revencu Tatiana, Friptu Valentin, Nacu Ludmila, Nacu Viorel
Noi inhibitori de proliferare a celulelor de cancer 102-107

CZU: 579.2:616-006

Gulea Aurelian
Nanoparticule şi microparticule în chimioterapia tuberculozei 108-111

CZU: 616.24-002.5-085

Boldescu Veaceslav
Aspecte fiziologice şi genetice ale sistemului ASC-RF la floarea-soarelui 112-118

CZU: [581.1+575]:633.854.78

Duca Maria
Sporirea productivităţii mărului prin optimizarea structurii plantaţiei 119-122

CZU: 634.11:631.542.36

Cimpoieş Gheorghe
Analiza cercetărilor privind utilizarea îngrăşămintelor pe diferite tipuri de sol 123-131

CZU: 631.8

Andrieş Serafim, Leah Tamara, Povar Igor, Lupaşcu Tudor, Filipciuc Vladimir
„Porumbeni” – realizări şi perspective 132-135

CZU: [633.15+633/635]:001.89(478)

Pojoga Vasile
Опыт организации зоны внедрения гибридов подсолнечника и их семеноводства в Молдове 136-143

CZU: 633.854.78:631.52(478)

Вронских Михаил, Lisnic Vladimir
Nivelul de producţie al caprinelor locale şi posibilităţile de selecţie 144-146

CZU: 636.39

Maşner Oleg, Liuţcanov Petru
Biblioteca în sistemul de creare şi difuzare a cunoştinţelor ştiinţifice 147-151

CZU: 027.7:001.89

Savciuc Oxana, Railean Elena
Muzica şi Ştiinţa 152-154

CZU: 78+001.89

Mustea Gheorghe
Eudochia Zavtur: sensibilizarea materiei 155-157

CZU: 75(478)(092)

Florescu Eugenia
Un fizician strălucit, Evgheni Moscalenco 158-160

CZU: 53(478)(092)

Moscalenco Sveatoslav
Un aport esenţial la ştiinţa Moldovei: profesorul Iulia Boiarskaia 161-166

CZU: 53(478)(092)

Moscalenco Sveatoslav, Grabco Daria, Jitaru Raisa
O cronologie a conflictului transnistrean în documente şi materiale inedite 167-169

CZU: 323(478)"1989-1993"

Enciu Nicolae
Îndemn la salvare 170-171

CZU: 008(478)

Buzilă Varvara
Сравнительная кастеллология – зарождающаяся дисциплина 172-173

CZU: 728.81(091)

Красножон Андрей
Dr. hab. Valentin Codreanu la 75 de ani 174-174

CZU: 57(478)(092)

Teleuţă Alexandru, Alexandrov Eugeniu
Acad. Isaac Bersuker la 85 de ani 175-175

CZU: 53(478)(092)

Lupaşcu Tudor, Gorincioi Natalia
Dr. hab. Vasile Babuc la 80 de ani 176-176

CZU: 63(478)(092)

Cimpoieş Gheorghe
M. cor. Evgheni Lvovschi la 80 de ani 177-177

CZU: 62(478)(092)

Tighineanu Ion
Dr. hab. Anatol Gavrilov la 70 de ani 178-179

CZU: 82.09(478)(092)

Apetri Dumitru
M. cor. Sergiu Dimitrachi la 80 de ani 179-180

CZU: 62(478)(092)

Nastas Vitalie
Dr. hab. Gheorghe Iliadi la 75 de ani 180-181

CZU: 33(478)(092)

Stratan Alexandru
Dr. hab. Ştefan Topală la 75 de ani 182-183

CZU: 57(478)(092)

Găină Boris, Teleuţă Alexandru, Cotea Valeriu, Grădinariu Gică, Alexandrov Eugeniu