IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-26 13:15
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20521198562230881911167
Volume55564362847
Total2107125499825935

Vizualizări   523Descărcări   91

Conţinutul numărului de revistă

Declarația Academiei Române privind unitatea limbii române

6-7
Pop Ioan-Aurel, Simionescu Bogdan, Spinei Victor, Theodorescu Răzvan, Voicu Victor, Dumitrache Ioan

„Știința poate și trebuie utilizată pentru a ghida politica publică în chestiuni urgente, precum sănătatea globală, securitatea alimentară și energetică, educația și clima”. Interviu cu profesorul Randy Wayne SCHEKMAN, citolog american, Laureat al Premiului Nobel în Medici

8-10
Tofan Eugenia

„Prelucrarea Electronică a Materialelor”, revista prezentului și viitorului, la 55 de ani

10-15
Bologa Mircea

Platformele științifice ale AȘM – o nouă oportunitate pentru un dialog eficient cu societatea

16-16
Condraticova Liliana

Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019

17-26

CZU: 001.89:378.22(478)

DOI: 10.5281/zenodo.4091558

Cuciureanu Gheorghe, Pişcenco Marina, Callo Tatiana, Daniliuc Aliona, Minciună Vitalie

Structura anatomică a laminei frunzei speciei spontane Lycium barbarum L. şi a soiurilor cultivate

27-32

CZU: 582.951.4:581.45

DOI: 10.5281/zenodo.4091564

Tabăra (Gorceag) Maria

Rolul și locul OMG în soluționarea problemelor fitosanitare

33-38

CZU: 574+631.147+631.95

DOI: 10.5281/zenodo.4091568

Voloşciuc Leonid

Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberi de către acidul ascorbic

39-43

CZU: 542.06:[547.476.3+547.473.2]

DOI: 10.5281/zenodo.4094736

Vicol Crina, Duca Gheorghe

Problemele existente și măsurile necesare în vederea reducerii riscului seismic pe teritoriul Republicii Moldova

44-50

CZU: 550.34(478)

DOI: 10.5281/zenodo.4094754

Alcaz Vasile, Nicoara Igor, Isicico Evgheni, Troian Sergiu

Sănătatea reproducerii – o prioritate a sistemului de sănătate

51-60

CZU: 618.2-082/-083

DOI: 10.5281/zenodo.4094780

Moşin Veaceslav, Dondiuc Iurie, Comendant Rodica, Ciubotaru Victoria

Aspecte noi în conduita gravidelor cu placenta accreta

61-66

CZU: 618.36-003.84-07

DOI: 10.5281/zenodo.4094802

Capros Hristiana

Sugestii în diagnosticul precoce al preeclampsiei

67-70

CZU: 618.3-008.6-06-07-08

DOI: 10.5281/zenodo.4094899

Friptu Valentin, Oleinic Vera

Impactul administrării medicamentelor asupra capacităţii de a conduce autovehicule

71-82

CZU: 614.8.084:656.05:615.2

DOI: 10.5281/zenodo.4094915

Ghicavîi Victor, Ţurcan Lucia, Caracaş Anastasia

Analiza comparativă a aplicării produselor de uz fitosanitar în sistemele agriculturii convenționale și conservative

83-88

CZU: 631.147+631.58

DOI: 10.5281/zenodo.4094925

Baltag Grigore

Impactul adsorbantului de micotoxine Vitacorm REO-AG asupra calităților productive ale tineretului suin

89-95

CZU: 636.4.084.5

DOI: 10.5281/zenodo.4094943

Bivol Ludmila

Reglementarea falsului de monedă și a altor titluri de valoare în legislația penală (studiu comparativ: legislația Republicii Moldova raportată la cea internațională)

96-102

CZU: 343.51(478+100)

DOI: 10.5281/zenodo.4094947

Palniţchii Anna

Începuturile activităţii comerciale externe a Republicii Moldova: cadrul instituţional şi legislativ

103-109

CZU: [339.56+347.71](478)(091)

DOI: 10.5281/zenodo.4094956

Revenco Marcel

Situri Cucuteni A-Tripolie BI cu sisteme defensive din nordul Republicii Moldova. Considerații preliminare

110-114

CZU: 902/903.4”634”(478)

DOI: 10.5281/zenodo.4094962

Bodean Sergiu

Prea-plinul unei vieți de cercetător: academicianul Valeriu Canțer

115-121

CZU: 53(478)(092)

DOI: 10.5281/zenodo.4094994

Rotaru Tatiana, Cuciureanu Gheorghe

Implementarea modelului european de învăţare pe tot parcursul vieţii în Republica Moldova

122-129

CZU: 374.015.3

DOI: 10.5281/zenodo.4095075

Şavga Larisa

Maiorescu şi Eminescu, maiorescianism şi eminescianism

130-136

CZU: 821.135.1-1.09

DOI: 10.5281/zenodo.4095122

Cimpoi Mihai

Modelul narativ Creangă

137-142

CZU: 821.135.1.09

DOI: 10.5281/zenodo.4095124

Costin Iraida

Femeia malefică în opera lui Ion Creangă

143-147

CZU: 821.135.1.09

DOI: 10.5281/zenodo.4095130

Gîrlea Olesea

Emblemă identitară a culturii naționale: Călușul românesc

148-154

CZU: [398+793.31](498+478)

DOI: 10.5281/zenodo.4095142

Ghilaş Victor

Interacțiunea și corelația dintre coregrafie și literatura artistică ca factor de dezvoltare a baletului contemporan

155-159

CZU: 792.8/.9+821-2

DOI: 10.5281/zenodo.4095148

Bețișor Angela

Feminitatea ca expresie plastică a veșniciei

160-164

CZU: 75(478)(092)

DOI: 10.5281/zenodo.4095159

Stăvilă Tudor

O carte despre cărți

165-166
Xenofontov Ion

Proporțiile: semnificația lor în evaluarea artistică și istorică

167-169
Trifan Aurelia

Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin valorificarea patrimoniului cultural

170-172
Ursu Valentina

Lider în domeniul învățământului și al științelor economice. Acad. Grigore BELOSTECINIC la 60 de ani

173-174
Moraru Victor, Stratan Alexandru

Un model de echilibru și demnitate. Doctorul habilitat în filologie Ion CIOCANU la 80 de ani

175-176
Cenuşă Felicia

În dialog permanent cu fascinanta lume a literaturii. Acad. Haralambie CORBU la 90 de ani

177-179
Korolevski Svetlana

Somitate în științele agricole. Acad. Gheorghe CIMPOIEȘ la 70 de ani

180-181
Furdui Teodor, Tighineanu Ion, Găină Boris, Tudorache Gheorghe, Ciochină Valentina

Slujitor a două muze: chimia și ecologia. Acad. Tudor LUPAȘCU la 70 de ani

182-183
Duca Gheorghe, Arîcu Aculina, Nastas Raisa, Cocu Maria