IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071582999276641949204
Volume57679583795
Total2164165095731459

Vizualizări   718Descărcări   112

Conţinutul numărului de revistă

Declarația Academiei Române privind unitatea limbii române

6-7
Pop Ioan-Aurel, Simionescu Bogdan, Spinei Victor, Theodorescu Răzvan, Voicu Victor, Dumitrache Ioan

„Știința poate și trebuie utilizată pentru a ghida politica publică în chestiuni urgente, precum sănătatea globală, securitatea alimentară și energetică, educația și clima”. Interviu cu profesorul Randy Wayne SCHEKMAN, citolog american, Laureat al Premiului Nobel în Medici

8-10
Tofan Eugenia

„Prelucrarea Electronică a Materialelor”, revista prezentului și viitorului, la 55 de ani

10-15
Bologa Mircea

Platformele științifice ale AȘM – o nouă oportunitate pentru un dialog eficient cu societatea

16-16
Condraticova Liliana

Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019

17-26

DOI: 10.5281/zenodo.4091558

CZU: 001.89:378.22(478)

Cuciureanu Gheorghe, Pişcenco Marina, Callo Tatiana, Daniliuc Aliona, Minciună Vitalie

Structura anatomică a laminei frunzei speciei spontane Lycium barbarum L. şi a soiurilor cultivate

27-32

DOI: 10.5281/zenodo.4091564

CZU: 582.951.4:581.45

Tabăra (Gorceag) Maria

Rolul și locul OMG în soluționarea problemelor fitosanitare

33-38

DOI: 10.5281/zenodo.4091568

CZU: 574+631.147+631.95

Voloşciuc Leonid

Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberi de către acidul ascorbic

39-43

DOI: 10.5281/zenodo.4094736

CZU: 542.06:[547.476.3+547.473.2]

Vicol Crina, Duca Gheorghe

Problemele existente și măsurile necesare în vederea reducerii riscului seismic pe teritoriul Republicii Moldova

44-50

DOI: 10.5281/zenodo.4094754

CZU: 550.34(478)

Alcaz Vasile, Nicoara Igor, Isicico Evgheni, Troian Sergiu

Sănătatea reproducerii – o prioritate a sistemului de sănătate

51-60

DOI: 10.5281/zenodo.4094780

CZU: 618.2-082/-083

Moşin Veaceslav, Dondiuc Iurie, Comendant Rodica, Ciubotaru Victoria

Aspecte noi în conduita gravidelor cu placenta accreta

61-66

DOI: 10.5281/zenodo.4094802

CZU: 618.36-003.84-07

Capros Hristiana

Sugestii în diagnosticul precoce al preeclampsiei

67-70

DOI: 10.5281/zenodo.4094899

CZU: 618.3-008.6-06-07-08

Friptu Valentin, Oleinic Vera

Impactul administrării medicamentelor asupra capacităţii de a conduce autovehicule

71-82

DOI: 10.5281/zenodo.4094915

CZU: 614.8.084:656.05:615.2

Ghicavîi Victor, Ţurcan Lucia, Caracaş Anastasia

Analiza comparativă a aplicării produselor de uz fitosanitar în sistemele agriculturii convenționale și conservative

83-88

DOI: 10.5281/zenodo.4094925

CZU: 631.147+631.58

Baltag Grigore

Impactul adsorbantului de micotoxine Vitacorm REO-AG asupra calităților productive ale tineretului suin

89-95

DOI: 10.5281/zenodo.4094943

CZU: 636.4.084.5

Bivol Ludmila

Reglementarea falsului de monedă și a altor titluri de valoare în legislația penală (studiu comparativ: legislația Republicii Moldova raportată la cea internațională)

96-102

DOI: 10.5281/zenodo.4094947

CZU: 343.51(478+100)

Palniţchii Anna

Începuturile activităţii comerciale externe a Republicii Moldova: cadrul instituţional şi legislativ

103-109

DOI: 10.5281/zenodo.4094956

CZU: [339.56+347.71](478)(091)

Revenco Marcel

Situri Cucuteni A-Tripolie BI cu sisteme defensive din nordul Republicii Moldova. Considerații preliminare

110-114

DOI: 10.5281/zenodo.4094962

CZU: 902/903.4”634”(478)

Bodean Sergiu

Prea-plinul unei vieți de cercetător: academicianul Valeriu Canțer

115-121

DOI: 10.5281/zenodo.4094994

CZU: 53(478)(092)

Rotaru Tatiana, Cuciureanu Gheorghe

Implementarea modelului european de învăţare pe tot parcursul vieţii în Republica Moldova

122-129

DOI: 10.5281/zenodo.4095075

CZU: 374.015.3

Şavga Larisa

Maiorescu şi Eminescu, maiorescianism şi eminescianism

130-136

DOI: 10.5281/zenodo.4095122

CZU: 821.135.1-1.09

Cimpoi Mihai

Modelul narativ Creangă

137-142

DOI: 10.5281/zenodo.4095124

CZU: 821.135.1.09

Costin Iraida

Femeia malefică în opera lui Ion Creangă

143-147

DOI: 10.5281/zenodo.4095130

CZU: 821.135.1.09

Gîrlea Olesea

Emblemă identitară a culturii naționale: Călușul românesc

148-154

DOI: 10.5281/zenodo.4095142

CZU: [398+793.31](498+478)

Ghilaş Victor

Interacțiunea și corelația dintre coregrafie și literatura artistică ca factor de dezvoltare a baletului contemporan

155-159

DOI: 10.5281/zenodo.4095148

CZU: 792.8/.9+821-2

Bețișor Angela

Feminitatea ca expresie plastică a veșniciei

160-164

DOI: 10.5281/zenodo.4095159

CZU: 75(478)(092)

Stăvilă Tudor

O carte despre cărți

165-166
Xenofontov Ion

Proporțiile: semnificația lor în evaluarea artistică și istorică

167-169
Trifan Aurelia

Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin valorificarea patrimoniului cultural

170-172
Ursu Valentina

Lider în domeniul învățământului și al științelor economice. Acad. Grigore BELOSTECINIC la 60 de ani

173-174
Moraru Victor, Stratan Alexandru

Un model de echilibru și demnitate. Doctorul habilitat în filologie Ion CIOCANU la 80 de ani

175-176
Cenuşă Felicia

În dialog permanent cu fascinanta lume a literaturii. Acad. Haralambie CORBU la 90 de ani

177-179
Korolevski Svetlana

Somitate în științele agricole. Acad. Gheorghe CIMPOIEȘ la 70 de ani

180-181
Furdui Teodor, Tighineanu Ion, Găină Boris, Tudorache Gheorghe, Ciochină Valentina

Slujitor a două muze: chimia și ecologia. Acad. Tudor LUPAȘCU la 70 de ani

182-183
Duca Gheorghe, Arîcu Aculina, Nastas Raisa, Cocu Maria