IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   400
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-05 06:42
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 3 / 2023  (3 din 4)29    CZU
 2023  (3 din 4)84    
Nr. 3(70) 29CZU
Nr. 2(69) 27CZU
Nr. 1(68) 28CZU
 2022  (4 din 4)114    
Nr. 4(67) 30CZU
Nr. 3(66) 28CZU
Nr. 2(65) 25CZU
Nr. 1(64) 31CZU
 2021  (4 din 4)116    
Nr. 4(63) 31CZU
Nr. 3(62) 30CZU
Nr. 2(61) 28CZU
Nr. 1(60) 27CZU
 2020  (4 din 4)124    
Nr. 4(59) 27CZU
Nr. 3(58) 32CZU
Nr. 2(57) 31CZU
Nr. 1(56) 34CZU
 2019  (4 din 4)135    
Nr. 4(55) 35CZU
Nr. 3(54) 33CZU
Nr. 2(53) 33CZU
Nr. 1(52) 34CZU
 2018  (4 din 4)142    
Nr. 4(51) 33CZU
Nr. 3(50) 36CZU
Nr. 2(49) 31CZU
Nr. 1(48) 42CZU
 2017  (4 din 4)149    
Nr. 4(47) 37CZU
Nr. 3(46) 39CZU
Nr. 2(45) 40CZU
Nr. 1(44) 33CZU
 2016  (4 din 4)166    
Nr. 4(43) 37CZU
Nr. 3(42) 43CZU
Nr. 2(41) 46CZU
Nr. 1(40) 40CZU
 2015  (4 din 4)163    
Nr. 4(39) 41CZU
Nr. 3(38) 38CZU
Nr. 2(37) 42CZU
Nr. 1(36) 42CZU
 2014  (4 din 4)172    
Nr. 4(35) 40CZU
Nr. 3(34) 38CZU
Nr. 2(33) 45CZU
Nr. 1(32) 49CZU
 2013  (4 din 4)169    
Nr. 4(31) 38CZU
Nr. 3(30) 47CZU
Nr. 2(29) 42CZU
Nr. 1(28) 42CZU
 2012  (4 din 4)160    
Nr. 4(27) 64CZU
Nr. 3(26) 10CZU
Nr. 2(25) 31CZU
Nr. 1(24) 55CZU
 2011  (4 din 4)200    
Nr. 4(23) 38CZU
Nr. 3(22) 38CZU
Nr. 2(21) 66CZU
Nr. 1(20) 58CZU
 2010  (4 din 4)197    
Nr. 4(19) 76CZU
Nr. 3(18) 42CZU
Nr. 2(17) 38CZU
Nr. 1(16) 41CZU
 2009  (4 din 4)158    
Nr. 4(15) 38CZU
Nr. 3(14) 40CZU
Nr. 2(13) 42CZU
Nr. 1(12) 38CZU
 2008  (3 din 4)109    
Nr. 4(11) 35CZU
Nr. 3(10) 34CZU
Nr. 1-2(9) 40CZU
 2007  (3 din 4)101    
Nr. 4(8) 57CZU
Nr. 2-3(7) 27CZU
Nr. 1(6) 17CZU
 2006  (1 din 4)32    
Nr. 3-4(5) 32CZU
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2022.05.27-2026.05.27)
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole24912788720547622116381
Volume661149855010
Total2557290370559772

Vizualizări   1508Descărcări   121

Conţinutul numărului de revistă

Declarația Academiei Române privind unitatea limbii române 6-7
Pop Ioan-Aurel , Simionescu Bogdan , Spinei Victor , Theodorescu Răzvan , Voicu Victor , Dumitrache Ioan
„Știința poate și trebuie utilizată pentru a ghida politica publică în chestiuni urgente, precum sănătatea globală, securitatea alimentară și energetică, educația și clima”. Interviu cu profesorul Randy Wayne SCHEKMAN, citolog american, Laureat al Premiului Nobel în Medici 8-10
Tofan Eugenia
„Prelucrarea Electronică a Materialelor”, revista prezentului și viitorului, la 55 de ani 10-15
Bologa Mircea
Platformele științifice ale AȘM – o nouă oportunitate pentru un dialog eficient cu societatea 16-16
Condraticova Liliana
Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019 17-26

DOI: 10.5281/zenodo.4091558

CZU: 001.89:378.22(478)

Cuciureanu Gheorghe , Pişcenco Marina , Callo Tatiana , Daniliuc Aliona , Minciună Vitalie
Structura anatomică a laminei frunzei speciei spontane Lycium barbarum L. şi a soiurilor cultivate 27-32

DOI: 10.5281/zenodo.4091564

CZU: 582.951.4:581.45

Tabăra (Gorceag) Maria
Rolul și locul OMG în soluționarea problemelor fitosanitare 33-38

DOI: 10.5281/zenodo.4091568

CZU: 574+631.147+631.95

Voloşciuc Leonid
Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberi de către acidul ascorbic 39-43

DOI: 10.5281/zenodo.4094736

CZU: 542.06:[547.476.3+547.473.2]

Vicol (Şmigon) Crina , Duca Gheorghe
Problemele existente și măsurile necesare în vederea reducerii riscului seismic pe teritoriul Republicii Moldova 44-50

DOI: 10.5281/zenodo.4094754

CZU: 550.34(478)

Alcaz Vasile , Nicoara Igor , Isicico Evgheni , Troian Sergiu
Sănătatea reproducerii – o prioritate a sistemului de sănătate 51-60

DOI: 10.5281/zenodo.4094780

CZU: 618.2-082/-083

Moşin Veaceslav , Dondiuc Iurie , Comendant Rodica , Ciubotaru Victoria
Aspecte noi în conduita gravidelor cu placenta accreta 61-66

DOI: 10.5281/zenodo.4094802

CZU: 618.36-003.84-07

Capros Hristiana
Sugestii în diagnosticul precoce al preeclampsiei 67-70

DOI: 10.5281/zenodo.4094899

CZU: 618.3-008.6-06-07-08

Friptu Valentin , Oleinic Vera
Impactul administrării medicamentelor asupra capacităţii de a conduce autovehicule 71-82

DOI: 10.5281/zenodo.4094915

CZU: 614.8.084:656.05:615.2

Ghicavâi Victor , Ţurcan Lucia , Caracaş Anastasia
Analiza comparativă a aplicării produselor de uz fitosanitar în sistemele agriculturii convenționale și conservative 83-88

DOI: 10.5281/zenodo.4094925

CZU: 631.147+631.58

Baltag Grigore
Impactul adsorbantului de micotoxine Vitacorm REO-AG asupra calităților productive ale tineretului suin 89-95

DOI: 10.5281/zenodo.4094943

CZU: 636.4.084.5

Bivol Ludmila
Reglementarea falsului de monedă și a altor titluri de valoare în legislația penală (studiu comparativ: legislația Republicii Moldova raportată la cea internațională) 96-102

DOI: 10.5281/zenodo.4094947

CZU: 343.51(478+100)

Palniţchii Anna
Începuturile activităţii comerciale externe a Republicii Moldova: cadrul instituţional şi legislativ 103-109

DOI: 10.5281/zenodo.4094956

CZU: [339.56+347.71](478)(091)

Revenco Marcel
Situri Cucuteni A-Tripolie BI cu sisteme defensive din nordul Republicii Moldova. Considerații preliminare 110-114

DOI: 10.5281/zenodo.4094962

CZU: 902/903.4”634”(478)

Bodean Sergiu
Prea-plinul unei vieți de cercetător: academicianul Valeriu Canțer 115-121

DOI: 10.5281/zenodo.4094994

CZU: 53(478)(092)

Rotaru Tatiana , Cuciureanu Gheorghe
Implementarea modelului european de învăţare pe tot parcursul vieţii în Republica Moldova 122-129

DOI: 10.5281/zenodo.4095075

CZU: 374.015.3

Şavga Larisa
Maiorescu şi Eminescu, maiorescianism şi eminescianism 130-136

DOI: 10.5281/zenodo.4095122

CZU: 821.135.1-1.09

Cimpoi Mihai
Modelul narativ Creangă 137-142

DOI: 10.5281/zenodo.4095124

CZU: 821.135.1.09

Costin Iraida
Femeia malefică în opera lui Ion Creangă 143-147

DOI: 10.5281/zenodo.4095130

CZU: 821.135.1.09

Gîrlea Olesea
Emblemă identitară a culturii naționale: Călușul românesc 148-154

DOI: 10.5281/zenodo.4095142

CZU: [398+793.31](498+478)

Ghilaş Victor
Interacțiunea și corelația dintre coregrafie și literatura artistică ca factor de dezvoltare a baletului contemporan 155-159

DOI: 10.5281/zenodo.4095148

CZU: 792.8/.9+821-2

Bețișor Angela
Feminitatea ca expresie plastică a veșniciei 160-164

DOI: 10.5281/zenodo.4095159

CZU: 75(478)(092)

Stăvilă Tudor
O carte despre cărți 165-166
Xenofontov Ion
Proporțiile: semnificația lor în evaluarea artistică și istorică 167-169
Trifan Aurelia
Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin valorificarea patrimoniului cultural 170-172
Ursu Valentina
Lider în domeniul învățământului și al științelor economice. Acad. Grigore BELOSTECINIC la 60 de ani 173-174
Moraru Victor , Stratan Alexandru
Un model de echilibru și demnitate. Doctorul habilitat în filologie Ion CIOCANU la 80 de ani 175-176
Cenuşă Felicia
În dialog permanent cu fascinanta lume a literaturii. Acad. Haralambie CORBU la 90 de ani 177-179
Korolevski Svetlana
Somitate în științele agricole. Acad. Gheorghe CIMPOIEȘ la 70 de ani 180-181
Furdui Teodor , Tighineanu Ion , Găină Boris , Tudorache Gheorghe , Ciochină Valentina
Slujitor a două muze: chimia și ecologia. Acad. Tudor LUPAȘCU la 70 de ani 182-183
Duca Gheorghe , Arîcu Aculina , Nastas Raisa , Cocu Maria