IBN
Închide

72Publicaţii

1210Descărcări

57568Vizualizări

Callo Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 60. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 24
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 19
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 12
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 4

Învățarea – rețetă într-o realitate educațională construită social
Callo Tatiana
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-822-0.
Disponibil online 18 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canonul culturii învățării în actualitatea socială a educației
Callo Tatiana
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Învățarea școlară în contextul provocărilor societale
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-859-6.
Disponibil online 11 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Learning through communion: an integrative vision on education
Callo Tatiana , Bâlici Veronica , Franţuzan Ludmila
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meritul în învăţământ: opinii neconforme
Callo Tatiana
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Univers Pedagogic
Nr. 3(79) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Nevoia competenței umaniste în învățare
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(134) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificaţii meritologice în atestarea-2021 a personalului știinţific și știinţifico-didactic
Callo Tatiana , Vrabie Valeria , Minciună Vitalie , Daniliuc Aliona , Pişcenco Marina , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia nanorelaţionării în transdisciplinaritatea educaţiei comunicării
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria parlagiană a meritului: axiome pentru educație
Callo Tatiana
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-638-7.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The approach towards competences – instance of gain or loss in learning?
Callo Tatiana , Bâlici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 29 / 2022 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Învățarea racordată – factor al excelenței cognitive a elevului merituos
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(128-129) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența transdisciplinară în procesul educațional. Aspecte metodologice și manageriale
Ghicov Adrian1 , Callo Tatiana2 , Mardari Angela3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-107. Vizualizări-1215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandatul social al abordării holistice/integralizate în învățare
Callo Tatiana
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Meritologie versus meritocrație ca factor de culturalizare
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 30 / 2021 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nanoînvățarea – o nouă direcție promițătoare în științele educației
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem, integralizare și a învăța să relaționezi
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Învăţarea pragmatică ca efect al implicaţiilor societale
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia: provocări de ieri, provocări de azi
Callo Tatiana
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul atestaţional al personalului știinţific și știinţifico-didactic într-un etalaj de modernizare
Callo Tatiana , Cuciureanu Gheorghe , Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-1207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societățile actuale și configurația învățării „provocate” social
Callo Tatiana
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia calităţii: o exigenţă în atestarea personalului știinţific și știinţifico-didactic
Callo Tatiana
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019
Cuciureanu Gheorghe , Pişcenco Marina , Callo Tatiana , Daniliuc Aliona , Minciună Vitalie
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-1431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea pedagogică a principiului meritologic
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vectorial şi tranzient în educaţie
Callo Tatiana
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Retorica meritologiei în școală
Callo Tatiana
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor
Cuciureanu Gheorghe , Marusic Galina , Minciună Vitalie , Callo Tatiana , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-1574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea unei vorbiri rafinate în şcoală
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorul timp în reconsiderarea temporală a procesului educațional
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spiritul meritologic în sociopedagogia educaţiei
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Realitatea ambientală, vorbitorul cult al limbii şi educaţia lingvistică
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-40. Vizualizări-1405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul pragmaticii în formarea vorbitorului cult
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-1654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Familia în postmodernitate: tendințe și perspective de evoluție în context sociopsihopedagogic.
Cuzneţov Larisa , Callo Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiunea creativitate – imaginaţie la vârsta preşcolară / şcolară mica
Callo Tatiana1 , Pascari Valentina2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-57. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lingvistica textului în didactica postmodernă
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderne în cercetarea pedagogică din Republica Moldova
Ţvircun Victor , Callo Tatiana
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Interogații pedagogice”
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Actualitatea funcţională a dezideratului a învăţa de plăcere
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-1026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii tematice ale cercetării ştiințifice în pedagogie (cazul Republicii Moldova)
Ţvircun Victor1 , Callo Tatiana2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi
Hadîrcă Maria1 , Cazacu Tamara1 , Callo Tatiana2 , Marin Mariana1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-132. Vizualizări-4247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercorelarea imaginaţie-gândire la vârsta preşcolară şi şcolară mică
Callo Tatiana , Pascari Valentina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2(28) / 2016 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O urgență a educației la inceput de secol
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Afectivitatea gramaticală în valorificarea didactică a prepoziţiei ca factor de formare a vorbitorului cult
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea în educaţie: sens şi necesitate
Callo Tatiana1 , Pascari Valentina2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 August, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia limbă-vorbire în esenţializarea diatopică a vorbitorului cult
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Univers Pedagogic
Nr. 2(46) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 July, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Educology of Professional Education and Labour Market
Callo Tatiana
National Council for Accreditation and Attestation
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Liniile strategice ale educaţiei libertariene în pedagogia eticii
Paniş Aliona , Callo Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triada educaţională CCA şi valoarea ei pedagogică
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Atitudinea – o „nouă forţă” a educaţiei
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Univers Pedagogic
Nr. 4(40) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-89. Vizualizări-1228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema ştiinţifică şi soluţionarea ei
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Dreptul la calitate în atestarea ştiinţifică
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi educaţia permanentă
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 August, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 72