IBN
Închide

60Publicaţii

540Descărcări

32812Vizualizări

Callo Tatiana
Cuvinte-cheie (272): meritology (3), meritologie (3), meritocracy (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 54. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Competența transdisciplinară în procesul educațional. Aspecte metodologice și manageriale
Ghicov Adrian1, Callo Tatiana2, Mardari Angela3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mandatul social al abordării holistice/integralizate în învățare
Callo Tatiana
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem, integralizare și a învăța să relaționezi
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Învăţarea pragmatică ca efect al implicaţiilor societale
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia: provocări de ieri, provocări de azi
Callo Tatiana
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul atestaţional al personalului știinţific și știinţifico-didactic într-un etalaj de modernizare
Callo Tatiana, Cuciureanu Gheorghe, Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societățile actuale și configurația învățării „provocate” social
Callo Tatiana
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia calităţii: o exigenţă în atestarea personalului știinţific și știinţifico-didactic
Callo Tatiana
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019
Cuciureanu Gheorghe, Pişcenco Marina, Callo Tatiana, Daniliuc Aliona, Minciună Vitalie
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea pedagogică a principiului meritologic
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vectorial şi tranzient în educaţie
Callo Tatiana
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Retorica meritologiei în școală
Callo Tatiana
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor
Cuciureanu Gheorghe, Marusic Galina, Minciună Vitalie, Callo Tatiana, Pişcenco Marina, Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea unei vorbiri rafinate în şcoală
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorul timp în reconsiderarea temporală a procesului educațional
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spiritul meritologic în sociopedagogia educaţiei
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Realitatea ambientală, vorbitorul cult al limbii şi educaţia lingvistică
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul pragmaticii în formarea vorbitorului cult
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Familia în postmodernitate: tendințe și perspective de evoluție în context sociopsihopedagogic.
Cuzneţov Larisa, Callo Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiunea creativitate – imaginaţie la vârsta preşcolară / şcolară mica
Callo Tatiana1, Pascari Valentina2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 60