IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-24 12:11
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071589309277411949204
Volume57681413806
Total2164165745031547

Vizualizări   1174Descărcări   178

Conţinutul numărului de revistă

Limba română, cea mai importantă realizare spirituală a neamului românesc

7-7
Duca Gheorghe, Pop Ioan-Aurel

Cultura națională și provocările globalizării

8-10

CZU: 811.135.1

Simion Eugen

Cooperarea multiaspectuală dintre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Republica Moldova

11-16

CZU: 327(478)

Serotila Igor, Mârzac Elena

Noi resurse lingvistice computaționale în managementul dezastrelor sociale

17-23

CZU: 81'322+811.135.1'322

Petic Mircea

Recent progress in GaN-based terahertz sources: a review

24-32

CZU: 53

Sirkeli Vadim

Podișul Moldovei, estimat sub aspect climatic în baza SIG

33-37

CZU: 004.9:911.9:551.58

Nedealcov Maria, Răileanu Valentin, Apostol Liviu, Adamenko Tatiana

Synthesis and antiproliferative activity of 5-pyrazolone derivatives and there Cu(II), Ni(II), Co(II) and V(V) complexes

38-47

CZU: 54:615.15

Pahontu Elena Mihaela, Poirier Donald, Gulea Aurelian

Problema fosforului în agricultura Republicii Moldova

48-53

CZU: 631.8(478)

Pripa Gheorghe

Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova

54-60

CZU: 338.439.6(478)

Perciun Rodica, Oleiniuc Maria

Studiu empiric asupra relațiilor dintre guvernanța corporativă și controlul intern

61-66

CZU: 005.35:334.72+657.63

Bârcă Aliona

Analiza problemelor implementării unui sistem CRM într-o companie

67-73

CZU: 005.32:339.138

Goremîchina Olga

Repere metodologice de cercetare a sistemelor internaționale: raportul „actor – structură”

74-82

CZU: 327

Juc Victor

Actul Unirii Basarabiei cu România în sistemul de propagandă și în istoriografia din RSS Moldovenească

83-90

CZU: 94(478)

Burlacu Valentin

Investigaţii arheologice în siturile eneolitice de la Cărbuna (campania 2018)

91-94

CZU: 902/903(478)

Bodean Sergiu, Heghea Serghei

Istoria unui act (Hotărârea Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 75 din 09.09.1994)

95-104

CZU: 001.89(478)(091)+811.135.1

Hanganu Aurelia

Întemeietorul lexicografiei angliste din spațiul românesc

105-108

CZU: 811.111(478)(092)

Negrescu-Babuş Inna

Vocabularul românesc al modei vestimentare din secolul al XIX-lea într-un studiu de excepție

109-112

CZU: 811.135.1'374.2'373.46:687+687.01(038)=135.1"XIX"

Ungureanu Elena

Expresia răului în poezia lui Andrei Țurcanu

113-118

CZU: 821.135.1-1(478).09

Ivanov Constantin

Cu privire la necesitatea unei strategii naţionale de formare a vorbitorului cult / independent de limba română

119-123

CZU: 37.02:811.135.1

Hadîrcă Maria

Frumosul ca triadă a ființei umane

124-128

CZU: 37.016:7.01

Pâslaru Vladimir

Dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi investigare prin tehnologiile Internet la studenţii filologi

129-133

CZU: 378.147:004-057.87

Veveriță Tatiana

Toleranţă şi iubire în creaţia lui Alexandru Scarlat Sturza

134-136

CZU: 130.2

Moşin Octavian

Urbanismul din RSSM prin prisma reglementărilor statale (1944–1952)

137-144

CZU: 711.4(478)(091)"1944-1952"

Ostapov Alina

Fenomenul Ada Zevin în arta națională

145-149

CZU: 75(478)(092)

Condraticova Liliana, Procop Natalia

Un clasic al științei fizice

150-155

CZU: 53(478)(092)

Bologa Mircea

Înțeleptul din Dobrogea despre tătarii din România

156-157

CZU: 94(498)(092)

Xenofontov Ion

Machetatorii mărcilor poștale românești într-o lucrare enciclopedică

158-159

CZU: 656.835.91(038)

Xenofontov Ion

La vârsta împlinirilor. Acad. Valeriu PASAT la 60 de ani

160-163

CZU: 94(478)(092)

Enciu Nicolae

Sub formă mitopo(i)etică. M. c. Nicolae DABIJA la 70 de ani

164-165

CZU: 821.135.1(478)(092)

Cimpoi Mihai

Clarvăzătorul istoric al culturii românești. Acad. Andrei EȘANU la 70 de ani

166-169

CZU: 94(478)(092)

Cojocaru Gheorghe, Corlăteanu-Granciuc Silvia

O contribuție esențială la dezvoltarea științei pomicole. Dr. hab. Ilie DONICA la 60 de ani

170-171

CZU: 63(478)(092)

Dadu Constantin, Rapcea Mihail

Personalitate marcantă în domeniul biologiei. Acad. Ion TODERAŞ la 70 de ani

172-173

CZU: 57(478)(092)

Ungureanu Laurenţia, Calestru Livia

Un destin al trăirilor extreme. Dr. hab. Andrei ŢURCANU la 70 de ani

174-175

CZU: 821.135.1(478)(092)

Burlacu Alexandru

Fondatorul biochimiei aplicative în ameliorarea porumbului. Dr. hab. Alexandr ROTARI la 80 de ani

176-177

CZU: 57(478)(092)

Găină Boris, Mistreţ Silvia, Tudorache Gheorghe

Clasic în viață al literaturii din Republica Moldova. Acad. Ion DRUŢĂ la 90 de ani

178-180

CZU: 821.135.1(478)(092)

Ciocanu Ion

Patriarhul geneticii şi ameliorării porumbului Acad. Vasile MICU la 80 de ani

181-183

CZU: 57(478)(092)

Duca Maria, Tudorache Gheorghe, Maticiuc Vasile