IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-09 17:33
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (3 din 4)
  2018  (4 din 4)
  2017  (4 din 4)
  2016  (4 din 4)
  2015  (4 din 4)
  2014  (4 din 4)
  2013  (4 din 4)
  2012  (4 din 4)
  2011  (4 din 4)
  2010  (4 din 4)
  2009  (4 din 4)
  2008  (3 din 4)
  2007  (3 din 4)
  2006  (1 din 4)
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole189357843013279180361
Volume50280571605
Total194360648714884
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   331Descărcări   139

Conţinutul numărului de revistă

Limba română, cea mai importantă realizare spirituală a neamului românesc

7-7
Duca Gheorghe, Pop Ioan-Aurel

Cultura națională și provocările globalizării

8-10
Simion Eugen

Cooperarea multiaspectuală dintre Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și Republica Moldova

11-16
Serotila Igor, Mârzac Elena

Noi resurse lingvistice computaționale în managementul dezastrelor sociale

17-23
Petic Mircea

Recent progress in GaN-based terahertz sources: a review

24-32
Sirkeli Vadim

Podișul Moldovei, estimat sub aspect climatic în baza SIG

33-37
Nedealcov Maria, Răileanu Valentin, Apostol Liviu, Adamenko Tatiana

Synthesis and antiproliferative activity of 5-pyrazolone derivatives and there Cu(II), Ni(II), Co(II) and V(V) complexes

38-47
Pahontu Elena Mihaela, Poirier Donald, Gulea Aurelian

Problema fosforului în agricultura Republicii Moldova

48-53
Pripa Gheorghe

Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova

54-60
Perciun Rodica, Oleiniuc Maria

Studiu empiric asupra relațiilor dintre guvernanța corporativă și controlul intern

61-66
Bârcă Aliona

Analiza problemelor implementării unui sistem CRM într-o companie

67-73
Goremîchina Olga

Repere metodologice de cercetare a sistemelor internaționale: raportul „actor – structură”

74-82
Juc Victor

Actul Unirii Basarabiei cu România în sistemul de propagandă și în istoriografia din RSS Moldovenească

83-90
Burlacu Valentin

Investigaţii arheologice în siturile eneolitice de la Cărbuna (campania 2018)

91-94
Bodean Sergiu, Heghea Serghei

Istoria unui act (Hotărârea Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei nr. 75 din 09.09.1994)

95-104
Hanganu Aurelia

Întemeietorul lexicografiei angliste din spațiul românesc

105-108
Negrescu-Babuş Inna

Vocabularul românesc al modei vestimentare din secolul al XIX-lea într-un studiu de excepție

109-112
Ungureanu Elena

Expresia răului în poezia lui Andrei Țurcanu

113-118
Ivanov Constantin

Cu privire la necesitatea unei strategii naţionale de formare a vorbitorului cult / independent de limba română

119-123
Hadîrcă Maria

Frumosul ca triadă a ființei umane

124-128
Pâslaru Vladimir

Dezvoltarea abilităţilor de cercetare şi investigare prin tehnologiile Internet la studenţii filologi

129-133
Veveriță Tatiana

Toleranţă şi iubire în creaţia lui Alexandru Scarlat Sturza

134-136
Moşin Octavian

Urbanismul din RSSM prin prisma reglementărilor statale (1944–1952)

137-144
Ostapov Alina

Fenomenul Ada Zevin în arta națională

145-149
Condraticova Liliana, Procop Natalia

Un clasic al științei fizice

150-155
Bologa Mircea

Înțeleptul din Dobrogea despre tătarii din România

156-157
Xenofontov Ion

Machetatorii mărcilor poștale românești într-o lucrare enciclopedică

158-159
Xenofontov Ion

La vârsta împlinirilor. Acad. Valeriu PASAT la 60 de ani

160-163
Enciu Nicolae

Sub formă mitopo(i)etică. M. c. Nicolae DABIJA la 70 de ani

164-165
Cimpoi Mihai

Clarvăzătorul istoric al culturii românești. Acad. Andrei EȘANU la 70 de ani

166-169
Cojocaru Gheorghe, Corlăteanu-Granciuc Silvia

O contribuție esențială la dezvoltarea științei pomicole. Dr. hab. Ilie DONICA la 60 de ani

170-171
Dadu Constantin, Rapcea Mihail

Personalitate marcantă în domeniul biologiei. Acad. Ion TODERAŞ la 70 de ani

172-173
Ungureanu Laurenţia, Calestru Livia

Un destin al trăirilor extreme. Dr. hab. Andrei ŢURCANU la 70 de ani

174-175
Burlacu Alexandru

Fondatorul biochimiei aplicative în ameliorarea porumbului. Dr. hab. Alexandr ROTARI la 80 de ani

176-177
Găină Boris, Mistreţ Silvia, Tudorache Gheorghe

Clasic în viață al literaturii din Republica Moldova. Acad. Ion DRUŢĂ la 90 de ani

178-180
Ciocanu Ion

Patriarhul geneticii şi ameliorării porumbului Acad. Vasile MICU la 80 de ani

181-183
Duca Maria, Tudorache Gheorghe, Maticiuc Vasile