IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071593858277901949204
Volume57683273807
Total2164166218531597

Vizualizări   1465Descărcări   29

Conţinutul numărului de revistă

Vocaţia europeană a ştiinţei moldoveneşti. Chişinăul, unul dintre 300 de oraşe ale lumii, în care s-a sărbătorit ştiinţa! 2-2
Duca Gheorghe, Smits Robert-Jan
Luminoasa „Noapte a cercetătorilor” 3-4
Tofan Eugenia
M.Muntean: „Sunt mândru să port înaltul titlu de doctor Honoris Causa al AŞM” 5-6
Tofan Eugenia
Poezia şi muzica (Gânduri neordonate) 7-10

CZU: 821.135.1(478).09

Muntean Mihail
AŞM, gazda simpozionului internaţional Humboldt Kolleg 11-12
Tofan Eugenia
130 de ani de zbucium pentru soluţionarea problemei lui Poincaré despre centru şi focar 13-21

CZU: 517.9

Cioban Mitrofan, Rotaru Tatiana
Academicianul Vsevolod Moscalenco şi supremaţia în timp a cercetărilor sale 22-25

CZU: 53(478)(092)

Palistrant Maria
Stimularea procesului de inovare în Republica Moldova 26-27

CZU: 001.895:338(478)

Chirca Roman
Bioinformatica – un nou domeniu de studii în biologie pentru Republica Moldova 28-35

CZU: 57:004(478)

Duca Maria
Un produs ştiinţific performant: atlasul „Resursele climatice ale Republicii Moldova” 36-38

CZU: 551.58(478)

Nedealcov Maria
Tehnici software de simulare dinamică a calităţii apei în sistemele de tip „râu” 39-44

CZU: 004.942:574.21

Marusic Galina
Aspecte termodinamice ale productivităţii biologice şi securităţii alimentare 45-48

CZU: 504.062+338.439.6

Dediu Ion
Institutul de pedologie, agrochimie şi protecţie a solului „Nicolae Dimo” la 60 de ani 49-56

CZU: 001.89:63(478)

Andrieş Serafim
Mediul rural sub incidenţa schimbărilor demografice 57-66

CZU: 314.15(478-22)

Paladi Gheorghe, Gagauz Olga, Buciuceanu-Vrabie Mariana, Penina Olga
Medicina personalizată – medicina viitorului 67-71

CZU: 614.2+615.2

Ghicavîi Victor, Ţurcan Lucia, Podgurschi Lilia
Transplantarea celulară: actualităţi şi perspective 72-76

CZU: 616-089.843:611.018.7

Ababii Ion, Ciobanu Pavel, Nacu Viorel, Topor Boris, Gornea Filip
Cercetări de genetică şi ameliorare la Salvia sclarea L 77-84

CZU: 57.085.2:633.85:631.527

Gonceariuc Maria
Colecţia naţională de carte „diversitatea, protecţia şi valorificarea lumii animale”. 85-86

CZU: [502.74+592/599](478)

Duca Gheorghe
Gheorghe Mustea, omul, regăsit în creaţia sa 87-92

CZU: 78.071.1(478)(092)

Gagim Ion
Filmul de artă: repere conceptuale 93-98

CZU: 791.43.03(478)

Olărescu Dumitru
Preotul şi omul de ştiinţă Dimitrie Balaur (110 ani de la naştere) 99-101

CZU: [821.135.1-34+262.14](478)(092)

Băieşu Nicolae
Părintele Dimitrie cel necunoscut. Destinul unui preot basarabean 101-106

CZU: 262.14(478)(092)

Teodoreanu Elena
Paştele Blajenilor 106-107

CZU: 291.36

Balaur Dimitrie
Ursul în onomastica românească 108-109

CZU: 811.135.1'373.21+398

Eremia Anatol
Bolta moldovenească – aport original al meşterilor moldoveni la tezaurul arhitectural universal 110-119

CZU: 726.71(478)

Nesterova Tamara
Începuturile poeziei noastre 120-132

CZU: 821.135.1-1.09

Dabija Nicolae
Funcţionalitatea didascaliilor în discursul dramatic al lui Ion Druţă 133-136

CZU: 821.135.1-2(478).09

Ghilaş Ana
Planetă de tânăr Acad. Eugen SIMION la 80 de ani 137-142

CZU: 821.135.1.09

Ilin Stancu
Prolificul Iurie Platon 143-149

CZU: 73(478)(092)

Braga Tudor
O nouă ediţie enciclopedică – „Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova” 150-151

CZU: 726.71.03(478)(031)

Manolache Constantin
O ediţie de excepţie a descrierii Moldovei de Dimitrie Cantemir 152-152

CZU: 94(478)

Cereteu Igor
Monografia autorilor Ion Geru şi Dieter Sutter publicată de către Editura Springer 153-154

CZU: 537.6/.8

Belousov Igor
Aripi pentru zbor 155-155

CZU: 53(478)(092)

Dabija Nicolae
Constituirea elitei naţionale în plin proces de transformări democratice 156-158

CZU: [32+321.7](478)

Saca Victor
Poetul şi „boala de Basarabia” 159-161

CZU: 821.135.1-1(478)

Ţurcanu Andrei
Dor de Adrian Păunescu 162-163

CZU: 821.135.1-1(478)

Papuc Mihail
O nouă pagină în creaţia compozitorului şi omului de cultură Constantin Rusnac: poezia 164-166

CZU: [78.071.1+821.135.1-1.09](478)

Corbu Haralambie
Dr. hab. Pavel CHINTEA la 75 de ani 167-167

CZU: 54(478)(092)

Duca Gheorghe, Voloşciuc Leonid, Botnari Vasile
Dr. hab. Victor MORARU la 60 de ani 168-169

CZU: 32(478)(092)

Duca Gheorghe
Academicianul Mihail LUPAŞCU la 85 de ani 170-172

CZU: 63(478)(092)

Duca Grigore, Rudic Valeriu, Bolocan Nistor, Lala Mihail, Darie Valerian, Revenco Eugen
Dr. hab. Zinaida ANESTIADI la 75 de ani 172-174

CZU: 61(478)(092)

Hotineanu Vladimir, Ababii Ion, Groppa Stanislav, Vudu Lorina
Academicianul Ion DRUŢĂ la 85 de ani 174-175

CZU: 821.135.1(478).09

Duca Gheorghe
Dr. hab. Alexandr ROTARI la 75 de ani 175-176

CZU: 57(478)(092)

Duca Gheorghe, Mistreţ Silvia
Membru corespondent al AŞM Anatolie SIDORENCO la 60 de ani 177-178

CZU: 53(478)(092)

Canţer Valeriu, Duca Gheorghe, Culiuc Leonid, Tighineanu Ion, Lacusta Victor, Găină Boris
Academicianul Sveatoslav MOSCALENCO la 85 de ani 179-180

CZU: 53(478)(092)

Duca Gheorghe, Culiuc Leonid, Voloşciuc Leonid, Ursachi Veaceslav
Academicianul Vsevolod MOSCALENCO la 85 de ani 181-182

CZU: 53(478)(092)

Duca Gheorghe, Culiuc Leonid, Voloşciuc Leonid, Ursachi Veaceslav
Profesorul universitar Victor VOVC la 65 de ani 182-184

CZU: 61(478)(092)

Furdui Teodor, Ababii Ion, Groppa Stanislav, Ciochină Valentina