IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071618344283761949204
Volume57696333820
Total2164168797732196

Vizualizări   1320Descărcări   49

Conţinutul numărului de revistă

2012, Anul de vârf al ştiinţei moldoveneşti 2-2
Republica Moldova s-a integrat în spaţiul European de cercetare 3-3
Un parteneriat strategic cu uniunea europeană 4-5
Duca Gheorghe
Bun venit în familia europeană a ştiinţei! 6-6

CZU: 001.89(478+4)

Geoghegan-Quinn Marie
Vă încurajez să beneficiaţi de PC7! 7-7

CZU: 001.89(478+4)

Schuebel DirkSteffen
Moldova, parte la procesul decizional european în ştiinţă 8-9

CZU: 001.89(478+4)

Bochereau Laurent
Centrul comun de cercetare al comisiei europene oferte pentru Moldova 10-11

CZU: 001.89(478+4)

Turgay Tursun Hasan
Acţiunile Marie Curie pentru Moldova 12-13

CZU: 001.89(478+4)

Partyka Kamila
Academicianul Gheorghe Duca –savant notoriu, manager iscusit şi militant al vieţii publice 14-18

CZU: 54(478)(092)

Furdui Teodor
Conferinţele internaţionale în materie de chimie ecologică identifică soluţii pentru problemele mediului 19-22

CZU: [504+574]:54(063)

Gladchi Viorica, Romanciuc Lidia
Iniţierea negocierilor pe marginea acordului de liber schimb dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană 23-27

CZU: 327(478+4)+339.92:061.1UE:338(478)

Juc Victor, Cuşnir Angela
Noua paradigmă a dezvoltării economice şi societatea bazată pe cunoaştere 28-31

CZU: 330.1:338:001.895

Roşca Alexandru

Some aspects of the human capital from the Republic of Moldova. Comparative Study

32-36

CZU: 001.89:005.96(478)

Rotaru Anatol, Cujba Rodica, Alexeeva Svetlana
Mobilitatea academică în contextul PC7 37-40

CZU: 001.89(478)

Stah Diana
Migraţii, remiteri şi dezvoltare. Câteva idei din literatura recentă şi recomandări în cazul Republicii Moldova 41-45

CZU: [314.74+331.556.4](478)

Berlinschi Ruxanda, Clipa Victoria
Căile de contracarare a exodului de creieri pentru Republica Moldova 46-49

CZU: [32+314.15(478)]:061.1UE

Duşciac Dorin
Diaspora ştiinţifică va impulsiona dezvoltarea Republicii Moldova 50-52

CZU: [001.89+001.83:314.15-054.72](478)

Porcescu Sergiu, Varzari Vitalie
Diaspora Academică „Nobel Forum“ 53-55

CZU: 327.58:001.83+001.89(478)

Croitoru Victor, Samoteeva Oxana
Participarea la programul AŞM-OIM experienţă personală, beneficii, perspective de colaborare 56-59

CZU: 001.89(478)+001.83:327.58

Bîrcă Adriana
Ascensiunea nanotehnologiilor în Moldova 60-63

CZU: 620.3(478)

Tighineanu Ion
Calculul performant-oportunităţi şi perspective pentru cercetare 64-69

CZU: 004(091)

Bogatencov Petru, Secrieru Grigore
Iniţiativa regională de dezvoltare a e-infrastructurii pentru cercetare şi inovare – SEERA-EI 70-75

CZU: 004:[001.89+001.895](478+4)

Andrieş Andrei, Tighineanu Ion, Bogatencov Petru, Cojocaru Igor, Cujba Rodica

Extinderea cooperării pentru cercetare în domeniul TIC între UE, Europa de Est şi Caucazul de Sud

76-79

CZU: 001.891:004(4+479)

Cujba Rodica, Cojocaru Igor, Cojocaru Irina
Электрохимический темплатный синтез – новый метод получения функциональных наноматериалов 80-82

CZU: 001.8:544.6

Дикусар Александр
Complecşii fotocatalitici în vizorul echipei moldo-româno- engleze 83-86

CZU: 001.891:005.8:544.526

Turtă Constantin
Sisteme fotovoltaice pe baza compuşilor binari cu cost redus de producţie pe suporturi flexibile 87-89

CZU: 535.525:621.383.51

Potlog Tamara
Using mini-radar network for flood forecasting in Moldova-hydrorad project 90-96

CZU: 551.501.81:621.396.96

Cazac Valeriu, Kalogiros John, Anagnostou Marios, Marzano Frank, Stella Juan, Anagnostou Emmanouil, Picciotti Errico, Cinque Giovanni, Montopoli Mario, Bernardini Livio, Volpi Andrea, Telleschi Andrea
Fondul radioactiv în zona de coastă a Mării Negre 97-100

CZU: 504.054:551.46.09(26)

Mărgineanu Romul-Mircea, Blebea-Apostu Ana-Maria, Duliu Octavian-Gheorghe, Varlam Carmen, Patraşcu Vasile
Proiectul promitheas 101-101

CZU: 504.06:551.46.01

Chiorsac Mihail
Landscape archaeology şi prospecţiuni magnetometrice în Republica Moldova: rezultate şi perspective ale unui proiect moldo-german 102-108

CZU: 902.3(478)

Popa Alexandru, Musteaţă Sergiu, Voss Hans-Ulrich
Cercetarea ştiinţifică bilaterală moldo-italiană.Schimb de oameni şi culturi.Studiu de caz Italia-Republica Moldova 109-111

CZU: [001.89+001.83](478+450)

Corlăteanu-Granciuc Silvia
Sănătatea populaţiei în perioada transformărilor sociale 112-116

CZU: 614.2(478)

Plugaru Lilia
Impactul proiectului PC7 „Promovarea şi facilitarea cooperării internaţionale cu ţările est europene şi din Asia centrală” (eecalink) asupra cercetărilor medicale în Republica Moldova“ 117-119

CZU: 001.89:61(478+100)

Chicu Valeriu, Vovc Victor
Ştiinţa agroaglimentară şi programul cadru 7 120-120

CZU: 001.89:63(478)

Găină Boris
Modelarea creşterii arborilor şi arbuştilor (topiary) 121-123

CZU: 630*245+631.542.3

Teleuţă Alexandru, Alexandrov Eugeniu
Colaborare bilaterală moldo-germană în domeniul plantelor medicinale 124-125

CZU: 001.891:615.322:633.88(478+430)

Budeanu Oleg
Antrenarea elevilor în activităţi internaţionale 126-126

CZU: 001.891:37.0:005.8

Cristea Iurie
Centrul universitar ştiinţific, de instruire şi transfer tehnologic în industria alimentară 127-130

CZU: 001.89:378:663/665(478)

Bostan Ion, Todos Petru, Carabulea Boris, Ciumac Jorj
Tehnologii şi soluţii pentru învăţământ modern 131-134

CZU: 378.1.02(478)

Evtodiev Silvia, Mateian Rodica, Mateian Călin, Mardari Svetlana, Evtodiev Igor
Gala premiilor în ştiinţă „Savantul anului – 2011” 135-136

CZU: 001.89:06.068(478)

Tofan Eugenia
Bobiţele de cristal din paharul omeniei. 100 de ani de la naşterea lui Andrei Lupan 137-141

CZU: 821.135.1-1(478).09

Corbu Haralambie
Dialogul între tradiţie şi modern în creaţia Mariei Saca-Răcilă 142-147

CZU: 745.52(478)(092)

Simac Ana
O monografie cu impact internaţional 148-148

CZU: 544.4

Manolache Constantin
O lucrare de pionierat- chimia ecologică tălmăcită în cinci limbi 149-149

CZU: 574:54

Manolache Constantin
Tehnologii inovatoare de prelucrare a deşeurilor 150-152

CZU: 663.26

Vacarciuc Liviu
Mihai Volontir: „Până la dor al pământului…” 153-154

CZU: [791.44-071.2+792.071.2](478)

Bohanţov Alexandru
Mihai Cimpoi- Dialectica relecturărilor critice 155-156

CZU: 821.135.1.09(092)

Corcinschi Nina
Matematician de performanţă.Academicianul Mitrofan Cioban la 70 de ani 157-157

CZU: 51(478)(092)

Calmuţchi Laurenţiu, Tighineanu Ion
Savant notoriu în legumicultură Dr. hab. Vasile Botnari la 60 de ani 158-158

CZU: 63(478)(092)

Furdui Teodor, Găină Boris, Barbacar Nicolae
Pedolog remarcabil Academicianul Serafim Andrieş la 70 de ani 159-160

CZU: 63(478)(092)

Furdui Teodor, Găină Boris, Leah Tamara, Arhip Olga
Marele cercetător al microlumii vii. Valeriu Rudic la 65 ani 161-162

CZU: 57(478)(092)

Duca Gheorghe, Furdui Teodor
Fondatorul Grădinii Botanice Academicianul Alexandru Ciubotaru la 80 de ani 162-163

CZU: 57(478)(092)

Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Teleuţă Alexandru
Un strălucit (Neo)romantic Eugeniu Doga la 75 de ani 164-165

CZU: 78.071.1(478)(092)

Axionov Vladimir
Vocaţie de etnolog Doctor, conferenţiar universitar Elena Postolachi la 70 de ani 166-167

CZU: 39(478)(092)

Buzilă Varvara
Criticul considerărilor şi reconsiderărilor Membrul corespondent al AŞM Nicolae Bileţchi la 75 de ani 167-168

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Corcinschi Nina