IBN
Închide
Duminica Ion
Cuvinte-cheie (50): The General Association of Gypsies in Romania (1), The kindergarten of Romani children (1), Gypsies Congress in Romania (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Academia.edu ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Elaborarea și implementarea Curriculum-ului şcolar „Istoria, cultura și tradițiile romilor în Republica Moldova”: bunele practici europene și provocările curente interne
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presa – unul din cei patru piloni principali ai procesului de emancipare socială a romilor din România interbelică
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea folclorului muzical romanesc de către țiganii lăutari: „…căci țiganii de aici trăiesc cu muzica, iubesc cu muzica, se ceartă și se împacă cu muzica, și tot cu muzica mor…”
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Relatările contrastive ale vieții cotidiene a romilor în mediul urban bucureștean reflectate în publicațiile periodice interbelice
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul social al romilor (ţiganilor-robi) din Ţara Moldovei atestat in cadrul surselor istoriografice documentare
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Primele mențiuni referitoare la prezența strămoșilor romilor/țiganilor moldoveni în spațiul carpato-nistrean conservate în legendele locale și consemnate în publicații
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 22 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Safeguarding of the intangible Romani heritage in the Republic of Moldova threatened by the volatilisation of the individual unexplored collections (EAP 699). Lessons learnt and Project outcomes
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

O premieră în spaţiul ştiinţific umanistic est-european: reuniunea romologică internațională găzduită de AȘM
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Romii/țiganii din Republica Moldova: o comunitate etnoculturală inedită în spațiul tradițional istoric carpato-danubiano-pontic
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 December, 2014. Descarcări-31. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Domnica Negru – Promotoare a dansului şi culturii romilor din Republica Moldova
Duminica Ion
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roma Layesh-Cheache from Comrat Town. Ethnosocial Aspects
Duminica Ion
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Government of the Republic of Moldova DECREE № 825 of 21.06.2002
Duminica Ion
Institute of Cultural Heritage
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Romii lăieşi-ciori din municipiul Bălţi
Duminica Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolistica tradiţională a romilor europeni în perioada contemporană II
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 13(26) / 2010 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Simbolistica tradiţională a Romilor Europeni in perioada contemporană (I)
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 11(24) / 2009 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Originea romilor. Consideraţii de ordin comparative istorico-lingvistic
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romii cătunari din oraşul Hînceşti. Identitate etnică– opus– integrare educaţională
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

8 aprilie– Ziua Mondială a Romilor
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romii curteni din satul Ciocâlteni (Raionul Orhei)
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 7(20) / 2007 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19