IBN
Închide
Duminica Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
Academia.edu ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9

2023 - 5

Emanciparea social-culturală a romilor – un process spoliat de imaginea predominantă „criminal-exotică țigănească” întipărită în presa periodică interbelică românească
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginile „perfect pitorești” raportate la portul cotidian al țiganilor (romilor) nomazi atestate în cartea de memorii a Reginei Maria „Țara Mea” (1917), lucrare cu certă valoare etnografică și artistică
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-189-4.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizările multidimensionale ale Mișcării de Emancipare și Redeșteptare a Romilor din România reliefate în ziarul „Glasul Romilor” (1934–1941) (II)
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 33 / 2023 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 4 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reliefarea meşteşugului de prelucrare a fierului (fierăritul) practicat de ţigani (romi) în spaţiul pruto-nistrean prin valorificarea surselor istorico-etnografice
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Salvgardarea şi conservarea digitală a patrimoniului etnografic din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-185-6..
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solicitarea de conștientizare publică a statutului de „non-minoritari autohtoni” autoidentificat de romii din România interbelică – un deziderat ce necesită să fie fortificat cu raționamente istorice
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-188-7.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Debutul literaturii rome în spațiul cultural interbelic românesc. Rubrica „Din literatura țigănească” relevată în ziarul „Adevărul Literar și Artistic” (1933–1934)
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portul în zdrențe, mândru ca al unei prințese” – un atribut tradițional de neatins al fetelor de lăieți (țigani nomazi) reliefat în publicația interbelică românească „Ilustrațiunea Română” *
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-162-7.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de emancipare și redeșteptare al romilor din România, prezentat în ziarul „Glasul Romilor”(1934-1941)
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 15 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizările multidimensionale ale Mișcării de Emancipare și Redeșteptare a Romilor din România, reliefate în ziarul „Glasul Romilor” (1934–1941) (I)
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 32 / 2022 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vizualizarea dramatică a romilor nomazi în filmul de ficțiune „Lăutarii”: aspecte istorico-etnologice
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Cinematografia națională: istorie și destine
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-156-6..
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Primul Mare Congres al Romilor din România interbelică – unul din primele manifestări civice evocative ale Mișcării Internaționale a Romilor
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reliefarea fragmentară a tradiţiilor rome în publicaţiile periodice interbelice româneşti
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 30 / 2021 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-44. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea diferențiată a memoriei locale prin prisma surselor arhivistice explorate. „Popasul romilor nomazi” la Festivalul „La Hramul Căruțașilor”
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3513-9-3.
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Cultura si traditiile romilor/ tiganilor din România relectate în publicatiile seriale interbelice românesti
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-149. Vizualizări-1927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Denaturarea vieții tradiționale a romilor/ țiganilor nomazi in filmele de ficțiune interbelice
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectul față de aspectul identitar și tradițional reliefat în presa interbelică romă din România
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea etnosocială a ţiganilor/romilor ursari din România interbelică: „Țiganii au rămas singurii prieteni ai ursului”
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Elaborarea și implementarea Curriculum-ului şcolar „Istoria, cultura și tradițiile romilor în Republica Moldova”: bunele practici europene și provocările curente interne
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presa – unul din cei patru piloni principali ai procesului de emancipare socială a romilor din România interbelică
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea folclorului muzical romanesc de către țiganii lăutari: „…căci țiganii de aici trăiesc cu muzica, iubesc cu muzica, se ceartă și se împacă cu muzica, și tot cu muzica mor…”
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-1020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Relatările contrastive ale vieții cotidiene a romilor în mediul urban bucureștean reflectate în publicațiile periodice interbelice
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-1363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul social al romilor (ţiganilor-robi) din Ţara Moldovei atestat in cadrul surselor istoriografice documentare
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-1123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Primele mențiuni referitoare la prezența strămoșilor romilor/țiganilor moldoveni în spațiul carpato-nistrean conservate în legendele locale și consemnate în publicații
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 22 / 2017 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-43. Vizualizări-1030
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Safeguarding of the intangible Romani heritage in the Republic of Moldova threatened by the volatilisation of the individual unexplored collections (EAP 699). Lessons learnt and Project outcomes
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-1177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

O premieră în spaţiul ştiinţific umanistic est-european: reuniunea romologică internațională găzduită de AȘM
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Procesul de integrare a romilor din Republica Moldova. Dominanta educaţională în spectrul instituţiilor administraţiei publice locale de nivelul II
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 5 February, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romii/țiganii din Republica Moldova: o comunitate etnoculturală inedită în spațiul tradițional istoric carpato-danubiano-pontic
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 December, 2014. Descarcări-102. Vizualizări-2467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Domnica Negru – Promotoare a dansului şi culturii romilor din Republica Moldova
Duminica Ion
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-1365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roma Layesh-Cheache from Comrat Town. Ethnosocial Aspects
Duminica Ion
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1872
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Government of the Republic of Moldova DECREE № 825 of 21.06.2002
Duminica Ion
Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Romii lăieşi-ciori din municipiul Bălţi
Duminica Ion
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-52. Vizualizări-2100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolistica tradiţională a romilor europeni în perioada contemporană II
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 13(26) / 2010 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-25. Vizualizări-1120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Simbolistica tradiţională a Romilor Europeni in perioada contemporană (I)
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 11(24) / 2009 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Originea romilor. Consideraţii de ordin comparative istorico-lingvistic
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-86. Vizualizări-1829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romii cătunari din oraşul Hînceşti. Identitate etnică– opus– integrare educaţională
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-47. Vizualizări-2350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

8 aprilie– Ziua Mondială a Romilor
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-43. Vizualizări-1629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romii curteni din satul Ciocâlteni (Raionul Orhei)
Duminica Ion
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 7(20) / 2007 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-1677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 37 of 37