Piese de podoabă şi de vestimentaţie pe teritoriul Moldovei istorice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
450 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-30 18:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
903/904 (8)
Preistorie. Vestigii preistorice, artefacte, antichități (190)
Vestigii culturale ale diferitelor perioade istorice (477)
SM ISO690:2012
REABŢEVA, Svetlana. Piese de podoabă şi de vestimentaţie pe teritoriul Moldovei istorice. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2015, nr. 3(38), pp. 128-134. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Piese de podoabă şi de vestimentaţie pe teritoriul Moldovei istorice

CZU: 903/904
Pag. 128-134

Reabţeva Svetlana
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2015


Rezumat

Studiul procesului de răspândire a articolelor de giuvaergerie în Moldova istorică pe o perioadă mai lungă de timp, între secolul al XIV-lea şi începutul secolului al XVII-lea, permite să urmărim dinamica formării şi succesiunii garniturilor de podoabe. În secolele XIII-XIV sunt prezente bijuterii executate atât în tradiţie bizantină, cât şi în cea general-balcanică. Sunt, de asemenea, cunoscute piese cu aspect vechi rus şi nomad. În acelaşi segment de timp au fost în vogă şi podoabe realizate în stil gotic. Secolele XIV-XVII reprezintă etapa formării active şi a constituirii şcolilor locale de prelucrare a metalelor neferoase, determinând apariţia unor garnituri specifice de bijuterii. Astfel, evoluţia podoabelor reflectă atât destinele istorice şi contactele culturale, cât şi schimbările priorităţilor populaţiei Moldovei istorice

The research of the process of changing jewelry dresses typical to the population of medieval Moldavian principality for the long time interval (from XIV to the beginning of XVII century) allows us to trace the dynamics of formation such dress. In the period of XIII-XIV century’s many of jewelry decorations were made in the Byzantine and Balkan traditions, also they were known as some separate things of Old Rus’ and nomadic range. At the same time it was popular a number of ornaments made in the tradition of European art of the Gothic style. The period of XIV-XVII centuries is the time of active formation and establishment of local school of color metal work as well as the specific jewelry dresses. Beginning from the XVI century the Turkish influence was increasing in costume jewelry and adornment of the population of the Moldavian. Thus, the changes in jewelry dresses compositions clearly reflect historic fate and cultural contacts, as well as the changing of some priorities of the population of the Moldavian principality..

Cuvinte-cheie
perioadă, Moldova istorică, tradiţie,

contacte culturale.