IBN
Închide

80Publicaţii

1019Descărcări

50987Vizualizări

Cuciureanu Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Academia.edu ID
Blog
Google Scholar ID
LinkedIn ID
ORCiD
ResearchGate person ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 51. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 11.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Rezumate/Teze de dr./dr.hab - 1. Contribuții - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 4
 • 1.2.Contribuții în monografii - 5
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 3
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 33
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 10

Perception of Open Science in the Scientific Community of the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cujba Rodica41 , Lupu Viorica25 , Cheradi Natalia6 , Cojocaru Igor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 State University of Moldova,
3 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
4 Technical University of Moldova,
5 State Agrarian University of Moldova ,
6 Academy of Economic Studies of Moldova
Postmodern Openings
Nr. 4(13) / 2022 / ISSN 2068-0236 / ISSNe 2069-9387
Disponibil online 26 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica Științei Deschise în Uniunea Europeană
Cuciureanu Gheorghe1 , Donici Valentina2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica Științei Deschise în Uniunea Europeană
Cuciureanu Gheorghe1 , Donici Valentina2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile Științei Deschise ale organizațiilor internaționale
Cuciureanu Gheorghe
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile Științei Deschise ale organizațiilor internaționale
Cuciureanu Gheorghe
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Researchers’ Quest for Productivity and Visibility: The Growing Problem of Predatory Publishing in the Republic of Moldova
Cojocaru Irina1 , Cuciureanu Gheorghe2 , Cojocaru Igor3
1 State University of Moldova,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
3 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2022. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele unui experiment: Publicațiile prădătoare reprezintă o amenințare pentru comunitatea academică din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe1 , Vrabie Valeria2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista Etică și Deontologie
Nr. 2(01) / 2022 / ISSN 2784-3904
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificaţii meritologice în atestarea-2021 a personalului știinţific și știinţifico-didactic
Callo Tatiana , Vrabie Valeria , Minciună Vitalie , Daniliuc Aliona , Pişcenco Marina , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Științele juridice în contextul cercetării-dezvoltării din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiile doctorale în Republica Moldova: noi mecanisme, noi provocări
Manic Stelian1 , Cuciureanu Gheorghe2
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Analiza schimbărilor în conceptul studiilor doctorale. Abordări prin prisma politicilor promovate la nivel european
Manic Stelian1 , Cuciureanu Gheorghe2 , Manic Ludmila1
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Moldoscopie
Nr. 4(95) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National Bibliographic Database for Research Outputs in the Republic of Moldova: Overview and Review
Cojocaru Irina , Cuciureanu Gheorghe , Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(17) / 2021 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea concursurilor de proiecte de cercetare în Republica Moldova: mai bine loterie decât incompetență și părtinire
Cuciureanu Gheorghe12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Științele educației în contextul sistemului de cercetaredezvoltare din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe1 , Cîrlig Cornelia2
1 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC),
2 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova?
Cuciureanu Gheorghe1 , Cojocaru Igor1 , Minciună Vitalie1 , Manic Stelian2 , Manic Ludmila3
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea Americană din Moldova,
3 University of Adelaide
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prea-plinul unei vieți de cercetător: academicianul Valeriu Canțer
Rotaru Tatiana , Cuciureanu Gheorghe
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul atestaţional al personalului știinţific și știinţifico-didactic într-un etalaj de modernizare
Callo Tatiana , Cuciureanu Gheorghe , Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publishing as an Indicator of Scientific Research Quality and Ethics: The Case of Law Journals from Moldova
Moldoveanu Bianca1 , Cuciureanu Gheorghe2
1 Centre for Science and Society Studies, Iasi,
2 Public Association “PRO-TEST”, Chisinau
Science and Engineering Ethics
Nr. 2(26) / 2020 / ISSN 1353-3452 / ISSNe 1471-5546
Disponibil online 19 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în Atestarea personalului științific și științifico-didactic din Republica Moldova în anul 2019
Cuciureanu Gheorghe , Pişcenco Marina , Callo Tatiana , Daniliuc Aliona , Minciună Vitalie
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-995
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor
Cuciureanu Gheorghe , Marusic Galina , Minciună Vitalie , Callo Tatiana , Pişcenco Marina , Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-1054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 87