IBN
Închide
Cojocaru Igor Petru
Cuvinte-cheie (89): conformitate (2), planificarea calității (2), ISO (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Academia.edu ID
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

A bibliomeric analysis of cybersecurity research papers in Eastern Europe: Case study from the Republic of Moldova
Cojocaru Irina, Cojocaru Igor
Information Society Development Institute, S.E.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bibliometric analysis of the nanotechnology research area in the republic of Moldova
Roşca Alfreda1, Cojocaru Igor1, Turcanu Alina2
1 Information Society Development Institute, S.E.,
2 University of Petroșani
IFMBE Proceedings4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția a 4-a. 2019. Germany. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte ale managementului calității, utile sistemului de cercetare-dezvoltare
Guzun Mihail, Roşca Alfreda, Cojocaru Igor, Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-61. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On e-Governance development opportunities in the Republic of Moldova
Grecu Mihai, Cojocaru Igor, Coșuleanu Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2018. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1737-5.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public Research and Innovation Infrastructure of the Republic of Moldova: Challenges and Opportunities
Cojocaru Igor, Roşca Alfreda, Rusu Andrei, Guzun Mihail
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2018. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1737-5.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

A New Revolution: Data Revolution (The first steps of Moldova)
Cojocaru Igor1, Coșuleanu Ion1, Ştefaniţa Anastasia1, Cojocaru Irina1, Todor Costel2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 CIVICUS Management and Development Company, Bucharest
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale asigurării transparenței şi excluderii corupției în sfera ştiinței şi inovării şi cea a pregătirii cadrelor ştiințifice în Republica Moldova
Holban Ion123, Cuciureanu Gheorghe21, Minciună Vitalie12, Cojocaru Igor24
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
4 Academia de Administrare Publică
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare şi inovare
Cojocaru Igor, Roşca Alfreda, Guzun Mihail, Rusu Andrei
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Abordări standardizate în domeniul managementului energiei
Guzun Mihail, Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de cercetare-dezvoltare
Guzun Mihail, Cojocaru Igor, Roşca Alfreda, Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-28. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

DISCUS – proiectul de succes al anului 2015
Cojocaru Igor, Ştefaniţa Anastasia
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management issues of information security
Guzun Mihail1, Cojocaru Igor1, Ionescu Răzvan2
1 Information Society Development Institute, S.E.,
2 RINA SIMTEX Certification Body
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică)
Cuciureanu Gheorghe, Ţurcan Nelly, Roşca Alfreda, Ungureanu Elena, Minciună Vitalie, Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 30 April, 2015. Descarcări-41. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Informatizarea sferei Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Republica Moldova în perioada 2009-2013
Cojocaru Igor12, Cojocaru Irina1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de management al securităţii informaţionale ISO/IEC 27001:2013. Algoritmul de implementare
Cojocaru Igor1, Guzun Mihail1, Ionescu Răzvan2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 RINA Simtex – Organismul de certificare
Microelectronics and Computer ScienceThe 8th International Conference
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 19 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Alfabetizarea şi incluziunea digitală a cercetătorilor din Republica Moldova
Cojocaru Igor
Academia de Studii Economice din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea ştiinţei moderne: cu -metrii vechi şi/sau noi?
Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-29. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knowledge Networking - a Promising Tool for Developing Moldova's R&D Potential
Cojocaru Igor
Information Society Development Institute, S.E.
International Conference on Intelligent Information Systems
2013. Chișinău. .
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezenţa în cadrul ştiinţei mondiale moderne a cercetării din Republica Moldova
Cojocaru Igor1, Cuciureanu Gheorghe2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea TIC în evaluarea cercetării ştiinţifice în Republica Moldova
Cojocaru Igor12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Economica
Nr. 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32