IBN
Închide

37Publicaţii

680Descărcări

23673Vizualizări

Cojocaru Igor
Cuvinte-cheie (120): conformitate (3), ISO (3), certificare (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Academia.edu ID
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Asigurarea calității în domeniul cercetărilor de laborator prin aplicarea cerințelor tandarduluiISO/IEC 17025:2017
Guzun Mihail, Cojocaru Igor, Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Bibliometric analysis of the nanotechnology research area in the Republic of Moldova
Roşca Alfreda1, Cojocaru Igor1, Turcanu Alina2
1 Information Society Development Institute, S.E.,
2 University of Petroșani
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova?
Cuciureanu Gheorghe1, Cojocaru Igor1, Minciună Vitalie1, Manic Stelian2, Manic Ludmila3
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea Americană din Moldova,
3 University of Adelaide
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social Media Use to Enable Better Research Visibility
Cojocaru Irina, Cojocaru Igor
Information Society Development Institute, S.E.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2020. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

A bibliomeric analysis of cybersecurity research papers in Eastern Europe: Case study from the Republic of Moldova
Cojocaru Irina, Cojocaru Igor
Information Society Development Institute, S.E.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare - o problemă științifică de mare actualitate
Cojocaru Irina, Cojocaru Igor, Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1584-403X
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte ale managementului calității, utile sistemului de cercetare-dezvoltare
Guzun Mihail, Roşca Alfreda, Cojocaru Igor, Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-107. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On e-Governance development opportunities in the Republic of Moldova
Grecu Mihai, Cojocaru Igor, Coșuleanu Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2018. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1737-5.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public Research and Innovation Infrastructure of the Republic of Moldova: Challenges and Opportunities
Cojocaru Igor, Roşca Alfreda, Rusu Andrei, Guzun Mihail
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2018. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1737-5.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

A New Revolution: Data Revolution (The first steps of Moldova)
Cojocaru Igor1, Coșuleanu Ion1, Ştefaniţa Anastasia1, Cojocaru Irina1, Todor Costel2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 CIVICUS Management and Development Company, Bucharest
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale asigurării transparenței şi excluderii corupției în sfera ştiinței şi inovării şi cea a pregătirii cadrelor ştiințifice în Republica Moldova
Holban Ion123, Cuciureanu Gheorghe21, Minciună Vitalie12, Cojocaru Igor24
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
4 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare şi inovare
Cojocaru Igor, Roşca Alfreda, Guzun Mihail, Rusu Andrei
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Abordări standardizate în domeniul managementului energiei
Guzun Mihail, Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de cercetare-dezvoltare
Guzun Mihail, Cojocaru Igor, Roşca Alfreda, Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

DISCUS – proiectul de succes al anului 2015
Cojocaru Igor, Ştefaniţa Anastasia
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management issues of information security
Guzun Mihail1, Cojocaru Igor1, Ionescu Răzvan2
1 Information Society Development Institute, S.E.,
2 RINA SIMTEX Certification Body
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică)
Cuciureanu Gheorghe, Ţurcan Nelly, Roşca Alfreda, Ungureanu Elena, Minciună Vitalie, Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 30 April, 2015. Descarcări-61. Vizualizări-1364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea instrumentelor de securizare a informaţiei în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS)
Scripnic Nadejda12, Cojocaru Igor13
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Casa Teritorială de Asigurări Sociale Glodeni,
3 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Informatizarea sferei Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Republica Moldova în perioada 2009-2013
Cojocaru Igor12, Cojocaru Irina1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de management al securităţii informaţionale ISO/IEC 27001:2013. Algoritmul de implementare
Cojocaru Igor1, Guzun Mihail1, Ionescu Răzvan2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 RINA Simtex – Organismul de certificare
Microelectronics and Computer ScienceThe 8th International Conference
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 19 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37