IBN
Închide
Eşanu Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Wikipedia
Blog
ORCiD

Articole în reviste din RM - 57. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 15
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 17
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 3

  Dimitrie Cantemir despre Mitropolitul Dosoftei al Moldovei
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, USM
Limba Română
Nr. 7-12(285-290) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ivan Ilinskii – secretarul lui Dimitrie Cantemir în Rusia
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, USM
Dimitrie Cantemir: memorie literară și studii culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-607-1 (PDF).
Disponibil online 4 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Scrierile teologice ale lui Dimitrie Cantemir. Scurtă privire
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, USM
Dimitrie Cantemir: memorie literară și studii culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-607-1 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  Moștenirea culturală românească în aria de interese a slavistului basarabean Polihronie Sârcu (1855-1905)
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(131-132) / 2022 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Opere cantemiriene în obștea Sfântului Paisie de la mănăstirea Neamț
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Arhim. Policarp CHIȚULESCU.Cartea slavă din Biblioteca Sfântului Sinod (secolele XVI-XVIII), București, 2020, 232 p.
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 22 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Filip Moldoveanul (? - 1553) și începuturile scrisului în limba română
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie
Magazin bibliologic
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ștefan cel Mare și războaiele sale. În două volume. Ediție întocmită de Constantin Rezachevici, Chișinău, Cartdidact, 2019-2020, 608p. + 364p
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valentina Pelin (1950-2006)1 - talentat istoric medievist (15 ani de la trecerea în neființă)
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(125-126) / 2021 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 22 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Biserica domnească Sfântul Nicolae din Chișinău
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

  Aspecte istorico-heraldice în opera lui Dimitrie Cantemir
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte istorico-heraldice în opera lui Dimitrie Cantemir
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1093
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Filip Moldoveanul (?-1554), primul tipograf de limbă română
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Operele lui Dimitrie Cantemir: lucrări cunoscute, scrieri nedescoperite sau pierdute
Eşanu Andrei
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Operele lui Dimitrie Cantemir: lucrări cunoscute, scrieri nedescoperite sau pierdute
Eşanu Andrei
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

  Academicianul Valeriu Pasat la vârsta afirmării
Eşanu Andrei123 , Eşanu Valentina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Istorie,
3 Academia Româna
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-1487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte ale istoriei Chișinăului din vechime până în pragul epocii moderne
Eşanu Andrei12345 , Eşanu Valentina3465
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia Româna,
3 Institutul de Istorie,
4 Institutul de Istorie al AŞM,
5 Institutul de Limbă şi Literatură,
6 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-0-0224-0.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cantemiriana: câteva precizări necesare
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 7 / 2018 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dosoftei, mitropolitul Ardealului,  un precursor al lui Varlaam al Moldovei (Receptarea Evangheliei învățătoare (Rohmanov, 1619) de Kirill Trankvillion Stavrovetsky în țările române)
Eşanu Andrei
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(114) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Structuri centrale de stat și ecleziastice  ale Țării Moldovei în aria de interese  imperiale ruse (sec. XVIII – mijl. sec. XIX)
Eşanu Andrei
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(113) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vama domnească și poșta veche a Chișinăului
Eşanu Andrei123456 , Eşanu Valentina3456
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia Româna,
3 Institutul de Istorie,
4 Institutul de Istorie al AŞM,
5 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM,
6 Institutul de Limbă şi Literatură
Identităţile Chişinăului
Ediţia 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-0-0224-0.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Episcopul Mitrofan şi Biblia de la Bucureşti (1688)
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 6 / 2017 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mihail Kogălniceanu – 200 ani de la naștere. Mihail Kogălniceanu colecționar și editor de cronici românești
Eşanu Andrei
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(110) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Viața și faptele Mitropolitului Grigorie Roşca (1478 -1570). 
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(109) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

  Noi considerații privitoare la pierderea Chiliei și Cetății Albe în 1484
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(108) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-1233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Operele muzicale ale lui Dimitrie Cantemir din nou în actualitate
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-1263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Testamentul prințesei Maria Cantemir
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(105) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 13 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Circulaţia tipăriturilor lui Macarie (1508-1512) în Europa
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

  Însemnări de pe codice moldovenești instrainate
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 15 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Considerații privind datarea unui document din sec. al XVI-lea
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(97) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 June, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-1332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dispersarea patrimoniului de carte veche românească (sec. XIX-XX). Colecții și colecționari din străinătate
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Magazin bibliologic
Nr. 1-4 / 2014 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recenzie. O recuperare monografică importantă
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(99) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 9 June, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-1135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Valori bibliofile româneşti în biblioteci din Odessa
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 15 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

  Cartea est-slava în Ţarile Române în sec. XV-XVI
Eşanu Andrei
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noua literatură despre Cantemiresti addenda (2010-2013) la bibliografia „Neamului Cantemireștilor”
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(95) / 2013 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 June, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-1200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  O precizare principială la ediţiile germane ale „Descrierii...” de Dimitrie Cantemir
Eşanu Andrei
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recenzie. O mult așteptată ediție de documente „Relațiile externe ale Țării Moldovei în documente și materiale (1360-1858)”
Eşanu Andrei
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(96) / 2013 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 June, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1067
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  „Notationes quotidianae” de Ivan Ilinski (1721-1730). o nouă viziune după o lectură de-visu
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(95) / 2013 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 June, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

  Biblioteca schitului Condrița (sec. XVI-XIX). Încercare de reconstituire
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(91) / 2012 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 25 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-1107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Biblioteci mănăstireşti basarabene: Suruceni
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Magazin bibliologic
Nr. 1-4 / 2012 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-1119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cronografia slavo-moldovenească din sec. XV-XVI. Încercare de demolare a unui stereotip istoriografic
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evenimentele din 1812 şi consecinţele lor
Eşanu Andrei
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ţara Moldovei în cadrul legăturilor cultural-spirituale interromâneşti şi europene (sec. XIV-XVI)
Eşanu Andrei1 , Eşanu Valentina2
1 Academia Româna,
2 Institutul de Istorie al AŞM
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor
2012. Cluj -Napoca, România. ISBN 978-973-7784-78-0.
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-101. Vizualizări-1256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 9

  Cartea, ca factor al unităţii poporului român
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(21) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cu privire la pierderile Basarabiei în cel de-al Doilea Război Mondial. Studiu de caz: satul Sculeni, raionul Ungheni
Eşanu Andrei12 , Eşanu Valentina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Istorie
In honorem Ion ŞişcanuStudii de istorie a românilor
2011. Cahul. ISBN 978-9975-914-53-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dimitrie Cantemir între cruce şi semilună (Ţara Moldovei la răspântie de secole şi destine istorice)
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 2(8) / 2011 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Distins istoric al culturii. Dr. hab. Gheorghe Bobână la 65 de ani
Eşanu Andrei
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Figură de talie europeană a culturii Româneşti 415 ani de la naşterea lui Petru Movilă
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Istoriografie ecleziastică din Basarabia/RSS Moldovenească / Republica Moldova (sec. XIX – începutul sec. XXI)
Eşanu Andrei , Eşanu Valentina
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(88) / 2011 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 1 July, 2015. Descarcări-29. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  O ediţie importantă despre simbolurile naţionale ale Republicii Moldova
Eşanu Andrei
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(4) / 2011 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 66