IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Fondatori
Institutul de Istorie
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-14 01:14
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 1)14
  2019  (1 din 1)23
  2018  (1 din 1)20
  2017  (1 din 1)18
  2016  (1 din 1)20
  2015  (1 din 1)15
  2014  (1 din 1)19
  2013  (1 din 1)24
  2012  (1 din 1)22
imagine

pISSN: 2345-1939
Anuarul Institutului de Istorie

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2012 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole17514306118110
Volume91623390
Total18415929508

Vizualizări   229Descărcări   47

Conţinutul numărului de revistă

Câteva aspecte referitoare la istoria Tutovenilor și a moșiilor lor Viltotești (secolele XIV-XIX)

7-52

CZU: 94(478)"XIII-XVIII"

Bacalov Sergiu

Întărirea turcilor, tătarilor şi nogailor în stânga Prutului (1484-1711)

53-74

CZU: 94(478)"1484-1711"

Chirtoagă Ion

Relatiile lui Ștefănită Vodă cu Hanatul Crimeei (Consideratii pe marginea unui document recent publicat)

75-85

CZU: 94(478)

Cernenchi Eugeniu

Aspecte privind cadrul natural al Tinutului Iaşi. Partea II. Dreapta Prutului

86-94

CZU: 94(478+498)

Furtună Alexandru

Episcopul Mitrofan şi Biblia de la Bucureşti (1688)

95-111

CZU: 94(478+498):27-72"1608"

Eşanu Andrei , Eşanu Valentina

Documente privitoare la istoria românilor în ediții documentare poloneze recente (II)

112-121

CZU: 94(498):087(438)

Constantinov Valentin

Cartea slavonă din secolele XVII-XVIII în biblioteca mănăstirii Noul Neamț

122-149

CZU: 94(478):27-523:09”XVI-XVII”

Cereteu Igor

Considerații asupra istoriei familiei în Țara Moldovei (sec. XVII – încep. sec. XIX): violența fizică – definiții și clasificări

150-158

CZU: 94(478)!XVII-XIX”

Felea Alina

Un domn fugar în Rusia: Alexandru II Mavrocordat (Firaris)

159-168

CZU: 94(478)

Mischevca Vladimir

Coloniile imigran'ilor transdunăreni din sudul Basarabiei (până la mijlocul secolului al XIX-lea)

169-194

CZU: 94(478):314.74”XIX”

Ungureanu Constantin

Afacerile funciare ale supuşilor străini în Basarabia (1812-1860)

195-209

CZU: 94(478)"1812-1860"

Emilciuc Andrei

Pansionul de nobili din Chişinău: evolu'ie, contexte, conflicte şi impact (1816-1831)

210-224

CZU: 94(478-25):37"1816-1831"

Danilov Maria

Problema sudului Basarabiei în presa vremii (1856-1857)

225-238

CZU: 94(478):070"1856-1857"

Sclifos Eugen-Tudor

Autonomia Basarabiei revendicată în martie-iulie 1917

239-254

CZU: 94(478)"1917"

Poştarencu Dinu

Materiale arhivistice inedite referitoare la Societatea pe ac'iuni Ceramica – Klein din Chişinău (1927-1943)

255-295

CZU: 94(478-25):33"1927-1943"

Tabuncic Sergiu

Reinstaurarea regimului sovietic în Basarabia și sarcinile privind presa în primii ani postbelici (1944-1947)

296-303

CZU: 94(478):070"1844-1947"

Bagrin Mariana

Organizarea şi lichidarea comunită'ilor religioase în perioada 1944-1965 în RSS Moldovenească

304-315

CZU: 94(478):322"1944-1965"

Fuştei Nicolae

Rolul societă'ii de ocrotire a monumentelor de istorie şi cultură din RSS Moldovenească în promovarea politicilor comemorative sovietice

316-341

CZU: 94(478):719

Nicolaev Gheorghe