IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(227) pentru indicele czu "338(478)"
Priorităţile de reformă pentru Republica Moldova prin prisma Strategiei UE 2020
CZU : 338(478):341.217(4)UE
Administrarea Publică
Nr. 1(73) / 2012 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi Marketingul inteligent: Promotori ai economiei cunoaşterii în Republica Moldova
CZU : [005+339.138]:338(478)
Administrarea Publică
Nr. 1(61) / 2009 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul firmelor multinaţionale şi al Investiţiilor străine în cadrul procesului de dezvoltare economico-socială a Republicii Moldova
CZU : [334.752+339.727.22]:338(478)
Administrarea Publică
Nr. 3-4(60) / 2008 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A venit timpul de a fauri Republica Moldova trebuie sa-şi accelereze dezvoltarea economică
CZU : 338(478)
Administrarea Publică
Nr. 1-2(54) / 2007 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrare Europiana:Concepţii-realizări-perspective
CZU : 338(478):339.923:061.1EU
Administrarea Publică
Nr. 3(51) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Întru elaborarea strategiei de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
CZU : 338(478)
Administrarea Publică
Nr. 1-2(50) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici Naţionale de atragere a investiţiilor străine
CZU : 339.727.22:338(478)
Administrarea Publică
Nr. 4(48) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile străine directe şi Competitivitatea Naţională
CZU : 339.727.22+338(478)
Administrarea Publică
Nr. 4(48) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un document de planificare strategică de importanţă majoră
CZU : 316.334.55:338(478)
Administrarea Publică
Nr. 1(45) / 2005 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea camerei de comerţ şi industrie a Republicii Moldova în crearea unui mediu de afaceri consolidat
CZU : 334.788:338(478)
Economica
Nr. 1(79) / 2012 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iniţierea negocierilor pe marginea acordului de liber schimb dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană
CZU : 327(478+4)+339.92:061.1UE:338(478)
,
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stiinţa şi inovarea, pilonii dezvoltării durabile a economiei.
CZU : 001.891:338(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(23) / 2011 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra problemelor atragerii investiţiilor străine în Republica Moldova
CZU : 339.727.22:338(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia Republicii Moldova în lumina recentei crize economice mondiale
CZU : 338(478)+338.124.4(100)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia cunoaşterii: Unele realităţi şi perspective pentru Republica Moldova
CZU : 001.895:338(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea şi transferul tehnologic
CZU : 001.895:338(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(12) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea economică a Republicii Moldova
CZU : 338(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(12) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa şi inovarea – baza dezvoltării societăţii
CZU : [001.891+001.895]:338(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(12) / 2009 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul naţional de inovare şi transferul tehnologic - imperative ale economiei bazate pe cunoaştere
CZU : 001.895:338(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1-2(9) / 2008 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza Swot a planului naţional de dezvoltare 2008-2011
CZU : [005.52:005.33]:338(478)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 227