IBN
Închide

46Publicaţii

382Descărcări

27436Vizualizări

Paladi Gheorghe
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Dezvoltarea cercetării în obstetrică și ginecologie
Paladi Gheorghe , Cerneţchi Olga , Iliadi-Tulbure Corina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Evaluarea managementului cazurilor cu hemoragie post-partum finalizate prin histerectomie
Paladi Gheorghe1 , Iliadi-Tulbure Corina12 , Coşpormac Viorica12 , Şişcanu Dumitru3 , Gheorghieva Natalia4
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Spitalul Clinic Municipal nr. 1,
4 Policlinica MAI
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea standartelor europene privind înregistrarea copiilor cu masa extrem de mică (500-1000g) în Republica Moldova
Bogdan-Moraru Aliona , Paladi Gheorghe , Curteanu Ala , Gurău Valentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe demografice şi provocări pentri sistemul de ocrotire a sănătăţii din Republica Moldova.
Paladi Gheorghe1 , Gagauz Olga2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Infecţia ca factor etiopatogenetic în naşterea prematură
Paladi Gheorghe , Stavinskaia Ludmila , Tabuica Uliana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(74) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie de carte.  Sănătatea maternă în Republica Moldova: provocări şi perspective (monografie)
Paladi Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(14) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 26 February, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

 Cuvânt înainte
Paladi Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Creșterea economică în condițiile globalizării Dinamica populației şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 11-a/Vol. 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele demografice și medico-sociale ale sănătății reproductive în Republica Moldova
Paladi Gheorghe , Bogdan-Moraru Aliona
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(52) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1083
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Factorii determinanţi ai proceselor demografice în Republica Moldova
Paladi Gheorghe , Dondiuc Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ed. a 10-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naşterea prematură la termene de gestaţie între 22-28 săptămâni, aspecte medico-socio-demografice
Paladi Gheorghe , Cerneţchi Olga , Bogdan-Moraru Aliona
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(67) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia demografică în Republica Moldova: trecut, prezent, viitor
Paladi Gheorghe12 , Penina Olga12 , Dondiuc Iurie3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Acad. Alexei Simaşchevici la 85 de ani
Gaindric Constantin , Dicusar Alexandr , Şerban Dormidont , Culiuc Leonid , Paladi Gheorghe , Ursu Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte contemporane de conduită şi rezultatele perinatale în naşterii premature
Paladi Gheorghe , Tabuica Uliana , Stavinskaia Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierderile reproductive – rezerv important în menținerea numerică a populației Republicii Moldova
Paladi Gheorghe , Cerneţchi Olga , Dondiuc Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 May, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Mediul rural sub incidenţa schimbărilor demografice
Paladi Gheorghe , Gagauz Olga , Buciuceanu-Vrabie Mariana , Penina Olga
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pierderile reproductive ca problemă medico-socială şi demografică în Republica Moldova
Paladi Gheorghe , Dondiuc Iurie , Bogdan-Moraru Aliona , Tautu Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiDezvoltarea demografică: Provocări pentru politici sociale
Ed. a 8-a. 2013. CHIȘINĂU, 2013. ISBN 978-9975-53-245-7.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Aspecte practice de conduită a naşterii premature
Paladi Gheorghe , Tabuica Uliana , Bogdan-Moraru Aliona , Fonariuc Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conduita sarcinii şi modalitatea de a naşte la gravidele cu ruperea prenatală a membranelor amniotice în termenе de gestaţie până la 28 de săptămâni
Paladi Gheorghe , Bogdan-Moraru Aliona
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controverse în ce priveşte epiziotomia
Paladi Gheorghe , Iliadi-Tulbure Corina , Bogdan-Moraru Aliona
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul progesteronului în terapia prematurităţii
Paladi Gheorghe , Moşin Veaceslav , Tautu Ludmila , Bogdan-Moraru Aliona
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46