IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1991
Fondatori
Academia de Studii Economice din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)31
  2020  (4 din 4)36
  2019  (4 din 4)45
  2018  (4 din 4)40
  2017  (4 din 4)55
  2016  (4 din 4)43
  2015  (4 din 4)53
  2014  (4 din 4)58
  2013  (4 din 4)59
  2012  (4 din 4)57
  2011  (4 din 4)79
  2010  (4 din 4)72
  2009  (6 din 4)109
  2008  (4 din 4)123
  2007  (4 din 4)139
  2006  (2 din 4)54
imagine

pISSN: 1810-9136
Economica
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.10.31-2017.10.25)
  • B (2009.04.30-2013.10.30)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole105310290622246953334731
Volume63574502222
Total1116108651224691

Vizualizări   1300Descărcări   26

Conţinutul numărului de revistă

Investiţiile străine directe şi cmerţul exterior – principalele instrumente ale respecializării internaţionale a economiei moldoveneşti 5-10
Moldovan Dumitru
Rolul şi locul serviciilor publice în statele Uniunii Europene 11-14
Paladi Ion
Rolul diplomaţiei economice în dezvoltarea economiei mondiale 15-18
Ţâu Nicolae, Stegăroiu Valentin
Abordarea multidisciplinară la crearea strategiilor pe piaţa internaţională a investiţiilor 18-20
Melnicenco Olesea
Cooperarea internaţională în sfera asigurărilor şi reasigurărilor între realităţi şi necesităţi 20-23
Fotescu Stanislav, Ţugulschi A
Competenţa autorităţilor publice locale în administrarea patrimoniului public 24-25
Pavelco Svetlana, Cojocaru Lidia
Interesele economice naţionale – obiectiv prioritar în politica comercială a României 26-28
Grodenschi Mariana, Ţâu Nicolae
Concentrarea producţiei – unul dintre obiectivele prioritare ale politicii agrare naţionale 29-31
Dranga Antonina
Situaţia actuală a comerţului cu amănuntul în Republica Moldova 32-36
Ambros Mariana
Reforma cadrului regulatoriu în transportul public urban 36-38
Budianschi Dumitru
Problematica asigurării cu resurse umane a organizaţiilor din Republica Moldova în contextul extinderii Uniunii Europene spre Est 39-42
Bîrcă Alic
Perfecţionarea funcţiilor de bază şi interconexiunea acestora în procesul de conducere 42-44
Suditu Natalia
Conducerea întreprinderii din sfera servicii în baza utilizării tehnologiilor informaţionale 44-46
Anton Serghei
Protecţia socială a salariaţilor întreprinderilor din zona de nord a Republicii Moldova în contextul managementului strategic al potenţialului uman 46-48
Movilă Irina
Capitalul uman – factor-cheie al creşterii economice 49-52
Plugaru Lilia
Cultura juridica a funcţionarului public şi impactul aspura mediului de afaceri 52-54
Roşcovan Eugeniu
Performanţele funcţionării companiilor de asigurări în contextul integrării în comunitatea europeană 55-57
Sîrbu Victoria
Oportunităţi şi constrângeri ale unificării monetare europene 58-59
Ciumac Corina
Riscurile instrumentelor financiare derivate – cazul Nicholas Leeson 60-63
Dobre Elena
Factorii generatori ai riscului investiţional 63-66
Marianciuc Aurelia
Unele consideraţii privind problematica implementării regimului de ţintire a inflaţiei de către băncile centrale. 66-69
Cuhal Radu
Taxa pe valoarea adăugată percepută de către autorităţile vamale 70-73
Cornea Ion, Dabija Tudor
Gestionarea capitalului circulant la societăţile comerciale vinicole din zona de sud a Republica Moldova 74-75
Dimitroglo Ina
Probleme ale contabilităţii consumurilor pentru executarea lucrărilor de prospecţiune geologică şi a resurselor naturale 76-81
Bucur Vasile, Şevciuc Tatiana
Importanţa raportărilor financiare pentru dezvoltarea economică a ţării 81-83
Cucoşel Constantin
Criterii de calcul al indicelui deprecierii activelor pe termen lung 83-87
Bârcă Aliona
Fundamentarea deciziilor de marketing la întreprinderile micului business 88-92
Ioncu Oleg
Complexitatea şi importanţa comunicaţiilor de marketing pentru succesul întreprinderilor moderne 92-95
Ciuhrii Ionela
Creşterea satisfacţiei clienţilor şi a fidelizării celor importanţi: temelia afacerii de succes 95-97
Vornoviţchi Diana
Brandul urban ca factor de promovare a imaginii oraşelor 97-99
Ioniţă Irina
Indicatorii sociali şi de mediu în condiţiile dezvoltării durabile 100-103
Horomnea Emil, Tabără Neculai, Nuţă Florian-Marcel
Analiza statistică a pieţei mondiale şi naţionale de asigurări. Aspecte cantitative şi calitative 104-108
Verejan Oleg
Mecanisme economice de demonopolizare, demonopsonizare a exporturilor, importurilor: aspect metodologic 109-112
Sava Elena, Gribincea Alexandru, Ghionea Narcis, Croitoru Marian
Posibilităţile utilizării metodelor estimării potenţialului economic in diagnosticul activităţii întreprinderilor autohtone 112-115
Amarfii-Railean Nelli
Caracterizarea terenurilor intravilane din Republica Moldova 115-119
Mîtcu Matei, Bejan Iurie
Un manual deosebit de necesar şi de o reală valoare didactico-ştiinţifică 120-121
Patras Mihai
Sinteză a memoriului de activitate profesională şi ştiinţifică a dlui Ion Petrescu 122-128
Cărţi noi 129-130
Cotelea Galina