Dean’s message. Some topical thoughts | The University and the Economic Science about individual and national enrichment
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
92 0
SM ISO690:2012
MOLDOVAN, Dumitru. Dean’s message. Some topical thoughts | The University and the Economic Science about individual and national enrichment. In: Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe. Ediția a 2-a, 27 mai 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Editorial Publishing Department of ASEM, 2016, pp. 12-17. ISBN 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF).
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought
Ediția a 2-a, 2016
Conferința "Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought"
Chişinău, Moldova, 27 mai 2016

Dean’s message. Some topical thoughts | The University and the Economic Science about individual and national enrichment

Mesajul decanului facultătii REI. Câteva gânduri de actualitate | Universitatea si Stiinta Economică despre îmbogătirea individului si a natiunii


Pag. 12-17

Moldovan Dumitru
 
Academy of Economic Studies of Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 iulie 2021


Rezumat

Paradoxically, but nowadays – at the beginning of the 21st century – there are still considerable differences between the Western and the ex-soviet states in terms of the creation and allocation of wealth. By contrast with the Eastern European countries, in Western Europe and even more in the USA, the problem of increasing wealth is studied both from the perspective of the individual and from the perspective of the country as a whole.

Paradoxal, dar astăzi, la începutul secolului XXI, mai există încă deosebiri importante între ţările Occidentale şi fostele ţări socialiste în privinţa creării şi repartizării bogăţiei. În Europa Occidentală, dar mai cu seamă în SUA, spre deosebire de țările Europei de Est, problema sporirii avuției este cercetată atât la nivelul întregii ţări, cât şi la nivelul individului.