Analiza comerţului exterior al ţărilor ECE cu aplicarea indicilor de specializare internaţională
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
573 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-17 18:21
SM ISO690:2012
MOLDOVAN, Dumitru; MALERU, Petru. Analiza comerţului exterior al ţărilor ECE cu aplicarea indicilor de specializare internaţională . In: Economica. 2008, nr. 4(64), pp. 73-83. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136

Analiza comerţului exterior al ţărilor ECE cu aplicarea indicilor de specializare internaţională

Pag. 73-83

Moldovan Dumitru, Maleru Petru
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Acest studiu își propune sã aplice unele dintre numeroasele metodologii de analizã calitativã a comerþului exterior al țãrilor ECE pentru determinarea poziționalii Republicii Moldova pe segmentul specializãrii euro-regionale, luând în considerare factori determinanți, precum avantajul comparativ, generator de comerț, și economiile de scarã ce stau la baza comerțului intra-industrial, cu aplicare practicã în sectorul agroindustrial al statelor CEFTA, al cãrui membru este și R.Moldova și pe care a prezidat-o în anul 2008.

This study aims to apply some of the methods of qualitative analysis of foreign trade of CEE countries to determine the position of Republic of Moldova on the Euro-regional segment of specialization, taking into account key factors such as comparative advantage, trade generator and economies of scale that are at the basis of intra-industrial trade, with practical application in CEFTA agricultural states, whose member the Republic of Moldova is and who chaired it in 2008.