IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători", 15
Chișinău, Moldova, 28-29 aprilie 2017
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția.15, Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Cernavca O.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 224
ISBN: 978-9975-75-881-9
CZU: 082:378.633(478-25)=00 S 58
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 martie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (441)Filologie (1)Drept (46)Psihologie (4)Ştiinţe fizico-matematice (29)Tehnică (21)Pedagogie (6)Medicină (3)Sociologie (22)Geografie (1)Ştiinţe politice (7)Biologie (3)Istorie (3)Altele (2)Geologie şi Mineralogie (1)Studiul artelor, culturologie (2)