IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători", Ediţia 19
Chişinău, Moldova, 16-17 aprilie 2021
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 19, Vol.3
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 290
ISBN: 978-9975-155-40-3.
ISBN: 978-9975-155-41-0 (PDF).
CZU: 082:378=00 S 57
DOI: 10.5281/zenodo.5669643
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 decembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (28)Economie (348)Ştiinţe politice (7)Tehnică (16)Geografie (1)Drept (38)Medicină (3)Sociologie (22)Pedagogie (6)Psihologie (2)Biologie (3)Geologie şi Mineralogie (1)Studiul artelor, culturologie (2)Istorie (3)Altele (2)