IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Scientific symposium of young researchers",
Chișinău, Moldova, 28-29 aprilie 2017
Scientific symposium of young researchers
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ed. a 15-a, Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Cojocaru V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2017
CZU: 082:378.633(478-25) S 37
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (4)Biologie (1)Geologie şi Mineralogie (1)Economie (45)Drept (9)Pedagogie (1)Medicină (1)Studiul artelor, culturologie (2)Psihologie (1)Sociologie (3)Ştiinţe politice (2)