IBN
Închide
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
123457
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020
Ediția a 33-a, 2020
Organizatori: International Business Information Management Association
ISBN: 978-099985512-6
Afişează publicaţiile
International Multidisciplinary Scientific GeoConference
Ediția 6.1, Vol. 18, 2018
Organizatori: Черноморский государственный университет имени Петра Могилы
Afişează publicaţiile
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei
2020
Organizatori: Institutul de Istorie
Afişează publicaţiile
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”, ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers"
ISBN: 978-9975-66-231-4
Afişează publicaţiile
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-916-3
Afişează publicaţiile
Actualités dans l’enseignement des langues dans un contexte pluridisciplinaire
2013
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-110-8
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 16-a, Vol. 660, 2018
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
ISSN: 21945357
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 10-a, Vol. 502, 2017
ISSN: 21945357
ISBN: 978-981101836-7
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 5-a, Vol. 569, 2017
ISSN: 21945357
ISBN: 978-331956534-7
Afişează publicaţiile
Agronomie
Vol.29, 2011
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-219-4
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978- 9975-158-40-4
Afişează publicaţiile
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
SNE, SE, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38- 1
ISBN: 978-9975-142-54-0
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe umanistice. Științe sociale
SU, SS, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-39-8
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-40-2
ISSN: 1857-3665
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
SNE, SE, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-26-6
ISSN: 1857-3665
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe umanistice. Științe sociale
SU, SS, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-38-9
ISSN: 1857-3665
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice
SNE, SU, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe sociale
SS, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149-58-7
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
SNE, SE, 2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.1, SSU, 2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.2, SSU, 2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
SNE, SE, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.1, SSU, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.2, SSU, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-420-4
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte
SNE, 2013
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.1, SSU, 2013
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.2, SSU, 2013
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019
Organizatori: Institutul de Istorie
ISSN: 2345-1939
ISBN: 978-9975-3334-0-5
Afişează publicaţiile
Arts and Desing
Vol. 1, 2011
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-67-7
Afişează publicaţiile
Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă
2010
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-935-33-3
Afişează publicaţiile
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3423-0-8
Afişează publicaţiile
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-545-8
Afişează publicaţiile
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia VII, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-75-3
Afişează publicaţiile
Bazele teoretico-practice ale educației tinerilor cu dizabilități în instituțiile universitare
2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-51-999-1
Afişează publicaţiile
Breviarium Lucrările studenţilor Facultăţii de Istorie şi Filosofie
Nr.3, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-87-8
Afişează publicaţiile
Cadastru și Drept
Vol.46, 2016
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-284-2
Afişează publicaţiile
Cadastru și Drept
Vol.33, 2013
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-125-8
Afişează publicaţiile
Cadastru şi drept
Vol.30, 2011
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-125-8
Afişează publicaţiile
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-223-7 (PDF).
Afişează publicaţiile
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-934-7
Afişează publicaţiile
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-291-4
Afişează publicaţiile
Cercetarea științifică în sprijinul dezvoltării durabile
2017
Organizatori: Academy of Romanian Scientists
Afişează publicaţiile
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-654-8
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022
Organizatori: Ministerul Culturii, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-966-8.
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: ISBN 978-9975-87-788-6
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-670-4
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-476-2
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2017. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-3164-5-3
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2016. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2017
Organizatori: Ministerul Culturii, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
ISBN: 978-9975-84-029-3.
Afişează publicaţiile
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-3225-3-9
Afişează publicaţiile
CEUR Workshop Proceedings
Vol. 3041, 2021
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISSN: 16130073
Afişează publicaţiile
Cinematografia națională: istorie și destine
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-156-6.
Afişează publicaţiile
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială
ISBN: 978-9975-157-01-8.
Afişează publicaţiile
Colindatul de ceată bărbătească
2011
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Culturii, Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului naţional imaterial
ISBN: 978-9975-105-49-1
Afişează publicaţiile
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization
Ediția a 15-a, 2017
Organizatori: RWTH Aachen University
Afişează publicaţiile
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020
Organizatori: Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Afişează publicaţiile
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-127-9
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1, 2015
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-714-0
Afişează publicaţiile
Comunicări ştiințifice „D. Brandza”
Ediția a XXVI-a, 2020
Organizatori: Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică "D. Brandza", Universitatea din București
Afişează publicaţiile
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-108-89-8
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
ISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
Afişează publicaţiile
Conferința științifica „Ion Luca Caragiale și personajele sale emblematice” (170 de ani de la naștere)
2022
ISBN (pdf): 978-9975-3387-8-3
Afişează publicaţiile
Conferința Națională de Chirurgie CNC 2017
Vol.1, 2017
Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
ISSN: 2601-0097 ISSN-L 2601-0097
Afişează publicaţiile
Conferința Națională de Învățământ Virtual CNIV 2020 Online
Ediția a XVIII-a , 2020
Organizatori: Universitatea din Bucureşti
ISSN: 1842-4708
Afişează publicaţiile
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1, 2007
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-9751-7-9
Afişează publicaţiile
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didacticeSecţia Istorie şi Limbi Moderne
Vol.2, 2007
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-9579-6-0
Afişează publicaţiile
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul I, 2012
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-76-5
Afişează publicaţiile
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II, 2012
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-75-8
ISBN: 978-9975-914-77-2
Afişează publicaţiile
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul I, 2011
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-57-4
Afişează publicaţiile
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul II, 2011
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-56-7
ISBN: 978-9975-914-58-1
Afişează publicaţiile
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I, 2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-544-2
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-829-0 (Vol. I) (PDF).
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-830-6 (PDF) (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Conferinţa-omagiu "Bogdan Petriceicu Hasdeu: Patrie, Onoare şi Ştiinţă"
2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-031-2
Afişează publicaţiile
Congres Național al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România
Ediția a 20-a, 2018
Organizatori: Societatea de Obstetrică şi Ginecologie
ISBN: 978-973-0-27806-4
Afişează publicaţiile
Congres Național al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România
Ediția a 16-a, 2014
Organizatori: Societatea de Obstetrică şi Ginecologie
ISSN: 1220-5532
Afişează publicaţiile
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Congresul IV național de oncologie
1(3), 2015
ISSN: 1857-4572
Afişează publicaţiile
Congresul Național al Societății Române de Coloproctologie
2019
Afişează publicaţiile
Congresul Național de Chirurgie
2016
Afişează publicaţiile
Congresul Național de Farmacie
Ediția a XVIII-a, 2021
Organizatori: Universitatea din Oradea, Societatea de Stiinte Farmaceutice din România
ISBN: 978-606-10-2144-4
Afişează publicaţiile
Consideraţii privind realitatea socio-juridică din Republica Moldova
2005
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 9975-931-72-3
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 7, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Muzeul de Antichitati "Tudor Arnaut", USM
ISBN: 978-9975-3180-2-0
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 6, 2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Muzeul de Antichitati "Tudor Arnaut", USM
ISBN: 978-9975-71-851-6
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 5, 2015
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-722-9
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 4, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-584-3
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 3, 2013
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-451-8
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 2, 2012
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-306-1
Afişează publicaţiile
Conspecte numismatice
Ediția 1, 2011
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-177-7
Afişează publicaţiile
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Literatură
Vol. 1, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-111-8
ISBN: 978-9975-50-129-3
ISBN: 978-973-116-329-1
ISBN: 978-973-116-363-5
Afişează publicaţiile
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3498-3-3.
Afişează publicaţiile
Creativitatea în jurnalism
Vol.3, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-31-0 C 85
Afişează publicaţiile
Creativitatea în jurnalism
Ediția a IV-a, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-34-2.
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2, 2016
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, Moldova
ISBN: 978-9975-4000-6-0.
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ediția 10, 2015
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Economiei, Moldova
ISBN: 978-9975-4000-6-0.
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiStructura demografică și calitatea potențialului uman
Ediția 9, 2014
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
ISBN: 978-9975-9932-5-8
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiDezvoltarea demografică: Provocări pentru politici sociale
Ediția 8, 2013
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
ISBN: 978-9975-53-245-7
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 15, 2020
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-731-2
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 7, 2012
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Forul Democrat al Românilor din Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Muzeul de Istorie a Oraşului Chişinău, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Soroca, Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”, or. Soroca, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
ISBN: 978-9975-63-343-7
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediţia 3, 2008
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-9975-45-094-2
Afişează publicaţiile
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-148-3
Afişează publicaţiile
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-103-2
Afişează publicaţiile
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-3168-4-2
Afişează publicaţiile
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2016
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-029-5.
Afişează publicaţiile
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-3168-4-2
Afişează publicaţiile
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-117-80-7
Afişează publicaţiile
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-1-5
Afişează publicaţiile
Deputatul în Sfatul Ţării Andrei Găină – unificator de ţarăMaterialele Conferinţei Ştiinţifice “Oameni de seamă de pe valea Răutului. Andrei Găină – unificător de ţară
2013
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie al AŞM
ISBN: 978-9975-4476-7-6
Afişează publicaţiile
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistrean
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-998-9
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 2, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-7-3.
ISBN: 978-9975-3298-8-0.
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanRepublica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale
Partea 3, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3377-6-2
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Partea 1, 2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-2-8
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea mass media ca factor al bunei guvernări
2002
Organizatori: Institutul de Politici Publice
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-355-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017
Organizatori: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
ISBN: 978-9975-3131-8-6
Afişează publicaţiile
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISSN: 1857-2758
Afişează publicaţiile
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 5, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
Afişează publicaţiile
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 3, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
Afişează publicaţiile
Dunărea – Nistru: științe sociale. Lingvistica. Pedagogia
Vol. 2, 2011
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
ISBN: 978-9975-9568-8-8
ISBN: 978-9975-9568-9-5
ISBN: 1857-2758
Afişează publicaţiile
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Chimie
ISBN (pdf): 978-9975-62-466-4 (PDF)
DOI: 10.19261/enece.2022
Afişează publicaţiile
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31, 2012
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-235-4
Afişează publicaţiile
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-367-7 (PDF)
Afişează publicaţiile
Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science
Ediția a 15-a, 2017
ISSN: 20752180
Afişează publicaţiile
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1, 2019
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3277-4-9
Afişează publicaţiile
EU – a space of opportunities and challenges
2017
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3129-6-7
Afişează publicaţiile
Euro chemistry conference
2019
Organizatori: Scient Global Conferences
Afişează publicaţiile
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea II, 2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-4-2
Afişează publicaţiile
Evoluţia clasei mijlocii în Republica Moldova: premise socioeconomice şi politice Studiu sociologic
Partea I, 2018
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-4203-9-6
Afişează publicaţiile
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
Ediția 5, 2009
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-038-8
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10, 2017
Organizatori: Institutul de Filologie al AŞM
Afişează publicaţiile
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18, 2020
Organizatori: Institutul de Istorie, Asociatia pentru Filosofie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3334-2-9
Afişează publicaţiile
Fiziologia şi sănătatea
2012
Organizatori: Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
ISBN: 978-9975-62-323-0
Afişează publicaţiile
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor , Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-78-994-3
Afişează publicaţiile
Geniu, talent, creativitate - o perspectivă socio-culturală
Volumul I, Ediția a-XIII, 2022
ISBN: 978-606-685-905-9
Afişează publicaţiile
Gheorghe Bobînă: Biobibliografie
2012
Organizatori: Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Afişează publicaţiile
Gheorghe V. Madan: 150 de ani de la naștere
2022
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-169-6
Afişează publicaţiile
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova
2020
Organizatori: Institutul de Zoologie
Afişează publicaţiile
Heraldica Moldaviae
2019
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-450-2
ISBN: 978-9975-87-449-6
Afişează publicaţiile
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3331-2-2.
Afişează publicaţiile
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47, 2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-296-5
Afişează publicaţiile
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2), 2015
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-273-6.
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 7-a, Lang, 2020
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-10-5
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing
Ediția a 17-a, 2021
Organizatori: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Societatea Română IEEE
ISBN: 978-166540976-6
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties
Ediția a 8-a, 2018
Organizatori: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New Jersey
ISBN: 978-153865333-3
Afişează publicaţiile
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie
ISBN: 978-9975-3308-0-0
Afişează publicaţiile
Impactul sistemului electoral asupra capacităţii de funcţionalitate a instituţiilor puterii de stat din Republica Moldova
2018
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
ISBN: 978-9975-3201-0-8
Afişează publicaţiile
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-558-8.
Afişează publicaţiile
In honorem Ion ŞişcanuStudii de istorie a românilor
2011
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-53-6
Afişează publicaţiile
In Memoriam În memoria eroilor căzuţi la Nistru (1992)
2012
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Necunoscută, Moldova, Ministerul Apărării al RM
Afişează publicaţiile
Incluziunea socială în mediul academic: provocări, oportunităţi, soluţii contemporaneSuport didactic
2019
Organizatori: Universitatea din Bucureşti, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-72-412-8
Afişează publicaţiile
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-056-5
Afişează publicaţiile
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2017
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-026-8
ISBN: 978-9975-88-025-1
Afişează publicaţiile
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-012-1
ISBN: 978-9975-88-013-8
Afişează publicaţiile
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-001-5
Afişează publicaţiile
Institutul Național de Cercetări Economice 75 de ani de performanţă ştiinţifică în serviciul societăţii
2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: ISBN 978-9975-3486-5-2
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-307-3
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperăconsacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie
Vol.2, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-308-0
Afişează publicaţiile
Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi
2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-51-998-4.
Afişează publicaţiile
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-069-2
Afişează publicaţiile
Integrarea tradițiilor filosofice în societatea bazată pe cunoaștere
2019
Organizatori: Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-108-75-1
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 7-a, 2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a, 2015
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-90-4
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a, 2014
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-52-2
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a, 2013
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Afişează publicaţiile
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 2-a, 2012
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-76-9
Afişează publicaţiile
International Congress of Education, Health and Human Movement
Editia 11, 2021
Organizatori: Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti
Afişează publicaţiile
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
XI Edition, 2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, KPMG in Moldova
ISBN: 978-9975-155-92-2
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-266-5
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-265-8
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-267-2
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 16, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-248-1
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 14, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-234-4.
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.1, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978- 9975-50-239-9.
ISBN: 978-9975-50-240-5
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978- 9975-50-239-9
ISBN: 978-9975-50-241-2
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 13, 2018
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-212-2
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 12, 2017
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-197-2
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.2, 2016
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-170-5.
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 10, 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-143-9
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1, 2015
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-169-9.
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1, 2014
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-061-6
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.2, 2014
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-058-6
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 08, 2013
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-106-4
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.1, 2012
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-077-7
ISBN: 978-9975-50-061-6
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.2, 2012
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-078-4
ISBN: 978-9975-50-061-6
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 06, Vol.1, 2011
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-063-0.
ISBN: 978-9975-50-061-6
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 06, Vol.2, 2011
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-064-7
ISBN: 978-9975-50-061-6
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Vol. 840 Ed. 1, 2021
Organizatori: Государственное Учреждение «Высокогорный геофизический институт» Нальчик, Россия
ISSN: 17551307
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția a 2-a Vol. 444, 2018
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
Istorie şi cultură
2018
Organizatori: Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-3283-6-4
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
Ediția a 1-a, 2020
Organizatori: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Institutul de Istorie, Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea de Stat din Moldova, Societatea de Genealogie Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore“, Editura „Lexon-Prim”
ISBN: 978-9975-3300-4-6
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-leaIn memoriam Acad. Iustin Frățiman
2022
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-163-41-5
Afişează publicaţiile
Journal of physical rehabilitation and sports medicine
Ediția III, 2021
Organizatori: Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali
ISSN: 2587-3709
Afişează publicaţiile
Journal of physical rehabilitation and sports medicine
Vol.1, 2021
Organizatori: Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali
ISSN: 2587-3709
Afişează publicaţiile
Lecture Notes in Civil Engineering
Ediția 2-a, Vol. 190, 2021
Organizatori: Kazan State Power Engineering University
ISSN: 23662557
ISBN: 978-303086046-2
Afişează publicaţiile
Lecture Notes in Electrical Engineering
Ediția a 1-a, 2018
Organizatori: Necunoscută, Grecia
ISSN: 18761100
ISBN: 978-331953933-1
Afişează publicaţiile
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering
Ediția a 7-a, 2021
Organizatori: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Berlin
ISSN: 18678211
Afişează publicaţiile
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a, 2016
Organizatori: Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
ISBN: 978-9975-911-96-2
Afişează publicaţiile
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4, 2020
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3392-1-6
Afişează publicaţiile
Lecturi in memoriam acad. Silviu BEREJAN
Ediţia 3, 2017
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al AŞM
ISBN: 978-9975-4371-7-2
Afişează publicaţiile
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 9-a, Lang., 2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93691-9-7
Afişează publicaţiile
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 8-a, Lang., 2020
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93590-3-7
Afişează publicaţiile
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 8-a, Lite., 2020
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93590-3-7
Afişează publicaţiile
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 7-a, Hist., 2019
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-09-9
Afişează publicaţiile
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 7-a, Lang., 2019
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-09-9
Afişează publicaţiile
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 7-a, Lite., 2019
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-09-9
Afişează publicaţiile
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 7-a, Socs., 2019
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-09-9
Afişează publicaţiile
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 6-a, Lite., 2018
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-14-3
Afişează publicaţiile
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Managementul educational. Pedagogia școlii superioare
Vol.6, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-383-7
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-385-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0
ISBN: 978-9975-76-387-5
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-319-6
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-320-2
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-321-9
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-322-6
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-324-0
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-305-9.
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-304-2
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-303-5
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-301-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-302-8
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-271-7
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-268-7
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-270-0
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-269-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-267-0
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1, 2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-229-8
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2, 2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-230-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3, 2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-231-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4, 2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-232-8
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5, 2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-233-5
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-309-7
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68, 2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-280-9
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67, 2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-246-5
Afişează publicaţiile
MedEspera
2012
Organizatori: Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-57-030-5
Afişează publicaţiile
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie Sesiunea națională metodico-științifică
Ediția a XLVI-a, 2017
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie Sesiunea națională metodico-științifică
Ediția a XLIV-a, 2015
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-19-7
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-18-0
Afişează publicaţiile
Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică Documentarea vizuală ca sursă de cunoaștere etnografică
Ediția a III-a, 2022
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-170-2
Afişează publicaţiile
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
ISBN: 978-9975-57-218-7
Afişează publicaţiile
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6
Afişează publicaţiile
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3043-8-2
Afişează publicaţiile
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-151-97-9
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 29 , 2019
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 28, 2018
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-431-1
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 27, 2017
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 26, 2016
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-139-6
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
Ediția 25, 2015
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-007-8
Afişează publicaţiile
NATO Parteneriat pentru pace Republica Moldova (Studiu şi documente)
2014
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Afişează publicaţiile
Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural, naţional şi european
2013
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-51-506-1
Afişează publicaţiile
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-236-8
Afişează publicaţiile
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Afişează publicaţiile
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 5, 2016
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3145-8-9
Afişează publicaţiile
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-72-411-1
Afişează publicaţiile
Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene
2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Afişează publicaţiile
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3464-3-6
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural naţional şi universal: Dialog istoric: In Honorem Valeria Cozma
2014
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-51-611-2
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-136-87-7
Afişează publicaţiile
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a, 2019
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-56-657-5
Afişează publicaţiile
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIII, 2022
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-163-45-3
Afişează publicaţiile
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII, 2021
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3268-3-4
Afişează publicaţiile
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3454-7-7
Afişează publicaţiile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3
Afişează publicaţiile
Politica și comunicarea în tranziţie
2006
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-934-95-4
Afişează publicaţiile
Predarea disciplinelor de contabilitate, audit şi analiză economică în contextul noilor reglementări
2014
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-75-679-2.
Afişează publicaţiile
Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice
2010
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-022-7
Afişează publicaţiile
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-133-8
Afişează publicaţiile
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II, 2014
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-134-5
Afişează publicaţiile
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica MoldovaEvaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare
2020
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3481-3-3
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 1, 2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-393-5
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Anale ştiinţifice ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor
Vol. 17, Partea 2, 2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-394-2
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1, 2019
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3370-2-1
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2, 2019
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3370-3-8
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3, 2019
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3370-4-5
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4, 2019
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3370-5-2
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1, 2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2, 2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3, 2018
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1, 2017
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-333-1
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2, 2017
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-335-5
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3, 2017
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-336-2
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4, 2017
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-337-9
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3, 2016
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1, 2016
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-293-8
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2, 2016
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-294-5
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1, 2015
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-239-6
Afişează publicaţiile
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2, 2015
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-240-2
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 7, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-46-539-7
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 6, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 878-9975-3382-8-8
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 5, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-3316-6-1
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 4, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-3225-9-1
Afişează publicaţiile
Probleme de prevenire şi combatere a criminalităţii de către organele afacerilor interne în perioada recesiunii economice
2009
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-935-42-5
Afişează publicaţiile
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Proceedings of the Academy of Romanian Scientists
Vol. 7, Nr 2, 2015
Organizatori: Academy of Romanian Scientists
ISSN: 2067 - 9564
Afişează publicaţiile
Proceedings of the International Astronautical Congress
Ediția a 72-a, 2021
Afişează publicaţiile
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari Zilele academice iesene
Ediția a XXVII-a, 2019
Organizatori: Academia Româna, Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni“, Iaşi
Afişează publicaţiile
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari Zilele academice iesene
Ediția a XXVI-a, 2017
Organizatori: Academia Româna, Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni“, Iaşi
Afişează publicaţiile
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-101-20-2
Afişează publicaţiile
Protecţie, pază şi securitate – ameninţări şi soluţii
2019
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Afişează publicaţiile
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-054-1
Afişează publicaţiile
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
ISBN: 978-9975-89-160-8
Afişează publicaţiile
Reabilitarea victimelor infracțiunii
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-02-9
Afişează publicaţiile
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul I, 2019
Afişează publicaţiile
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul II, 2019
Afişează publicaţiile
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3287-4-6
Afişează publicaţiile
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018
Organizatori: Institutul de Istorie, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3183-9-6
Afişează publicaţiile
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3178-4-9.
Afişează publicaţiile
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-916-2
Afişează publicaţiile
Relaţii interculturale în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-745-9
ISBN: 978-9975-87-746-6
Afişează publicaţiile
Relaţiile moldo-bulgare. Personalităţi marcante. Învăţămînt şi ştiinţă
2011
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Фонд 'Български дух'
ISBN: 978-9975-4051-9-5
Afişează publicaţiile
Relaţiile moldo-bulgare: istorie şi cultură
2016
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-9577-5-5
Afişează publicaţiile
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-144-49-0
Afişează publicaţiile
Republica Moldova pe calea modernizăriiStudiu enciclopedic
2015
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
ISBN: 978-9975-3073-0-7
Afişează publicaţiile
Rezistenţa la educaţie: Soluţii şi perspective
2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-15-2
Afişează publicaţiile
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-4-6
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-037-4.
ISBN: 978-9975-88-072-5.
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-055-8
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-057-2
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ediția 3, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-035-0
ISBN: 978-9975-88-036-7
Afişează publicaţiile
Salonul internaţional al cercetării, inovării şi inventicii
Ediția 9-a, 2011
Organizatori: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
ISBN: 978-973-662-616-6
Afişează publicaţiile
Scientific Collection ”InterConf”
Vol.96, 2022
ISBN: 978-3-512-31217-5
Afişează publicaţiile
Scientific Research for Sustainable Development
2018
Organizatori: Academy of Romanian Scientists
ISSN: 2601-5102
Afişează publicaţiile
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022
Organizatori: Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Afişează publicaţiile
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere
2021
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3387-6-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Sergiu Rădăuţanu Biobibliografie: (vocaţie, exigenţă, raţiune)
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-818-0
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Vol.1, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-89-2
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Vol.2, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-89-2
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Științe ale naturii, exacte și inginerești. Științe juridice și economice
2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-91-5.
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-89-2
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe sociale, juridice și economice
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti: Ştiinţe umanistice
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Științe ale naturii și exacte
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-990-2.
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii și exacte
2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii şi exacte Științe juridice și economice
2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice Științe sociale
2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
2013
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe socioeconomice. Ştiinţe sociale
2013
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
2013
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Simpozion de numismatică Programul şi rezumatele comunicărilor
Ediţia 18, 2019
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
ISBN: 978-9975-87-536-3
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2, 2017
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2, 2017
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-881-9
Afişează publicaţiile
Simpozionul naţional de studii culturale:dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediţia 4, 2022
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-165-8
Afişează publicaţiile
Simpozionul național de studii culturale: dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția 3, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-3358-7-4
Afişează publicaţiile
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2, 2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-3358-7-4
Afişează publicaţiile
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1, 2019
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3358-0-5
Afişează publicaţiile
Societatea și comunicarea în tranziţie
2008
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-934-58-9
Afişează publicaţiile
Spre viitor
Ediția 4, 2010
Organizatori: Ministerul Tineretului şi Sportului , Asociaţia Tinerilor Cercetători din Moldova „PRO-Ştiinţa“, Liceul Academiei de Ştiinţe din Moldova, Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău
Afişează publicaţiile
Starea actuală a componentelor de mediu. Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie
ISBN: 978-9975-3155-9-3 (Impressum)
Afişează publicaţiile
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, 2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3564-0-4
ISBN (pdf): 978-9975-3564-1-1
Afişează publicaţiile
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, R, 2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3564-2-8
ISBN (pdf): 978-9975-3564-3-5
Afişează publicaţiile
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-124-64-5
Afişează publicaţiile
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3058-2-2
Afişează publicaţiile
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Necunoscută, Moldova
ISBN: 978-9975-52-165-9
Afişează publicaţiile
Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept
2010
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Afişează publicaţiile
Studii culturale
Vol.2, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978- 9975-3521-4-7.
Afişează publicaţiile
Studii culturale
Vol.1, 2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978-9975-52-214-4
Afişează publicaţiile
Studii Culturale, dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția a III-a, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978–9975–84–166–5
Afişează publicaţiile
Studii de arhondologie şi genealogie
Vol.3, 2015
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-3102-2-2
Afişează publicaţiile
Studii de arhondologie şi genealogie
Vol.1, 2013
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Istorie
ISBN: 978-9975-80-825-5
ISBN: 978-9975-80-826-2
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetări juridice: Culegere de lucrări şti inţifi ce de specialitate
Partea 1-a., 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3201-2-2
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetării juridice
Partea 3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetării juridice
Partea 4, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3201-1-5
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetării juridice
Partea 1, 2020
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3201-2-2
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetării juridice
Partea 2, 2020
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3201-3-9
Afişează publicaţiile
Sub semnul Mărţişorului
2015
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Necunoscută, Moldova
ISBN: 24363573658
Afişează publicaţiile
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9, 2016
Organizatori: Institutul de Zoologie al AŞM
ISBN: 978-9975-3022-7-2
Afişează publicaţiile
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
DOI: 10.5281/zenodo.5808562
ISBN: 978-9975-155-58-8
Afişează publicaţiile
Symposia Professorum
2007
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
ISBN: 978-9975- 920-71-1
Afişează publicaţiile
Symposia Professorum
2006
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
ISBN: 978-9975-920-04-9
Afişează publicaţiile
Symposia Professorum
2005
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
ISBN: 978-9975-934-90-9
Afişează publicaţiile
Symposia Professorum
2004
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
ISBN: 9975-934-50-1
Afişează publicaţiile
Symposia Professorum
2003
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
ISBN: 9975-934-13-7
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-66-9
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-66-9
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-66-9
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-67-6
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.1, 2016
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-933-83-4
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2, 2016
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3, 2016
Organizatori: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
ISBN: 978-9975-64-320-7
Afişează publicaţiile
Tezele celei de-a 72-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2019
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
ISBN: 978-9975-64-308-5
Afişează publicaţiile
Tezele celei de-a 70-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
2017
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-283-5.
Afişează publicaţiile
Tezele celei de-a 69-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
2016
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-281-1.
Afişează publicaţiile
The 12th international conference on intrinsic Josephson effect and horizons of superconducting spintronics
2021
Organizatori: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Academia de Ştiinţe a Moldovei, University of Twente, Netherlands, Stockholm University, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
ISBN: 978-9975-47-215-9
Afişează publicaţiile
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-247-2
Afişează publicaţiile
The 29th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia Româna, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-76-401-8
Afişează publicaţiile
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3464-6-7
Afişează publicaţiile
The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova
2011
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014
Organizatori: Institutul de Chimie al AŞM
Afişează publicaţiile
The security dimensions of EU enlargement: Wider Europe, weaker Europe?
2018
Organizatori: The University of Manchester
ISBN: 978-152613086-0
Afişează publicaţiile
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1, 2010
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-43-7
Afişează publicaţiile
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2, 2010
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-28-4
Afişează publicaţiile
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1, 2009
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-16-1
Afişează publicaţiile
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2, 2009
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-914-21-5
ISBN: 978-9975-914-14-7
Afişează publicaţiile
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.1, 2008
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-9683-5-5
Afişează publicaţiile
Totalizarea activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Vol.2, 2008
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-9683-6-2
Afişează publicaţiile
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020
Organizatori: Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Institutul Patrimoniului Cultural
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1, 2017
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-202-3.
Afişează publicaţiile
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.2, 2017
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
ISBN: 978-9975-50-201-6
Afişează publicaţiile
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediţia 3, 2014
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-135-4
Afişează publicaţiile
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4, 2014
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-136-1
Afişează publicaţiile
Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie
Ediţia a 2-a, 2022
Organizatori: Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți
DOI: 978-9975-50-292-4
Afişează publicaţiile
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3337-8-8
Afişează publicaţiile
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-221-2
Afişează publicaţiile
Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering
Ediția a 2-a, 2019
Organizatori: IEEE Ukraine Section (Kharkiv)
ISBN: 978-172813882-4
Afişează publicaţiile
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-224-3
Afişează publicaţiile
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3513-8-6.
Afişează publicaţiile
Valorificarea experienţei României în contextul întegrării europene a Republicii Moldova
2018
Organizatori: Universitatea Româno-Americană, Bucureşti, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
ISBN: 978-9975-53-946-3
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2, 2017
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Afişează publicaţiile
Viitorul ne aparține
Ediția 6, 2016
ISBN: 978-9975-3036-5-1
Afişează publicaţiile
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:
2021
Organizatori: Общественный образовательный фонд имени академика Л.С.Берга
ISBN: 978-9975-3404-9-6
Afişează publicaţiile
Актуальные поблемы энергетики и экологии
2020
Organizatori: Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
Afişează publicaţiile
Біологічні дослідження
2021
Organizatori: Министерствo Образования и Науки Украины, Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
ISBN: 978-617-7992-07-2
Afişează publicaţiile
Всеукраїнська школа-семiнар та Конкурс молодих вчених зi статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
Ediția a 20-a, 2020
Afişează publicaţiile
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі
Ediția 6, 2021
Organizatori: Уманский национальный университет садоводства, Украина, Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова, Ukrainian Scientific Institute of Plant Breeding
Afişează publicaţiile
Достижения химии в агропромышленном комплексе
Ediția a II-a, 2016
Organizatori: Ministry of Agriculture Russian Federation, Башкирский государственный аграрный университет
ISBN: 978-5-7456-0499-7
Afişează publicaţiile
Инновационное развитие правотворческой и правоприменительной практики в Республике Молдова: проблемы, достижения и перспективы
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei M.V. Marunevici
ISBN: 978-9975-83-199-4.
Afişează publicaţiile
Конференция памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа
2020
Organizatori: Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko” , Universitatea de Stat din Moldova, ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers", ONG Ecospectrum, Tighina
ISBN: 978-9975-3404-3-4.
Afişează publicaţiile
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021»
Ediția a 28-a, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
ISBN: 978-5-317-06593-5
Afişează publicaţiile
Наука, питание и здоровье
Partea 2, 2021
Organizatori: РНПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию
ISBN: 978-985-08-2746-3 (ч. 2)
ISBN: 938-985-08-2739-5
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 28, 2018
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество, Department of health of Moscow, Педиатрическое респираторное общество, Общество торакальных хирургов Москвы и Московской области, Ассоциация торакальных хирургов России
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 27, 2017
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Российское Респираторное Общество, ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, Министерство промышленности и торговли РФ, Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, Педиатрическое респираторное общество
ISBN: 978-5-901450-16-1
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 26, 2016
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество, ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, Министерство промышленности и торговли РФ, Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, Педиатрическое респираторное общество
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 25, 2015
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество, ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, Министерство промышленности и торговли РФ, Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, Педиатрическое респираторное общество
ISBN: 978-5-901450-12-3
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 24, 2014
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество, ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России
ISBN: 978-5-901450-10-9
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 23, 2013
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Российское Респираторное Общество, ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России
ISBN: 978-5-901450-10-9
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 22, 2012
Organizatori: Российское Респираторное Общество, Department of health of Moscow, ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России
ISBN: 978-5-901450-08-6
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 21, 2011
Organizatori: Российское Респираторное Общество, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Башкортостан, ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России
ISBN: 978-5-901450-07-9
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 17, 2007
Organizatori: Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Российское Респираторное Общество
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-116-1
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-115-4
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 5, Vol.1, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3312-6-5
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 5, Vol.2, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-3312-7-2
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 4, Vol.2, 2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83084-3
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3021-7-3
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 2, 2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-018-8
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 1, 2015
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3106-1-1
Afişează publicaţiile
Пушкин и современность
2016
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Фонд "Русский Мир", Liceul Teoretic "A. Puşkin", Bălţi
ISBN: 978-9975-50-180-4
Afişează publicaţiile
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2016
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Afişează publicaţiile
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2015
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
Afişează publicaţiile
Росийский Микробиологический Конгресс
Ediția a 3-a, 2021
Organizatori: Псковский государственный университет
ISBN: 978-5-6046553-7-5
Afişează publicaţiile
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022
Organizatori: Consiliul raional Taraclia, Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
ISBN: 978-9975-163-09-5.
Afişează publicaţiile
Управляемые электропередачи
2019
Organizatori: Institutul de Energetica
ISBN: 978-9975-149-68-6
Afişează publicaţiile
Управляемые электропередачи
2017
Organizatori: Institutul de Energetica, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Управляемые электропередачи
2007
Organizatori: Institutul de Energetica, Academia de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-62-194-6
Afişează publicaţiile
Учебно-методическое пособие для лабораторно-практических работ
2020
Organizatori: Necunoscută, Moldova
Afişează publicaţiile
Фундаментальные и прикладные аспекты микробиологии в науке и образовании
2022
Organizatori: I.P. Pavlov State Medical University of Ryazan
ISBN: 978-5-8423-0221-5
Afişează publicaţiile
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.1, 2016
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, Ministry of Agriculture Russian Federation, All-Russian Research Institute of Phytopathology
ISBN: 978-5-98467-015-9
Afişează publicaţiile
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.2, 2016
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, Ministry of Agriculture Russian Federation, All-Russian Research Institute of Phytopathology
ISBN: 978-5-98467-016-6
Afişează publicaţiile
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-075-1
Afişează publicaţiile
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-000-3
Afişează publicaţiile
Чугаевская Конференция по Координационной Химии
Ediția a 28-a, 2021
Afişează publicaţiile
1 - 460 of 460