IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova" Științe ale naturii și exacte Științe economice,
Chişinău, Moldova, 14 septembrie 2021
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . Științe ale naturii și exacte. Științe economice
Cautare
Volum, serie, parte, nr: SNE, SE
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Hanganu A.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 333
ISBN: 978-9975-158-38- 1
ISBN: 978-9975-142-54-0
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 22 februarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (316)Istorie (58)Filosofie (53)Pedagogie (69)Psihologie (108)Ştiinţe fizico-matematice (82)Chimie (71)Economie (227)Drept (292)Sociologie (169)Administrare publică (47)Tehnică (28)Studiul artelor, culturologie (28)Biologie (18)Ştiinţe politice (122)Medicină (9)Altele (1)Ştiinţe agricole (6)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (11)Geologie şi Mineralogie (1)