IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice",
Chișinău, Moldova, 26 septembrie 2016
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2016
ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
CZU: [94+1/14+80/82]:378.4(478-25)=00 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 27 iulie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (15)Tehnică (11)Chimie (12)Biologie (4)Economie (24)Medicină (3)Sociologie (1)Administrare publică (1)