IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european",
Chişinău, Moldova, 22 ianuarie 2018
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Partea 2
Responsabili de ediție: Cuşnir V.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-3298-7-3.
ISBN: 978-9975-3298-8-0.
CZU: 34(478)(082)=135.1=161.1 D 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 27 ianuarie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (1)Drept (42)Ştiinţe politice (16)Economie (4)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (5)Administrare publică (1)Sociologie (2)