IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : " In honorem academician Valeriu Pasat ,
Chişinău, Moldova, 6 noiembrie 2018
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Istorie al AŞM
Responsabili de ediție: Manolache C., Xenofontov I., Corlăteanu-Granciuc S.
Locul publicării: CHIȘINĂU, 2018
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 628
ISBN: 978-9975-3183-9-6
CZU: 94(478)(082) R 36
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2018  36
Disponibil în IBN: 14 august 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (1)Istorie (36)Sociologie (1)Ştiinţe politice (3)