IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională",
Chişinău, Moldova, 16 septembrie 2021
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Print-Caro SRL
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 399
ISBN: 978-9975-56-934-7
CZU: [37.0+159.9](082)=135.1=133.1=161.1 C 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
  2021  65CZU
Disponibil în IBN: 9 februarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (1)Filosofie (1)Pedagogie (42)Medicină (2)Studiul artelor, culturologie (2)Psihologie (31)Sociologie (10)