IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova", 1
Chişinău, Moldova, 4 noiembrie 2009
Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 1
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Transparency International – Moldova
Anul publicării: 2009
Numărul de pagini: 176
ISBN: 978-9975-80-286-4
CZU: 343.352:323(478)(082)=135.1=111=161.1 M88
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 28 ianuarie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (1)Economie (10)Drept (36)Sociologie (3)Ştiinţe politice (7)Administrare publică (1)