IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale USM. Ştiinţe juridice. Ştiinţe sociale",
Chișinău, Moldova, 16 septembrie 2022
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . Ştiinţe juridice. Științe sociale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: SJ, SS
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Savva M.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 328
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-142-54-0
ISBN (pdf): 978-9975-159-96-8 (PDF)
CZU: 082:378.4(478-25) U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 26 ianuarie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (316)Istorie (58)Filosofie (53)Pedagogie (69)Psihologie (108)Ştiinţe fizico-matematice (82)Chimie (71)Economie (227)Drept (292)Sociologie (169)Administrare publică (47)Tehnică (28)Studiul artelor, culturologie (28)Biologie (18)Ştiinţe politice (122)Medicină (9)Altele (1)Ştiinţe agricole (6)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (11)Geologie şi Mineralogie (1)