IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova",
Chişinău, Moldova, 25 octombrie 2017
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Editura: CEP al Universității de Stat din Moldova
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 353
ISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 21 mai 2019
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (28)Filologie (278)Istorie (56)Filosofie (49)Pedagogie (66)Studiul artelor, culturologie (28)Psihologie (97)Sociologie (155)Drept (215)Ştiinţe politice (122)Administrare publică (46)Ştiinţe fizico-matematice (76)Chimie (64)Biologie (18)Economie (166)Ştiinţe agricole (6)Medicină (9)Altele (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (11)Geologie şi Mineralogie (1)