IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova",
Chişinău, Moldova, 25 octombrie 2017
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
Cautare
Volum, serie, parte, nr: SNE, SE
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Editura: CEP al Universității de Stat din Moldova
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 353
ISBN: 978-9975-71-834-9
ISSN: 1857-3665
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=161.1 U 56
Domenii științifice:
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (338)Istorie (63)Filosofie (55)Sociologie (177)Ştiinţe politice (131)Administrare publică (56)Ştiinţe fizico-matematice (90)Chimie (73)Economie (265)Drept (355)Pedagogie (69)Psihologie (108)Tehnică (28)Studiul artelor, culturologie (28)Biologie (18)Medicină (9)Altele (1)Ştiinţe agricole (6)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (11)Geologie şi Mineralogie (1)