IBN
Închide
Savva Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Clubul ,,viitorul pedagog” ca concept și ca formă specifică de ghidare a elevilor în cariera didactică
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactualizarea atitudinii cadrelor didactice privind ghidarea elevilor în cariera didactică
Savva Mariana
Școala doctorală de Știinţe Sociale USM
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Consolidarea triunghiului cunoașterii „Educație-Cercetare-Inovare” la USM: studiu de caz
Bulimaga Tatiana , Sprînceanu Veaceslav , Paladi Adrian , Savva Mariana , Paladi Florentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(132) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istorice privind apariția profesiei didactice
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Abordări conceptuale ale autodeterminării: dimensiune a ghidării în carieră
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale ghidării elevilor în cariera didactică: viziuni ale cadrelor didactice
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Alegerea profesiei didactice – actualităţi şi tendinţe
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul structurii personalităţii cadrului didactic: abordări teoretice
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Valenţe semantice ale vocaţiei pedagogice
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Cadrul analitic al abordărilor ştiiţifice privind ghidarea în carieră
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale privind orientarea profesională și ghidarea în carieră
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-153. Vizualizări-2010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Condiţii de realizare a voluntariatului studenţesc pedagogic
Savva Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe socioumanistice
Vol.2, SSU. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Abordarea psihopedagogică a formării premiselor citit-scrisului
Savva Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.2, SSU. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-420-4.
Disponibil online 6 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13