IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
RORWikipediaWikiDataGRIDISNI
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice07
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice7/1338/50
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 220
45 publicatii cu CZU (20.5%)
6 publicatii cu DOI (2.7%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 11 ORCID (10.9%),
1 Google Scholar ID (1%),
5 Scopus Author ID (5%)
H-index autori
Lista publicaţiilor - 220. Descărcări - 779. Vizualizări - 66000.
Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 202. Publicaţii peste hotare - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 5
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 191
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5

2023 - 10

Dezvoltarea capacității de a ierta în familiile care educă copii cu CES
Plătică Adina
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. CEP UPSC. 56-61.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea hipnozei clinice in terapia tulburarilor anxios-depresive și adicțiilor
Voicu Florin Marius , Racu Jana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 580-583.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-38. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța operei pentru dezvoltarea copiilor în timpul ciclului gimnazial
Schițanu Marina
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.4. 2023. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi. 46-50.
Disponibil online 23 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația jocului în dezvoltarea copiilor cu CES
Plătică Adina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 577-580.
Disponibil online 28 April, 2023. Descarcări-20. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значимость и своеобразие межкультурного контента музыкального репертуара гимназии в подготовке будущих педагогов
Великсар Вероника
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 200-208.
Disponibil online 17 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из истории тараклийского района
Priorov Serghei
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023. Chişinău. CEP UPS „I.Creangă”. 117-123.
Disponibil online 7 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу об исследовании диалектов гагаузского языка в контексте исследований диалектов болгарского языка
Кондов Васил
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6. 2023. Комрат. НИЦ Гагаузии. 203-206.
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Категория «добра» в философии в. С. Соловьёва (к 170-летию со дня рождения)
Батыр Татьяна
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2023. Comrat, Republica Moldova. Tipografia "A & V Poligraf". 80-83.
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Учет особенностей билингвизма в южном регионе Молдовы при обучении детей
Волковская Мария
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6. 2023. Комрат. НИЦ Гагаузии. 25-27.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование межкультурных компетенций учащихся средствами предмета «русский язык и литература»
Горбачева Нина
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2. 2023. Comrat. Universitatea de Stat din Comrat. 233-237.
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 17

European essays by Fyodor M. Dostoevsky (to the 160-th anniversary of the writer's first trip to Europe)
Batîr Tatiana
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 111-113.
Disponibil online 16 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea empatiei a cadrului didactic în procesul educației incluzive
Plătică Adina
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 2. 2022. Комрат. Tipogr. "A & V Poligraf. 203-206.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The relevance of the French philosopher Julien Benda’s ideas for contemporaneity
Batyr Tatiana B.
Studii culturale
Ediţia 4. 2022. Chişinău. Institutul Patrimoniului Cultural; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”. 58-58.
Disponibil online 5 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бессарабские болгары и их вклад в развитие науки и культуры
Карамалак Валентина
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022. Тараклия. Editura „Lexon-Prim”. 269-272.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из истории с. Чумай (XIX в. - 1944 г.)
Караиванова-Сырбу Диана
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022. Тараклия. Editura „Lexon-Prim”. 86-93.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
История образования и развития коммуны Албота де Сус
Захаров Александр
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022. Тараклия. Editura „Lexon-Prim”. 81-85.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
История образования села Мусаит
Мороз Людмила
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022. Тараклия. Editura „Lexon-Prim”. 145-155.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Към въпроса за изследването на българския език в район Тараклия
Кондов Васил
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022. Тараклия. Editura „Lexon-Prim”. 378-394.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Музыка как средство межкультурного воспитания будущих педагогов
Великсар Вероника
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. CEP UPS „I.Creangă”. 78-85.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Музыкально-культурная мозаика жизни южных и западных сел Тараклийского района
Великсар Вероника
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022. Тараклия. Editura „Lexon-Prim”. 220-232.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 220