IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale USM. Științe umanistice. Științe sociale",
Chișinău, Moldova, 14 septembrie 2021
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . Științe umanistice. Științe sociale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: SU, SS
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Bulimaga T.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2021
Numărul de pagini: 234
ISBN: 978-9975-158-39-8
CZU: 082:378.4(478-25)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 6 februarie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (316)Istorie (58)Filosofie (53)Pedagogie (69)Psihologie (108)Ştiinţe fizico-matematice (82)Chimie (71)Economie (227)Drept (292)Sociologie (169)Administrare publică (47)Tehnică (28)Studiul artelor, culturologie (28)Biologie (18)Ştiinţe politice (122)Medicină (9)Altele (1)Ştiinţe agricole (6)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (11)Geologie şi Mineralogie (1)