IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Analele ştiinţifice ale USM. Ştiinţe juridice. Ştiinţe sociale",
Chișinău, Moldova, 26 septembrie 2020
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova . Ştiinţe juridice. Științe sociale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: SJ, SS
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Paladi F., Bulimaga T., Savva M., Macovei V., Prohin M., Dembiţchi A., Mladina V.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 374
ISBN: 978-9975-152-40-2
ISSN: 1857-3665
CZU: [34+32]:378.4(478-25)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Domenii științifice:
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (338)Istorie (63)Filosofie (55)Sociologie (177)Ştiinţe politice (131)Administrare publică (56)Ştiinţe fizico-matematice (90)Chimie (73)Economie (265)Drept (355)Pedagogie (69)Psihologie (108)Tehnică (28)Studiul artelor, culturologie (28)Biologie (18)Medicină (9)Altele (1)Ştiinţe agricole (6)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (11)Geologie şi Mineralogie (1)